دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

نمک از دیرباز به عنوان پیش‌قراول فشار خون بالا تخطئه شده است. در هر حال، همچنان که پژوهش در موضوع عمیق‌تر می‌شود، این نکته آشکار می‌گردد که داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. آخرین تحقیق در این زمینه تا حدودی به سمت تبرئة سدیم حرکت می‌کند.

بزرگ‌ترین مطالعه از نوع خود آشکار می‌کند که تعداد افراد دچار فشار خون بالا در سطح جهان در طول چهار دهة گذشته دو برابر شده است. این کوشش بزرگ بین‌المللی همچنین تضاد کاملی را میان کشورهای فقیر و ثروتمند نشان می‌دهد. بر مبنای مطالعة منتشر شده در لنست / The Lancet تعداد افراد دچار فشار خون بالا یا هیپرتانسیون در سطح جهان از 594 میلیون نفر در سال 1975 به 1.1 میلیارد نفر در سال 2015 افزایش یافته است که بنا به گفتة مطالعه دلیل اصلی آن رشد جمعیت است.

مطالعة تازه‌ای که در نشریة پزشکی کودکان / The Journal of Pediatrics منتشر شده است، درمی‌یابد که کودکان و نوجوانان دچار افزایش فشار خون در خطر تضعیف مهارت‌های شناختی قرار دارند. در حالی که از نظر برخی از مردم فشار خون بالا یا هیپرتانسیون مشکلی است که فقط بزرگسالان با آن درگیرند، مطالعات نشان داده‌اند که این اختلال مبتلابه 3 تا 4 درصد کودکان و نوجوانان در سنین 8 تا 17 سال است.

مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده است چنین درمی‌یابد که فشار خون مادر پیش از بارداری بر جنسیت بچه‌ای که در راه است تأثیر می‌گذارد. اگر نتایج مطالعه تکرار شوند، تأییدگر کشفی جذاب خواهند بود. یک میلیون و یک قصة پیرزن‌ها در مورد پیش‌بینی جنسیت بچة نازاده در اوایل بارداری وجود دارد. مثلاً بر مبنای یکی از آنها اگر دست‌انداز برای شما در سربالایی باشد، بچه‌تان دختر خواهد بود و اگر در سرپایینی باشد پسری انتظار شما را می‌کشد.


• تیم نیومن
• ترجمة هامیک رادیان

مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده است چنین درمی‌یابد که فشار خون مادر پیش از بارداری بر جنسیت بچه‌ای که در راه است تأثیر می‌گذارد. اگر نتایج مطالعه تکرار شوند، تأییدگر کشفی جذاب خواهند بود.
یک میلیون و یک قصة پیرزن‌ها در مورد پیش‌بینی جنسیت بچة نازاده در اوایل بارداری وجود دارد.
مثلاً بر مبنای یکی از آنها اگر دست‌انداز برای شما در سربالایی باشد، بچه‌تان دختر خواهد بود و اگر در سرپایینی باشد پسری انتظار شما را می‌کشد.
به همین روال اگر زنان باردار هر روز مشتاق بستنی باشد، یک دختر در انتظار وی خواهد بود. دیگران اعتقاد دارند که جنس بچه را می‌توان با مخلوط کردن ادرار و معجون درانو پیش‌بینی کرد – اگر مخلوط به رنگ سبز متمایل شود بچه دختر خواهد بود و اگر به آبی، پسر.
دیگر افسانة رایج در این مورد این است که زنان حامله‌ای که دختری در راه دارند بیشتر احتمال دارد که تاول بزنند.
جای شگفتی نیست که هیچ‌یک از این موارد بالا هیچ پشتوانة تحقیقات علمی با خود ندارد. تا به امروز چنین به نظر می‌رسد که هیچ راهی برای پیش‌بینی جنسیت بچه‌ای که مادر در صدد ایجاد اوست در دسترس نیست.
یک گام دورتر از نوع بشر، تحقیقات متعددی برای یافتن راه‌هایی برای پیش‌بینی جنسیت فرزندان حیوانات اهلی انجام شده است. برای مثال در میان گاوها (و سایر حیوانات) فرضیة ترایورز – ویلارد عنوان می‌کند که حیوانات ماده‌ای که در وضعیت جسمانی بهتری قرار دارند به احتمال بیشتر فرزندان نر به دنیا می‌آورند.
برخی دانشمندان اصرار دارند که به شکل مشابه، رژیم غذایی زنان پیش از بارداری می‌تواند جنس جنین را پیش از شکل‌گیری پیش‌بینی کند. زنان دارای تغذیة بهتر بیشتر پسردار می‌شوند و در مقابل زنانی که انرژی کمتری دریافت می‌کنند به احتال بیشتری دارای فرزند دختر خواهند شد.
اگرچه این نظریه بحث‌برانگیز است و در سطح جهان به هیچ وجه مورد قبول نیست، امکانی را برای پیش‌بینی جنس بچه‌ای که هنوز جنین او شکل نگرفته است مطرح می‌کند – یا دستکم وضعیت‌هایی را مطرح می‌کند که در آنها ممکن است احتمال تولد یک جنس از جنس دیگر بیشتر باشد.
یک مطالعه در مقیاس بزرگ که این هفته در "نشریة هایپرتنشن آمریکا" منتشر شد، بر آن است تا به این پرسش قدیمی از دیدگاه تازه‌ای نگاه کند. آیا الگویی در این مورد می‌توان یافت؟

