دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

آنچه باید در مورد داروهای ضد افسردگی بدانیم

SNRIs و SSRIs، داروهای ضد افسردگی، دولوکستین (سیمبالتا)، ونلافاکسین (اکسفور) و دسونلافاکسین (پریستیک)،  آمی‎تریپ‎تیلین (الاویل)، اموکساپین – کلومیپرامین (آنافرانیل)، دسیپرامین (نورپرامین)، دوکسپین (ساینکوآن)، ایمی‎پرامین (توفرانیل)، نورتریپ‎تیلین (پاملور)، پروتریپ‏تیلین (ویواکتیل) و تریمیپرامین (سورمونتیل)، سیتالوپرام (سلکسا)، اسیتالوپرام (لکسپرو)، فلوکستین (پروزاک، سارافن)، فلووکسامین (لووکس)، پاروکستین (پکسیل) و سرترالین (زولافت)، آمی‎تریپ‎تیلین (الاویل)، اموکساپین – کلومیپرامین (آنافرانیل)، دسیپرامین (نورپرامین)، دوکسپین (ساینکوآن)، ایمی‎پرامین (توفرانیل)، نورتریپ‎تیلین (پاملور)، پروتریپ‏تیلین (ویواکتیل) و تریمیپرامین (سورمونتیل)

یک مرور بر متون منتشر شده در سال 2011 پی برده است که کاربرد درازمدت داروهای ضد افسردگی می‎تواند در مورد برخی مردم به تشدید علایم بیماری منجر شود زیرا مصرف درازمدت مزبور می‎تواند باعث بروز تغییرات بیوشیمیک در بدن شود.

مقالات افسردگی

• کریستین نوردکویست، دکتر تیموتی جی. لگ
• ترجمۀ فرهنگ راد

داروهای ضد افسردگی برای تخفیف علایم افسردگی، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلالات اضطرابی، دیستایمیا (دیستمی) یا افسردگی مزمن خفیف و نیز دیگر اختلالات به کار می‌روند.
هدف از کاربرد آنها تصحیح تعادل مواد شیمیایی نوروترانسمیترها در مغز است که این اعتقاد وجود دارد که آنها مسؤول تغییرات ایجاد شده در خلق یا رفتار هستند.
داروهای ضد افسردگی نخست در سال‌های 1950 میلادی توسعه یافتند. در طول دو دهه سال اخیر استفاده از این داروها به شکل روزافزون گسترش یافته است.
بر مبنای اعلام CDC، شمار مردم 12 ساله و مسن‌تر استفاده کننده از داروهای ضد افسردگی در ایالات متحد آمریکا از 7.7 درصد در سال‌های 2002-1999 به 12.7 درصد در 2014-2011 رسیده است. میزان استفاده از این داروها در زنان دو برابر مردان است.

[مطالب این مقاله:]
• انواع
• عوارض جانبی
• کاربردها
• اثربخشی
• در دوره بارداری
• گزینه‌های جایگزین

انواع
داروهای ضد افسردگی را می‌توان به 5 نوع اصلی تقسیم کرد:

