دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار تغذیه / رژیم غذایی
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• هانر وایتمن
• ترجمة محمدقاسم رافعی

یک مطالعة جدید دریافته است که ریسک دیابت در افرادی که روزانه بیش از دو لیوان نوشابة غیر الکلی می‌خورند، صرف‌نظر از اینکه نوشابه‌ها حاوی شکر یا شیرین‌کننده‌های مصنوعی هستند، تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
با آنالیز بیش از 2800 فرد بزرگسال، محققان متوجه شدند که مصرف حداقل دو نوشابة غیر الکلی 200 میلی‌لیتری شیرین یا دارای شیرین کننده‌های صنعتی در روز باعث افزایش 200 درصدی ریسک دیابت نوع 2 و همچنین نوعی از دیابت نوع 1 موسوم به دیابت خودایمنی پنهان بزرگسالان (LADA) می‌شود.
نویسندة رهبر مطالعه جوزفین ادوال لوفونبورگ / Josefin Edwall Löfvenborg از انستیتو کارولینسکا در سوئد و همکارانش یافته‌های خود را در نشریة اروپایی اندوکرینولوژی / the European Journal of Endocrinology منتشر کرده‌اند.
تخمین زده می‌شود که فقط در آمریکا حدود 29.1 میلیون نفر – حدود 9.3 درصد کل جمعیت کشور – دیابت دارند.
دیابت نوع 2 شایع‌ترین شکل این بیماری است که حدود 90 تا 95 درصد تمامی موارد آن را شامل می‌شود. این بیماری وقتی ایجاد می‌‌گردد که سلول‌های بدن قادر به کاربرد مؤثر هورمون انسولین نیستند – موسوم به مقاومت – که این باعث افزایش قند خون می‌‌شود.
دیابت نوع 1 در حدود 5 تا 10 درصد تمامی موارد دیابت را شامل می‌شود. دیابت نوع 1 نوعی بیماری خودایمنی تلقی می‌شود که در آن سیستم ایمنی به اشتباه به سلول‌های بتای تولید کنندة انسولین در لوزالمعده حمله‌ور و این سبب کم شدن تولید انسولین یا قطع تولید آن می‌گردد.
LADA یکی از زیرگونه‌های دیابت نوع 1 است. این بیماری روند رشد آهسته‌ای دارد و مشخصاً در دوران بزرگسالی و معمولاً در سنین بین 30 تا 50 سالگی بروز می‌کند.
به LADA گاهی از اوقات زیر عنوان دیابت "نوع 1.5" اشاره می‌شود، چرا که این نوع دیابت دارای برخی از علایم هر دو نوع 1 و 2 بیماری است. این بیماری همانند دیابت نوع 1 نوعی بیماری خودایمنی شناخته شده اما مثل دیابت نوع 2 در آن مقاومت انسولین نیز دیده می‌شود.

نوشابه‌های غیر الکلی و خطر دیابت
مطالعات پیشین وجود ارتباط میان مصرف زیاد نوشابه‌های حاوی قند و دیابت نوع 2 را نشان داده‌اند. این اثر بدواً مرتبط به افزایش وزن ناشی از مصرف زیاد نوشابه‌های حاوی قند است.
در مطالعة اخیر، لوفونبورگ و تیمش بر آن شدند تا در این مورد تحقیق کنند که آیا نوشابه‌های غیر الکلی حاوی شیرین کننده‌های مصنوعی همان اثر را دارند، و آیا مصرف نوشابة غیر الکلی – چه دارای قند و چه شیرین کننده‌های مصنوعی – ممکن است سبب توسعة LADA شود.
مطالعه شامل 2874 فرد سوئدی بزرگسال بود که از این تعداد 1136 دچار دیابت نوع 2 و 357 نفر دچار LADA بودند و 1137 فرد سالم نیز گروه کنترل را تشکیل می‌دادند.
تیم تحقیق داده‌های مربوط به رژیم غذایی هر یک از نمونه‌ها را بر اساس گزارش خود فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و مخصوصاً به این موضوع پرداخت که تعداد نوشابه‌های غیر الکلی مصرف شده توسط شخص در طول یک سال منتهی به تشخیص دیابت چقدر بوده است. میزان مقاومت انسولین در نمونه‌ها، عملکرد سلول‌های بتا، و پاسخ خودایمنی نمونه‌ها نیز اندازه‌گیری شد.
محققان متوجه شدند که در مقایسه با افرادی که روزانه کمتر از دو لیوان نوشابة غیر الکلی مصرف می‌کردند، افراد بزرگسالی که روزانه حداقل دو بطری 200 میلی‌لیتری نوشابه‌های غیر الکلی مصرف می‌کردند – صرف‌نظر از اینکه آنها حاوی شکر یا شیرین کننده‌های مصنوعی بودند – دو بار بیشتر در معرض ابتلا به LADA و 2.4 بار بیشتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بودند.
به علاوه افراد بزرگسالی که روزانه 1 لیتر نوشابة غیر الکلی مصرف می‌کردند 3.5 بار بیشتر در خطر ابتلاء به LADA و 10.5 بار بیشتر در ریسک ابتلاء به دیابت نوع 2 قرار داشتند، صرف‌نظر از اینکه نوشابه‌ها حاوی شکر یا شیرین کننده‌های مصنوعی باشند.