جنس و فشار خون
دکتر راوی رتناکاران / Ravi Retnakaran – یک متخصص غدد درون‌ریز در بیمارستان مونت سینائی تورونتو در کانادا و محقق شاغل در انستیتو پژوهشی لوندفلد- تاننباؤم – از سال 2009 گردآوری نیروی داوطلب برای مطالعة حاضر را آغاز کرد. در مجوع 1411 خانم از لیویانگ چین در این آزمون شرکت کردند.
وضعیت کلسترول، فشار خون، گلوکز و تری‌گلیسیرید زنان مورد ارزیابی قرار گرفت. این موارد به طور متوسط در فاصلة 26.3 هفته پیش از آغاز بارداری اندازه‌گیری شد. در کل، نتیجة بارداری‌ها 739 پسر و 672 دختر بود.
تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین فشار خون سیستولی در زنانی که نهایتاً صاحب فرزند پسر شدند بیشتر است.
وقتی محققان مطالعه را برای سن، مصرف دخانیات، میزان تحصیلات، دور کمر، شاخص تودة بدنی، تری‌گلیسیرید، کلسترول لیپوپروتئین کم‌چگالی (LDL)، کلسترول لیپوپروتئین پرچگالی (HDL)، و قند تنظیم کردند تأثیرات همچنان معنی‌دار بود. زنانی که فرزند پسر زاییدند دارای میانگین فشار خون سیستولیک 106 میلی‌متر جیوه بودند، در مقایسه با 103.3 میلی‌متر جیوه برای زنانی که نتیجة زایمان آنها دختر بود.
بر مبنای نظر دکتر رتناکاران این یافته‌ها "عنوان می‌کنند که فشار خون زن پیش از بارداری یک عامل پیشتر ناشاخته در پیوند با احتمال پسردار یا دختردار شدن وی است. این بینش تازه می‌تواند پیامدهایی برای برنامه‌ریزی تولید مثل و فهم ما از مکانیسم‌های بنیادی نسبت جنسی در نوع انسان داشته باشد."
نتایج مطالعه جذاب به نظر می‌رسند، اما فقط تحقیقات گسترده‌تر قادر به تعیین اصالت آنها خواهد بود./

ریسک اختلال شناختی و زوال عقل در افراد دچار فشار خون بالا، به ویژه در دوران میانسالی، افزایش می‌یابد. این نتیجه‌گیری بیانیة منتشر شده از سوی انجمن قلب آمریکا / American Heart Association در نشریة هیپرتنشن / Hypertension است.

