دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار هورمون‌شناسی
تغییر اندازه و نوع قلم متن

ترجمه هامیک رادیان

بر مبنای دو مطالعة منتشر شده در نشریة "متابولیسم سلولی" وقتی شما از شیرینی و الکل احساس سیری می‌کنید شاید موضوع این باشد که کبدتان دارد موضوعی را برایتان می‌گوید.
تا 50 سال پیش هنوز گمان می‌رفت که کبد نقش مهمی در تنظیم غذای دریافتی و اولویت آن دارد. مطالعة پیشین نیز نشان داده است که FGF21 (یا فاکتور رشد فیروبلاست 21)، هورمونی که از کبد جریان پیدا می‌کند، نقشی در این مورد بازی می‌کند و این تغییرات در توالی ژن FGF21 می‌تواند سبب شود انسان‌ها برای برخی درشت‌مغذی‌ها ترجیح قائل شوند.
اکنون دو مطالعة تازه بر هورمون FGF21 و چگونگی کارکرد آن نور تازه‌ای افکنده‌اند.
ماتیو پوتهوف از دانشگاه آیوا و ماتیو گیلیوم از دانشگاه کپنهاگ با یکدیگر روی یک مطالعه برای تحقیق در مورد عملکرد FGF21 کار کردند.
آنها می‌خواستند در بارة ساز و کار تنظیم میل به شکر پس از مصرف دقیق شودند و برای انجام این کار تصمیم گرفتند در مورد نقش FGF21 در تنظیم ترجیحات غذایی مطالعه کنند.

FGF21 با کنترل سیستم عصبی روی رفتار تأثیر می‌گذارد
آنها آزمایش‌هایی را برای بررسی چگونگی تنظیم دریافت الکل و شکر روی موش‌ها انجام دادند. در خلال آزمایش‌ها آنها مشاهده کردند که کبد در پاسخ به دریافت شکر FGF21 تولید می‌کند. سپس FGF21 وارد جریان خون می‌شود و به صورت انتخابی با عمل روی هیپوتالاموس (بخشی از مغز که میزان دریافت غذا و هموستاز انرژی را تنظیم می‌کند) میل به شکر را سرکوب می‌کند.
در این اثناء در دانشگاه تگزاس، محققان تحت هدایت «استیون کلیور» و «دیوید مانگلسدورف» به بررسی FGF21  در موش‌ها و میمون‌ها پرداختند. دیده شد که FGF21 بر تمایل به الکل و شکر تأثیر می‌گذارد. وقتی یک دوز واحد از آن به میمون داده شد، میمون علاقة خود به مایعات شیرین را از دست داد؛ آزمون مشابه کاهش علاقه به الکل را نشان داد.
آزمون‌های دیگر به هر حال نشان دادند که FGF21 بر پاسخ‌های به اسیدهای چرب یا مزه‌های تلخ تأثیری ندارد.
مطالعات مزبور در کنار مطالعات ژنتیک انسانی در پیوند با FGF21 در مورد ترجیح تغذیه، نشان داد که FGF21 با عمل روی کنترل سیستم عصبی می‌تواند بر روی رفتار تأثیر بگذارد. آنها همچنین به شواهد در حال رشد در مورد اینکه کنترل اشتها امری مربوط به کل بدن است اضافه شدند.
چرا نقش FGF21 هنوز به صورت کامل روشن نیست. FGF21 شاید به کیفیت غذای روزانه، یا شاید از آنجا که شکر می‌تواند در داخل الکل تخمیر شود، به کبد برای حفظ خود در مقابل افزایش الکل کمک می‌کند.
اما هر دو مطالعه بیان می‌کنند که اگر FGF21 می‌تواند از مصرف بیش از حد شکر پیشگیری کند، تحقیق بیشتری باید انجام شود، پس از اینکه FGF21 را بتوان به شکل دارویی برای درمان چاقی و دیابت نوع 2 به کار برد.
در هر حال کلیور هشدار می‌دهد: «در حالی که در نگاه اول چنین می‌نماید که این مسیر تنظیم شدة FGF21می‌تواند نوشدارویی برای سرکوب مصرف شکر و الکل باشد، مهم است که در ذهن داشته باشم که این رفتارهای ستوده شده ارتباط نزدیکی با خلق و خو دارند، و بنابراین مطالعات بیشتر برای تصمیم در مورد اینکه FGF21  سبب افسردگی می‌شود قطعاً ضروری است.
پوتهوف احتمالاً در مورد اینکه در کنار FGF21 دریافت کدام کربوهیدارت‌ها تأثیرگذار هستند، تحقیق می‌کند، هورمون‌های بیشتری هستند که میل به درشت‌ذرات مغذی مانند چربی و پروتئین را تنظیم می‌کنند و اگر چنین است، چگونه آن سیگنال‌ها برای تنظیم سنجش‌های درشت‌مغذی‌های مختلف تعامل می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

ارتباط افسردگی و دیابت بارداری دوسویه است

مطالعة اخیر انجام شده از سوی انستیتوهای ملی بهداشت به ارتباطی میان افسردگی در اوایل بارداری و ابتلاء به دیابت بارداری در اواخر آن پی می‌برد. محققان همچنین دریافته‌اند که دیابت بارداری با افزایش خطر اب

9 فوق غذا برای دیابت و شیوه آماده کردن آنها

افراد مبتلاء به دیابت ابتدا باید از منظم بودن تغذیة روزانة خود مطمئن شوند. داشتن وعده‌های غذایی دارای فیبر، کربوهیدرات‌های دیرهضم، پروتئین اندک، و چربی‌های سالم در هر وعده به کنترل قند خون بیست و چهار