دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار فشار خون
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

ریسک اختلال شناختی و زوال عقل در افراد دچار فشار خون بالا، به ویژه در دوران میانسالی، افزایش می‌یابد. این نتیجه‌گیری بیانیة منتشر شده از سوی انجمن قلب آمریکا / American Heart Association در نشریة هیپرتنشن / Hypertension است.
در حدود 75 میلیون آمریکایی – یک‌سوم جمعیت بزرگسالان این کشور – دچار فشار خون بالا یا هیپرتنشن هستند.
ارتباط میان فشار خون بالا و برخی بیماری‌ها همانند سکتة مغزی، حملة قلبی و نارسایی قلبی به خوبی شناخته شده است. به شکل فزاینده‌ای محققان در حال آشکار کردن وجود پیوندی قوی میان فشار خون بالا و نزول شناختی هستند.
مشخصاً این مطالعات عنوان کرده‌اند که فشار خون بالا یک ریسک فاکتور اختلال شناختی عروقی یا زوال عقل عروقی است – که به عنوان نزول عملکرد مغز بر اثر بروز اختلال در جریان خونرسانی به مغز تعریف می‌شود.
بر مبنای نظر انجمن آلزایمر / Alzheimer's Association با لحاظ کردن آن برای 10 درصد تمامی موارد، زوال عروقی دومین دلیل شایع مسبب زوال عقل است.
دکتر کاستانتینو ایادکولا / Costantino Iadecola نویسندة همکار بیانیه و رییس کمیتة نوشتار در انجمن قلب آمریکا، می‌نویسد، می‌دانیم که درمان فشار خون بالا می‌تواند ریسک اختلالات مرتبط به بیماری‌های قلبی را کاهش دهد، اما این موضوع که آیا چنین درمانی می‌تواند ریسک نزول شناختی مرتبط به فشار خون بالا را نیز کاهش دهد، چندان روشن نیست.
برای رسیدن به تصویری بهتر از ارتباط میان فشار خون بالا و اختلال شناختی، دکتر ایادکولا و همکارانش مروری بر مطالعاتی انجام دادند که تا به امروز در مورد چگونگی تأثیر فشار خون بالا بر بیماری‌های مغزی شامل استروک، زوال عقل عروقی و آلزایمر انجام شده است.

• شواهد قوی در مورد ارتباط میان فشار خون بالا در میانسالی و نزول شناختی در دوره‌های بعدی زندگی وجود دارد
بر مبنای تجزیه و تحلیل انجام شده تیم تحقیق به این جمع‌بندی رسیده است که فشار خون بالا در ساختار و عملکرد رگ‌های خونی مغز دخالت دارد. این وضعیت باعث آسیب مادة سفید مغز می‌شود که برای عملکرد شناختی انسان حیاتی است و آسیب دیدن مادة سفید، ریسک زوال عقل را بالا می‌برد.
قابل ذکر است که محققان دریافته‌اند شواهد قوی در مورد ارتباط فشار خون بالا در دوران میانسالی با ابتلاء به زوال عقل در دوره‌های متأخر زندگی وجود دارد، اگرچه ارتباط میان فشار خون بالا در دوره‌های بعدی زندگی با اختلال شناختی چندان روشن نیست.
در سطح جهان 46.8 میلیون نفر دچار بیماری زوال عقل هستند. تخمین زده می‌شود که تا سال 2050 این رقم در سطح جهان به 131.5 میلیون نفر خواهد رسید. در حدود 58 درصد افراد دچار زوال عقل در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
هنگام بررسی آزمون‌هایی که به بررسی اثرات داروهای ضد فشار خون بر عملکرد شناختی پرداخته بودند، تیم تحقیق دریافت که شواهد مربوط به فایده‌مندی این درمان‌ها قطعی نیست.
دکتر ایادکولا توضیح می‌دهد: "بسیار از مطالعات مشاهداتی عنوان می‌کنند که درمان فشار خون بالا می‌تواند ریسک اختلال شناختی ناشی از فشار خون بالا را مخصوصاً در مورد اختلال شناختی عروقی کاهش دهد، اما مطالعات مشاهده‌ای برای اثبات علت و اثر طراحی نشده‌اند."
او اضافه می‌کند: "... ما به مطالعات کنترل شدة تصادفی سازی شده – که می‌توانند علت و اثر را اثبات کنند – برای تصمیم‌گیری در این مورد که فشار خون بالا، مخصوصاً در میانسالی، همچنین باعث کاهش ریسک اختلال شناختی در دوره‌های بعدی زندگی خواهد شد، نیاز داریم."
بر این مبنا، نویسندگان می‌گویند آنها نمی‌توانند هیچ توصیة مبتنی بر شواهد در این مورد ارائه دهند که متخصصان مراقبت‌های بهداشتی چگونه باید فشار خون بالا را در بیماران دچار زوال عقل درمان کنند.
دکتر ایادکولا امیدوار است که مطالعة اسپرینت – مایند / SPRINT-MIND study – بتواند در آینده در این مورد راهگشا باشد. این آزمون که بودجة آن از سوی انستیتوهای ملی بهداشت تأمین شده است بر آن است تا روشن کند که چگونه درمان فشار خون بالا بر عملکرد شناختی تأثیر می‌گذارد.
در این اثناء، نویسندگان بیانیه می‌گویند که افراد دچار فشار خون بالا باید درمان‌های استاندارد خود را ادامه دهند./

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

یک‌پنجم موارد زوال عقل ناشی از آلودگی هوا است

یک تحقیق جدید، پس از درک این موضوع که قرار گرفتن در معرض ریزذرات معلق در هوای آلوده می‌تواند به شکل ملاحظه‌ای باعث افزایش خطر توسعة بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل شود، ارتباط پیشتر گزارش شده میا

بیوچیپ تست خون ریسک آلزایمر را کشف می‌کند

محققان با استفاده از یک بیوچیپ مبتنی بر آزمایش خون یک روش سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر برای شناسایی بیماران مشکوک به آلزایمر را توسعه داده‌اند که همان دقت تست استاندارد DNA را دارد. تست‌های استاندارد مو