دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

تحقیق جدید نشان می‌دهد که نمایة اسکن DNA افراد برای گردآوری نمرة ریسک ژنتیک می‌تواند پیش‌بینی بیماری قلبی را در مقایسه با نمره‌دهی بالینی مرسوم بهبود بخشد. محققان می‌گویند این موضوع فرصت مداخلة زودهنگام را افزایش می‌دهد و به مردم در کاهش ریسک بیماری کمک می‌کند – برای مثال از طریق تغییرات شیوة زندگی. مطالعة منتشر شده در نشریة قلب اروپا حاصل کار یک تیم تحقیق بین‌المللی شامل اعضایی از دانشگاه ملبورن استرالیا است.

ریسک مرگ زودهنگام در بازماندگان زیر 50 سال حملة قلبی به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در هر حال، آنها هنوز در مقایسه با جمعیت عمومی تا دو بار بیشتر در معرض مرگ زودرس مرتبط به بیماری قلبی هستند. مقالة منتشر شده در نشریة انجمن قلب آمریکا، سیرکیولیشن: کیفیت و فرجام بیماری‌های قلبی عروقی - چنین درمی‌یابد.

در حدود 1 درصد مردم جهان – 75 میلیون نفر – نسخه‌هایی از یک ژن معیوب مرتبط به پروتئینی به نام تیتین / titin را دارند که می‎تواند در صورت مواجهة قلب با استرس در موقعیت‎هایی مثل بارداری، عفونت ویروسی یا فشار خون بالا، محرک نارسایی قلبی شود. یک گزارش در نیچر ژنتیک تشریح می‎کند که چگونه محققانی از بریتانیا، سنگاپور و آلمان پس از مطالعه بر روی جهش‎های ژنی به نام انواع کوتاه شده تیتین در موش‎ها و انسان به این نتیجه‎گیری رسیدند.

هم عوامل ارثی و هم عوامل محیطی بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی در ما مؤثرند. یک مطالعة جدید نشان می‌دهد که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما ذخیره شود. عوامل ارثی و محیطی هر دو بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی تأثیرگذار هستند. یک مطالعة جدید توسط محققان دانشگاه اُپسالا اکنون عنوان می‌کند که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما باقی بماند. نتایج مطالعه در نشریة ژنتیک مولکولی انسانی منتشر شده است.


سائنس دیلی / sciencedaily
• ترجمة هستی فراست‌فر

هم عوامل ارثی و هم عوامل محیطی بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی در ما مؤثرند. یک مطالعة جدید نشان می‌دهد که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما ذخیره شود.

عوامل ارثی و محیطی هر دو بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی تأثیرگذار هستند. یک مطالعة جدید توسط محققان دانشگاه اُپسالا / Uppsala University اکنون عنوان می‌کند که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما باقی بماند. نتایج مطالعه در نشریة ژنتیک مولکولی انسانی / Human Molecular Genetics منتشر شده است.

ما ژن‌های خود را در هنگام تولد از والدین خویش به ارث می‌بریم. در طول دوران زندگی، تغییر و تبدیل‌های DNA که ژن‌های ما را خاموش و روشن می‌کنند و به اصطلاح اپی‌ژنتیک نامیده می‌شوند، بروز می‌یابند. این تغییرات می‌توانند به توسعة بیماری‌های مختلفی منجر شوند. در مطالعة حاضر، محققان تغییرات اپی‌ژنتیک را در افراد دارای سابقة حملة قلبی بررسی کرده‌اند.

آسا یوهانسون / Åsa Johansson، محقق شاغل در دپارتمان ایمنولوژی، ژنتیک و پاتولوژی و رهبر مطالعة حاضر می‌گوید: "در خلال یک حملة قلبی بدن با فعال کردن برخی ژن‌ها پیام‌رسانی می‌کند. این مکانیسم در طول مرحلة حاد حمله از بافت‌ها محافظت و پس از حملة قلبی بدن را ترمیم می‌کند. بنابراین ایجاد تغییرات اپی‌ژنتیک مرتبط به حملة قلبی محتمل است."

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات اپی‌ژنتیک بسیاری در افراد دارای تجربة حملة قلبی وجود دارد. چندین مورد از این تغییرات در ژن‌هایی بروز می‌کند که به بیماری‌ قلبی عروقی مرتبط هستند. در هر حال تعیین اینکه این تغییرات در توسعة بیماری مشارکت داشته‌اند یا اینکه آنها به عنوان یک خاطرة فعالیت ژن مرتبط به حملة قلبی به حیات خود ادامه می‌دهند، ممکن نیست.

آسا یوهانسون می‌گوید: "ما امیدواریم که نتایج تازة ما به افزایش دانش پراهمیت اپی‌ژنتیک در تصویر بالینی حملة قلبی کمک کند، که در درازمدت می‌تواند به ایجاد داروهای بهتر برای درمان منجر شود."/

همان‌طور که روی پاکت بسیاری از سیگارها نوشته شده است، کشیدن سیگار خطر بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. در حالی که این موضوع عامل شناخته شده‌ای است، اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود. یک مطالعة جدید به خطرات بیشتر حملة قلبی در سیگاری‌های جوان‌تر پرداخته است.

 

X

کپی رایت

هرگونه کپی مطالب سایت به هر شکل پیگرد قانونی دارد.