چرا نوشابه‌های غیر الکلی دارای شیرین کننده‌های مصنوعی ریسک دیابت را افزایش می‌دهند؟
لوفونبورگ می‌گوید که خود وی نیز از این موضوع "به نوعی شگفت‌زده" است اما چند امکان برای توضیح قضیه وجود دارد.
"یکی از دلایل این است که مصرف روزانة نوشابه‌های غیر الکلی ممکن است اشتهای ما را تحریک کند و باعث شود تا میزان غذای مصرفی خود را افزایش دهیم، مخصوصاً غذاهای شیرین را، که به افزایش وزن منجر می‌شود، که خود یکی از ریسک فاکتورهای دیابت است. دلیل دیگرش این است که احتمال دارد شیرین کننده‌های مصنوعی به شکل منفی بر توازن انواع "خوب" و "بد" باکتری‌های روده تأثیر بگذارند که این می‌تواند به عدم تحمل قند منجر شود."
او اضافه می‌کند: "اما اگر چه ساز و کارهای قابل پذیرشی در این مورد عنوان شده است، اما من مایلم اشاره کنم که یک توضیح دیگر برای یافته‌های ما در مورد نوشابه‌های دارای شیرین کننده‌های صنعتی شاید این باشد که برخی از مردم جای شکر را با نوشابه‌های غیر الکلی با هدف پیشگیری از اضافه وزن و دست پیدا کردن به کاهش وزن تعویض کرده‌اند.
"اگر موضوع به این شکل باشد به این معنی خواهد بود که ما بیشتر در حال ارزیابی تأثیر مصرف قبلی نوشابه‌های حاوی شکر هستیم تا نوشابه‌های غیر الکلی رژیمی."

ارتباط میان نوشابه‌های غیر الکلی و LADA شگفت‌آور است
در حالی که محققان انتظار داشتند با مصرف نوشابه‌های غیر الکلی شاهد افزایش ریسک دیابت نوع 2 باشند، از اینکه مصرف این نوشابه‌ها ممکن است باعث افزایش ریسک دیابت نوع LADA شود، که یکی از بیماری‌های خوادیمنی محسوب می‌شود، شگفت‌زده شدند.
لوفونبورگ می‌گوید: "برنامة بعدی ما تحقیق در مورد این است که چیز باعث معکوس شدن این ریسک می‌شود، نظیر ماهی‌های چرب. ما برای بررسی این موضوع از داده‌های مربوط به 8 کشور مختلف اروپایی استفاده خواهیم کرد."
برای افزایش میزان شگفتی محققان، آنها هیچ ارتباطی میان مصرف نوشابه‌های غیر الکلی و پاسخ ایمنی در بزرگسالان مبتلاء به LADA نیافتند.
لوفونبورگ می‌نویسد: "این می‌تواند به این معنی باشد که افزایش ریسک ابتلاء به LADA در پیوند با مصرف نوشابه‌های غیر الکلی به صورت مستقیم ناشی از پاسخ ایمنی کشندة سلول‌های بتا نیست – موردی که ما در دیابت نوع 1 شاهد آن هستیم."
نویسندگان مقاله تأکید دارند که مطالعة آنها بیانگر وجود یک ریسک مرتبط به دیابت با مصرف نوشابه‌های غیر الکلی است تا یک ریسک مطلق، و از آنجا که میزان مصرف نوشابه‌ بر مبنای اظهار خود نمونه‌ها در طول سال گذشته بوده است، این موضوع ممکن است دقت نتایج را کاهش دهد.
لوفونبورگ توصیه می‌کند: "من به مردم توصیه می‌کنم مصرف نوشابه‌های غیر الکلی شیرین را محدود کنند، هم با لحاظ کردن ریسک دیابت و هم برای عوارض جانبی محتمل دیگر نظیر ریسک مصرف بیش از حد انرژی که به اضافه وزن، کاهش سلامت دندان و نظایر اینها منجر می‌شود."
نوشابه‌های غیر الکلی حاوی شیرین کننده‌های مصنوعی فاقد ارزش تغذیه‌ای هستند. اما حتی اگر مکانیسم‌هایی عنوان شود و شواهد بیشتر عوارض جانبی سلامت را نشان دهند، به گمان من ما هنوز پیش از هر گونه توصیه‌ای نیازمند مطالعات بیشتر هستیم."/

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

ارتباط افسردگی و دیابت بارداری دوسویه است

مطالعة اخیر انجام شده از سوی انستیتوهای ملی بهداشت به ارتباطی میان افسردگی در اوایل بارداری و ابتلاء به دیابت بارداری در اواخر آن پی می‌برد. محققان همچنین دریافته‌اند که دیابت بارداری با افزایش خطر اب

9 فوق غذا برای دیابت و شیوه آماده کردن آنها

افراد مبتلاء به دیابت ابتدا باید از منظم بودن تغذیة روزانة خود مطمئن شوند. داشتن وعده‌های غذایی دارای فیبر، کربوهیدرات‌های دیرهضم، پروتئین اندک، و چربی‌های سالم در هر وعده به کنترل قند خون بیست و چهار