دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

د÷

عدم تحمل لاکتوز به کمبود ویتامین D مرتبط است

یک مطالعۀ جدید عنوان می‎کند، مردمی که به صورت ژنتیکی دچار عدم تحمل لاکتوز هستند، باید مصرف غذاهای غیر لبنی غنی شده با ویتامین D را افزایش دهند. این مطالعه پس از پی بردن به این موضوع که این گروه از مردم بیشتر در معرض کمبود میزان این مادۀ تغذیه‌ای حیاتی هستند به نتیجۀ مزبور رسیده است.