دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

"موضوع به این سادگی نیست که بگوییم اگر شما روابط اجتماعی قوی داشته باشید، هرگز دچار بیماری آلزایمر نمی‎شوید." با وجود این داشتن دوست ممکن است در این مورد به عنوان یک عامل نیرومند پیشگیری عمل کند

اخبار پیری / سالخوردگی
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• آنا ساندویو، هانر وایتمن
• ترجمه نادر اکبری

تحقیق تازه‎ای که در نشریۀ PLOS One منتشر شده است، نشان می‎دهد که داشتن دوستان صمیمی در دوران پیری می‎تواند مانع نزول ذهنی شود.
این تحقیق جدید توسط محققانی از "مرکز نورولوژی شناختی و بیماری آلزایمر" (CNADC) در دانشکدۀ پزشکی شیکاگو، ایلی‎نویز دانشگاه نورث‌وسترن فاینبرگ انجام شد.
امیلی روگالسکی / Emily Rogalski، استادیار CNADC نویسندۀ ارشد مقاله، و آماندا کوک / Amanda Cook دانشجوی دورۀ دکتری در نوروسایکولوژی بالینی در آزمایشگاه روگالسکی و ساندرا واینتروب / Sandra Weintraub، نویسندۀ نخست مطالعه است.
روگالسکی و تیمش روابط اجتماعی و قابلیت‌های گروه موسوم به فوق‌پیری‎ها / SuperAgers (گروهی از مردم که در سال‎های 80 زندگی قابلیت‎های ذهنی مردم 50 تا 60 ساله را دارند) بررسی کردند.
این برای نخستین بار است که جنبۀ اجتماعی زندگی این نمونۀ جمعیت مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی ذهن "فوق‎" تیز
روگالسکی و همکارانش از 31 فوق‌پیر و 19 همسن و سال آنها به عنوان گروه کنترل، خواستند تا پرسشنامه‌ای 42 آیتمی را که به بررسی سلامت روان‌شناختی نمونه‌ها می‎پرداخت کامل کنند.
پرسش‌ها پیرامون 6 محور گسترش می‎یافتند: "خودگردانی، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط پیرامون، رشد فردی، هدف زندگی، و خودباوری."
نمونه‎های مطالعه حداقل هشتاد ساله بودند، و حافظۀ اپیزودیک آنها در حد همتایان میانسال آنان "خوب" بود.
حافظۀ اپیزودیک به عنوان "قابلیت بازگویی تجارب تعریف می‎شود، به شکلی که گویی فرد ‘به سفر ذهنی در زمان’ برای تجربۀ مجدد وقایع زندگی مشغول است."

فوق‌پیری‎ها دوستان بیشتری دارند
محققان می‎نویسند:
"اگرچه فوق‌پیری‌ها و همسن و سال‎های آنها خبر از سطح بالای شباهت روان‎شناختی در ابعاد مختلف می‎دادند، فوق‌پیری‎ها دارای میزان بالاتری از روابط مثبت اجتماعی بودند."

به طور مشخص، فوق‌پیری‎ها در مقیاس روابط اجتماعی با دیگران به طور متوسط نمرۀ 40 داشتند در حالی که نمرۀ گروه کنترل 36 بود. همچنان که نویسندۀ ارشد مطالعه توضیح می‎دهد، این تفاوت قابل ملاحظه‎ای است.
محققان می‎نویسند، این مورد تفاوت بازتاب یافته در برخی صفات نورولوژیک است که در بعضی مطالعات پیشین نیز مشاهده شده است.
این صفات نورولوژیک "تراکم بیشتر قارچ قدامی داخلی و چگالی بیشتر سلول‎های عصبی فن اکونومو است" که محققان پیشتر آنها را در مغز فوق پیری‎ها یافته‎اند.
به هر جهت این فقط یک فرضیه است زیرا مطالعه از نوع مشاهده‎ای است و نمی‎تواند ساز و کار مسؤول یافته‎ها را توضیح دهد.

حفظ دوستی عمیق سلامت‎بخش است
روگالسکی می‎گوید، "شما مجبور نیستید زندگی را به مهمانی تبدیل کنید اما این مطالعه از این نظریه حمایت می‎کند که داشتن شبکه‌های اجتماعی قوی به نظر می‎رسد که با کند کردن روند نزول شناختی مرتبط است."
کوک اضافه می‎کند، "این یافته‎ها به عنوان گامی به سمت فهم عوامل زیربنایی حفظ توانایی شناختی در سنین پیری، به ویژه در مواردی که قابل تعدیل و اصلاح هستند، هیجان‌انگیز هستند."
روگالسکی نیز چنین تفسیر می‎کند: "موضوع به این سادگی نیست که بگوییم اگر شما روابط اجتماعی قوی داشته باشید، هرگز دچار بیماری آلزایمر نمی‎شوید." با وجود این داشتن دوست ممکن است در این مورد به عنوان یک عامل نیرومند پیشگیری عمل کند.
امیلی روگالسکی می‎گوید، "اگر فهرستی از انتخاب‎های خوب برای کسی وجود داشته باشد، مثل برخورداری از تغذیۀ مناسب و عدم مصرف سیگار، داشتن روابط اجتماعی قوی می‎تواند یکی از اجزاء مهم این فهرست باشد. هیچ‎یک از این عوامل [به خودی خود ضمانتی] برای عدم ابتلا شما به بیماری نیستند، اما آنها می‎توانند فواید خاص خود را برای سلامت فرد داشته باشند."

Source:
Having close friends may stave off mental decline
By Ana Sandoiu
Fact checked by Honor Whiteman
Published Sun 5 November 2017 

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

بستن در‌ به روی بیماران روانی از میزان خودکشی کم نمی‌کند

بر مبنای مقالة منتشر شده در لنست روان‌پزشکی قفل کردن در اتاق‌ها در بیمارستان‌های روانی میزان خودکشی بیماران فاقد اجازة خروج را کم نمی‌کند. افراد دچار مشکل اختلالات ذهنی بیش از جمعیت عمومی در خطر خودکش

وابستگی به الکل در درازمدت به توانایی‌های شناختی آسیب می‌زند

وابستگی به الکل پیامدهای منفی جسمانی و اجتماعی بسیاری به همراه دارد. مطالعة جدید بر آن است تا نقصان شناختی مرتبط به مصرف درازمدت الکل را مورد بررسی قرار دهد. سوء مصرف الکل موضوع کوچکی نیست. بر مبنای د