تحقیق جدید – که بر روی بیش از 1 میلیون مرد سوئدی انجام شده است – درمی‌یابد که تفاوت‌ ضربان قلب و فشار خون در اواخر دورة نوجوانی می‌تواند با افزایش مادام‌العمر ریسک اختلالات روانی شامل اختلال وسواس فکری و عملی، شیزوفرنی و اختلالات اضطرابی مرتبط باشد. مطالعات کوچک‌تر پیشین در مورد افزایش ضربان قلب در حالت استراحت در افراد دچار اختلالات افسردگی اساسی، اختلال استرس پست تروماتیک، اختلال اضطراب جنرالیزه، اختلال پانیک و اختلالات روانی خبر داده بودند.


• هانا نیکولز
• ترجمة محمدقاسم رافعی

تحقیق جدید – که بر روی بیش از 1 میلیون مرد سوئدی انجام شده است – درمی‌یابد که تفاوت‌ ضربان قلب و فشار خون در اواخر دورة نوجوانی می‌تواند با افزایش مادام‌العمر ریسک اختلالات روانی شامل اختلال وسواس فکری و عملی، شیزوفرنی و اختلالات اضطرابی مرتبط باشد.
مطالعات کوچک‌تر پیشین در مورد افزایش ضربان قلب در حالت استراحت در افراد دچار اختلالات افسردگی اساسی، اختلال استرس پست تروماتیک، اختلال اضطراب جنرالیزه، اختلال پانیک و اختلالات روانی خبر داده بودند. تغییرات فشار خون نیز در افراد دچار شیزوفرنی، اضطراب و افسردگی مشاهده شده است.
در هر حال، نتایج این مطالعات ناهمخوان بوده‌اند، برخی از آنها میزان فشار خون را بالا و دیگران پایین گزارش داده‌اند و نتایج تا حدودی توسط عوارض جانبی داروها دچار انحراف بوده‌اند.
محققان در این مطالعة جدید بزرگ مقیاس طولی بر آن بودند به تحقیق در این موضوع بپردازند که آیا تفاوت در ضربان قلب در حالت استراحت و فشار خون با اختلالات روانی در طول کل زندگی مرتبط است یا خیر.
محققان سوئدی و فنلاندی مطالعه‌ای را بر اساس داده‌های مربوط به 1794361 مرد سوئدی که ضربان قلب و فشار خون آنها در حالت استراحت در دورة خدمت سربازی با متوسط سنی 18 سال و در فاصلة سال‌های 1969 تا 2010 اندازه‌گیری شده بود انجام دادند.

