دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار بارداری / زنان
تغییر اندازه و نوع قلم متن

هانر وایتمن

ترجمة هامیک رادیان

ما به شکل روزافزون به اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند برای پیگیری وضعیت سلامت خود متکی می‌شویم؛ یک نظرسنجی جدید نشان داد که بیش از نیمی از کاربران تلفن‌های هوشمند در ایالات متحد آمریکا به نصب چنین ابزاری در گوشی‌های خود اقدام کرده‌اند. اما بر اساس داده‌های یک مطالعة جدید، وقتی پای اپلیکیشن‌های بارداری در میان باشد، آنها کمتر احتمال دارد که به کاربران در پیشگیری از بارداری یا اقدام به آن کمک کنند.
رهبر مطالعه، دکتر مارگریت دوآن / Marguerite Duane، از دانشکدة پزشکی جورج تاون در واشینگتن دی. سی. و همکارانش پس از مرور نزدیک به 100 اپلیکیشن بارداری به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند.
بر مبنای نظر دکتر دوآن، کاربرد چنین اپ‌هایی در حال عمومیت یافتن است، از آنجا که شمار روزافزونی از زنان در سن باروری برآنند تا با بهره‌گیری از روش‌های متکی بر آگاهی کنترل بیشتری بر بارداری یا عدم بارداری خود داشته باشند.
کنگرة زنان و زایمان آمریکا (ACOG) آگاهی از باروری را به عنوان "آگاهی و بازشناسی زمان باروری (زمانی که زن می‌تواند حامله شود) در سیکل قاعدگی" توصیف می‌کند.
زمانی که اپلیکیشن‌های باروری دارای توانایی واقعی باشند، عموماً به کاربران در پیگیری چرخة قاعدگی خود با مشخص کردن دورة دقیق امکان تخمک‌گذاری – زمانی که بیشترین امکان باروری برای زنان وجود دارد - کمک می‌کنند.
برخی از این اپ‌ها نیز دمای پایه بدن زنان (BBT) را پیگیری می‌کنند – دمای بدن در هنگامی که بدن در حالت استراحت کامل است؛ بر اساس نظر ACOG، در این دمای پایه در فاصلة دو تا 3 روز پس از تخمک‌گذاری افزایشی ایجاد می‌شود، بنابراین کاربرد دمای پایة بدن به تنهایی برای پیشگیری یا مبادرت به بارداری ایدة خوبی نیست.
اپ‌های دیگر نیز به زنان امکان می‌دهند تا ترشحات رحمی خود را پیگیری کنند؛ چنین ترشحی به صورت معمول وقتی پدید می‌آید که زن در بالاترین میزان آمادگی برای بارداری قرار دارد.
اما آیا اپ‌های بارداری راه مؤثری برای برنامه‌ریزی بارداری یا پیگیری از آن هستند؟ این است آن پرسشی که دکتر دوآن و همکارانش در پی یافتن پاسخش بودند.

فقط شش اپ بارداری دقت کامل دارند و فاقد جواب منفی کاذب هستند
برای مطالعة خود – که در نشریة انجمن پزشکی خانوادة آمریکا / Journal of the American Board of Family Medicine منتشر شده است – محققان بیش از 95 اپ بارداری را که از طریق iTunes گوگل برای نصب در گوشی‌های هوشمند در دسترس هستند معرفی کردند.
محققان دریافتند که 55 مورد از این اپ‌ها با سلب مسؤولیت از جوابگویی قابل استفاده برای پیشگیری از بارداری نبودند یا در استفاده از داده‌های دمای پایة بدن خانم‌ها ناموفق بودند، که به حذف آنها از بررسی منجر می‌شد.
برای مرور 40 اپ باقی مانده، تیم تحقیق یک سیستم نرخ‌گذاری پنج نمره‌ای که که 10 ضابطه یا شاخص را برای پیشگیری از بارداری مهم تلقی می‌کرد مورد استفاده قرار دادند.
تیم تحقیق دریافت که 30 اپ پیش‌بینی باروری برای کاربر را مورد مرور قرار می‌دادند در حالی که 10 اپ دیگر قادر به انجام این کار نبودند.
محققان گزارش می‌دهند که در مورد دقت پیش‌بینی و جواب‌های منفی کاذب فقط 6 اپ کارآیی داشتند.
در میان اپ‌هایی که روزهای باروری را پیش‌بینی نمی‌کردند، نمرة دقت در پیش‌بینی فقط وقتی به دست می‌آمد که زنان پیش از تعیین دمای پایة بدنشان برای این منظور آموزش می‌دیدند.
بر اساس یافته‌های خود، محققان اتکاء صرف به اپ‌های بارداری را برای پیشگیری یا اقدام به حاملگی توصیه نمی‌کنند.
دکتر دوآن می‌گوید: "اثربخشی روش های مبتنی بر آگاهی در باروری به این بستگی دارد که زنان بیومارکرهای حاملگی را ضبط و راهنماهای مبتنی بر آگاهی را دنبال کنند. اپ‌ها راه مناسبی برای پیگیری بیومارکرهای باروری ارائه می‌دهند، اما فقط بعضی از آنها شواهد مبتنی بر دمای پایة بدن زنان را مورد استفاده قرار می‌دهند."
For women who wish to use fertility apps, Dr. Duane offers a word of advice.
دکتر دوآن برای خانم‌های مایل به استفاده از اپ‌های بارداری توصیه‌ای دارد:
"هنگام آموزش چگونگی پیگیری نشانه‌های باوری، ما توصیه می‌کنیم که زنان در وهلة نخست دستورالعمل لازم را از یک آموزش دهندة خبره دریافت کنند و سپس در جستجوی تهیة یکی از اپ‌های برآیند که در بررسی ما دارای امتیاز چهار یا بیشتر در زمینة دقت و قدرت دست یافته‌اند."/

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

ارتباط افسردگی و دیابت بارداری دوسویه است

فشار خون زنان پیش از بارداری جنسیت فرزند را پیش‌بینی می‌کند

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.