دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار درد
تغییر اندازه و نوع قلم متن


• دکتر کاترین پادوک
• ترجمه هامیک رادیان

به نظر می‌رسد خطر از دست دادن شنوایی در زنانی که به مدت 6 سال یا بیشتر از داروهای استامینوفن یا داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی نظیر ایبوپروفن استفاده می‌کنند در مقایسه با زنان همسن و سال آنها که به مدت 1 سال یا کمتر از این داروها استفاده می‌کنند بیشتر است.
محققان در مطالعه‌ای که در «نشریة اپیدمیولوژی آمریکا» منتشر شده است و در آن ارتباط میان مدت مصرف داروهای ضد درد یا آنالژیک و خودگزارش‌دهی در مورد از دست دادن شنوایی در گروه بزرگی از زنان آمریکایی آنالیز شده است، به این جمع‌بندی رسیده‌اند.
نویسندة ارشد مطالعه گَری کورهان / Gary Curhan استاد دانشکدة پزشکی هاروارد می‌گوید:
"اگرچه مقدار تفاوت ریسک از دست دادن شنوایی بر اثر مصرف داروهای ضد درد اندک بود، با توجه به میزان عمومیت مصرف این داروها، حتی افزایش اندکی در ریسک مزبور می‌تواند برای سلامت عمومی تبعات مهمی در بر داشته باشد."
در ایالات متحد آمریکا، مصرف آنالژزیک‌هایی نظیر آسپیرین و داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی (NSAIDs) قابل توجه بوده و نسبت به دو دهة پیش گسترش بیشتری یافته است.
در سال 2010 در حدود 43 میلیون فرد بزرگسال آمریکایی (19 درصد) به طور منظم آسپیرین مصرف می‌کردند، و بیش از 29 میلیون نفر (12.1 درصد) مصرف کنندة مدام داروهای NSAIDs بودند. این اعداد و ارقام به شکل قابل توجهی به ترتیب 57 درصد و 41 درصد بیشتر از سال 2005 هستند.
در حدود دوسوم زنان آمریکایی در سنین بالاتر از 60 سال به درجاتی از مشکل از دست دادن شنوایی مبتلاء هستند. با توجه به گزارش پیشین در مورد ارتباط میان مصرف داروهای ضد درد و افزایش خطر از دست دادن شنوایی در مردان، محققان تصمیم گرفتند به زنان بپردازند و بر موضوع مدت استفاده از داروهای ضد درد تمرکز کنند.

شواهد رشد یابنده
برای آنالیز تازة خود، محققان از داده‌های مربوط به 55850 زن که در مطالعة بهداشت پرستاران شرکت داشتند، یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌مدت‌ترین تحقیقات مرتبط به سلامت زنان آمریکایی، استفاده کردند.
آنها ارتباط میان گزارش خود زنان در مورد از دست دادن شنوایی و مصرف استامینوفن، ایبوپروفن و آسپیرین را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد که استفادة درازمدت (به مدت 6 سال و بیشتر) ایبوپروفن، و استامینوفن با افزایش ریسک اندکی، به ترتیب 10 درصد و 9 درصد، با از دست دادن شنوایی در زنان مرتبط است.
ریسک بالاتر به زنانی مرتبط است که از آنالژزیک‌ها برای بیش از 1 سال استفاده نمی‌کردند.
در هر حال، چنین ارتباطی در مورد مصرف دوز معمول آسپیرین مشاهده نشد. محققان می‌نویسند که از دست دادن شنوایی از عوارض جانبی شناخته شدة مصرف دوزهای بالای آسپیرین است، اما استفادة چنین دوزهایی از این دارو در 2 دهة اخیر کمتر رایج است.
یافته‌های مطالعه از شواهد روزافزون ارتباط میان مصرف داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی یا استامینوفن و از دست دادن شنوایی حمایت می‌کند، اگرچه توضیحات بیولوژیک زیربنایی توضیح دهندة موضوع ناشناخته باقی مانده است.
پروفسور کورهان می‌گوید، ارتباط باید علّی باشد، پس این بدین معنی است که در حدود 16.2 درصد موارد از دست دادن شنوایی که آنها در کوران مطالعة خود با آنها مواجه شده‌اند می‌تواند مرتبط به مصرف ایبوپروفن و استامینوفن باشد.
پروفسور کورهان و همکارانش به رعایت احتیاط در مورد یافته‌های مطالعة خود اصرار دارند؛ مطالعة آنان به یک مطالعة طولی بر روی زنان مسن عمدتاً سفیدپوست محدود بوده است. آنها می‌گویند که برای فهم کامل ارتباط میان مصرف داروهای ضد درد و از دست دادن شنوایی به مطالعات گسترده‌تر شامل دیگر گروه‌های جمعیتی نیاز است.
پروفسور کورهان می‌گوید: "از دست دادن شنوایی در آمریکا بسیار رایج است و می‌تواند تأثیری بنیادی بر کیفیت زندگی داشته باشد. یافتن ریسک فاکتورهای اصلاح‌پذیر می‌تواند به ما در شناسایی راه‌های کاهش خطر پیش از آغاز از دست رفتن شنوایی و کُند کردن سیر پیشرفت بیماری در افراد مبتلاء کمک کند."/

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

هشت علت شایع درد سینه در زنان

زنان در هر سنی از درد سینه خبر می‌دهند که به نام ماستالژیا نیز شناخته می‌شود. درد مزبور می‌تواند هم در دوران پیش از یائسگی و هم پس از آن بروز کند. در هر حال درد سینه در میان زنان جوان در دوران قاعدگی

سلامت مادران: نگرانی بزرگ نابرابری در کیفیت مراقبت و دسترسی به خدمات

سلامت مادری در سطح جهان موضوع بحث یک‌سری مقالات منتشر شده در لنست / The Lancet است، و نگرانی نویسندگان چیزی مگر نابرابری میان کشورها در مورد سرویس‌های مراقبت بهداشتی برای زنان در انتظار مادر شدن و فرز