ضربان قلب بالا با OCD، اسکیزوفرنی و اختلالات اضطراب مرتبط است
دکتر آنتی لاتوالا / Antti Latvala، از دانشگاه هلسینکی فنلاند و نویسندة همکار مطالعه چند فاکتور بالقوه مثل عوامل فیزیکی، شناختی و اقتصادی اجتماعی را که ممکن بود به طور بالقوه بر فرجام نتایج تأثیرگذار باشند، در مطالعه وارد کرد. محققان عواملی مانند قد، وزن، و شاخص تودة بدنی (BMI) را بر مبانی ارتباط بالقوة آنها هم با عملکرد قلبی عروقی و هم خطر اختلالات روانی در مطالعه وارد کردند.
داده‌ها با توانایی شناختی عمومی (IQ) تنظیم شد، زیرا بر مبنای نظر نویسندگان IQ با ناخوشی روانی مرتبط است اگرچه ارتباط آن با ضربان قلب و فشار خون در حالت استراحت شناخته شده نیست.
نتایج تحقیق – که به صورت آنلاین در JAMA روان‌پزشکی منتشر شده است – نشان می‌دهد که پسران نوجوانی که ضربان قلب آنها در حالت استراحت بالاتر از 82 ضربان در دقیقه بوده، در معرض 69 درصد افزایش ریسک ابتلاء به OCD (رفتار وسواس فکری عملی) بودند در مقایسه با آنهایی که ضربان قلب آنها در حالت استراحت کمتر از 62 ضربان در دقیقه بوده است.
به طور مشابه، در مقایسه با مردان گروه ضربان قلب پایین‌تر، مردان گروه ضربان قلب بالا دارای 21 درصد ریسک بیشتر برای ابتلاء به شیزوفرنی و 18 درصد ریسک بالاتر برای اضطراب بوده‌اند. در مقابل، پسران نوجوان دارای ضربان قلب پایین‌تر با اختلالات سوء مصرف مواد مخدر و محکومیت به دلیل انجام خشونت، مشخصاً پس از لحاظ کردن تناسب جسمانی مرتبط بودند.
نویسندگان مطالعه ارتباط مشابهی را در مورد OCD، شیزوفرنی، اضطراب، اختلالات سوء مصرف مواد مخدر، و خشونت با فشار خون بالا و پایین گزارش می‌دهند.
محققان می‌گویند: "در این مطالعة کوهورت طولی بزرگ‌مقیاس، ما دریافتیم که نوجوانان دارای ضربان قلب و فشار خون بالا در حالت استراحت احتمال بیشتری دارد که با تشخیص OCD، شیزوفرنی یا اختلال اضطراب در دروه‌های بعدی زندگی مواجه شوند."
قوی‌ترین ارتباط با OCD مشاهده شد. در مردانی که در حالت استراحت دارای ضربان قلب بالاتر بودند، ریسک این گروه نسبت به گروه ضربان قلب پایین‌تر 70 تا 80 درصد بیشتر بود. متقابلاً ‌مردان گروه بالاترین میزان فشار خون 30 تا 40 درصد بیش از گروه پایین‌ترین میزان فشار خون در معرض ریسک ابتلاء به OCD قرار داشتند.

ضربان قلب پایین‌تر با اختلالات سوء مصرف مواد مخدر و محکومیت برای خشونت مرتبط است
محققان می‌نویسند: "یافته‌های ما نو هستند: هیچ مطالعة آینده‌نگر قبلی به ارتباط میان این مقیاس‌های قلبی عروقی با عواقب بعدی مثل OCD، شیزوفرنی یا اختلالات اضطرابی نپرداخته است." در هر حال محققان می‌گویند که مطالعة آنها قادر به برقراری رابطة علت و معلولی نیست.
محققان اشاره می‌کنند که داده‌های مطالعه فقط مردان را شامل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان اطمینان داشت که همین نتایج در مورد زنان نیز به دست خواهد آمد.
پژوهشگران می‌نویسند: "در مقایسه با مردان، زنان داری ضربان قلب بالاتری هستند اما در همین ارتباط کنترل قلبی پاراسمپاتیک بیشتری دارند. در حالی که در مورد این تفاوت‌ها شناخت کمی وجود دارد، آنها بر این موضوع دلالت دارند که ممکن است ارتباط بین ضربان قلب در حالت استراحت و اختلالات روانی در زنان و مردان متفاوت باشد."
آنتی لاتوالا و همکارانش یافته‌های خود را چنین خلاصه می‌کنند:
"در یک مطالعة بزرگ و متمرکز بر مردان، ضربان قلب بالا در حالت استراحت و فشار خون در دورة آخر نوجوانی با عواقب بعدی تشخیص OCD، شیزوفرنی و اختلالات اضطرابی مرتبط دانسته شدند، در همین راستا ضربان قلب پایین‌تر و فشار خون با عواقب تشخیص سوء مصرف مواد مخدر و محکومیت بر اثر خشونت مرتبط دانسته شدند."
محققان می‌نویسند، این ارتباط‌ها باید در مطالعات طولی بعدی مورد تأیید قرار گیرند، و جمع‌بندی می‌کنند که ساز و کارهای زیربنایی باید با استفاده از مقیاس‌های جامع‌تر برای روشن کردن رابطة علت و معلولی، مورد تحقیق قرار گیرد./