SNRIs و SSRIs
این داروها رایج‌ترین داروهای نسخه شده در میان داروهای ضد افسردگی محسوب می‌شوند.
مهار کننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین و نورادرنالین (SNRIs) برای درمان اختلال افسردگی اساسی، اختلالات خلقی، و با شیوع کمتر برای اختلال بیش‌فعالی کمبود توجه (ADHD)، اختلال وسواس اجباری (OCD)، اختلالات اضطرابی، علایم عادت ماهانه، فیبرومیالژی، و درد نوروپاتیک مزمن به کار می‌روند.
داروهای مزبور سطح سروتونین و نوراپی‌نفرین، دو انتقال دهنده عصبی در مغز را که نقشی کلیدی در پایداری خلق و خو بر عهده دارند، افزایش می‌دهند.
مثال‌های از این داروها شامل دولوکستین (سیمبالتا)، ونلافاکسین (اکسفور) و دسونلافاکسین (پریستیک) است.
مهار کننده‌های بازجذب انتخابی سروتونین (SSRIs) رایج‌ترین داروهای داروهای ضد افسردگی تجویزی محسوب می‌شوند. این داروها در درمان افسردگی مؤثرند و میزان عوارض جانبی آنها کمتر از دیگر داروهای این گروه دارویی است.
داروهای مزبور بازجذب سروتونین را در مغز مهار می‌کنند. این کار دریافت و ارسال پیام را برای سلول‌های مغزی آسان‌تر می‌کند، که نتیجۀ آن پایداری بیشتر و بهتر خلق و خو است.
این داروها "انتخابی" نامیده می‌شوند زیرا چنین به نظر می‌رید که عمدتاً بر سروتونین، و نه دیگر انتقال دهنده‏‌های عصبی، مؤثر هستند.
دو گروه دارویی تشریح شده می‌توانند عوارض جانبی زیر را در پی داشته باشند:
هیپوگلیسمی یا کاهش قند خون
• کاهش سدیم
تهوع
راش
خشکی دهان
یبوست یا اسهال
کاهش وزن
• تعریق
رعشه
• خمودگی
• اختلال عملکرد جنسی
اینسومنیا
سردرد
سرگیجه
اضطراب و حالت سردرگمی
• تفکرات غیر نرمال
مثال‌هایی در مورد این داروها شامل سیتالوپرام (سلکسا)، اسیتالوپرام (لکسپرو)، فلوکستین (پروزاک، سارافن)، فلووکسامین (لووکس)، پاروکستین (پکسیل) و سرترالین (زولافت) است.
گزارش‌هایی در این مورد در دست است که مردم مصرف کننده SSRIs و SNRIs و به ویژه افراد کمتر از 18 سال ممکن است دچار افکار خودکشی به ویژه در هنگام آغاز مصرف این داروها، شوند.

ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (TCAs)
ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای به این دلیل چنین نامی بر خود دارند که سه حلقه در ساختار شیمیایی این داروها وجود دارد. این داروها برای درمان افسردگی، فیبرومیالژی، برخی انواع اضطراب به کار می‌روند و می‌توانند به کنترل درد مزمن کمک کنند.
عوارض جانبی این داروها به قرار زیر است:
تشنج
• اینسومنیا
• اضطراب
آریتمی
• هیپرتانسیون
• راش
• تهوع و استفراغ
• کرامپ‌های شکم
• کاهش وزن
• یبوست
احتباس ادرار
• افزایش فشار چشم
• اختلال عملکرد جنسی
مثال‌هایی در مـــــورد این داروها شامل آمی‌تریپ‌تیلین (الاویل)، اموکساپین – کلومیپرامین (آنافرانیل)، دسیپرامین (نورپرامین)، دوکسپین (ساینکوآن)، ایمی‌پرامین (توفرانیل)، نورتریپ‌تیلین (پاملور)، پروتریپ‏تیلین (ویواکتیل) و تریمیپرامین (سورمونتیل) است.

مهار کننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)
این نوع داروهای ضد افسردگی عموماً پیش از معرفی SSRIs و SNRIs تجویز می‌شد.
این داروها عملکرد مونوآمین اکسیداز را که یک آنزیم مغزی است مهار می‌کنند. مونوآمین اکسیداز به درهم شکستن انتقال دهنده‏های عصبی مثل سروتونین کمک می‌کند.
اگر مقدار کمتری سروتونین خرد شود، میزان سروتونین موجود در گردش خون افزایش می‌یابد. از لحاظ نظری این وضعیت به پایداری بیشتر خلقی و اضطراب کمتر منجر خواهد شد.
اکنون پزشکان داروهای مزبور را در شرایط عدم کارآیی SSRIs و SNRIs تجویز می‌کنند. MAOIs عموماً برای مواقعی در نظر گرفته می‌شوند که در آنها دیگر داروهای ضد افسردگی کارآیی نداشته‌اند زیرا MAOIs با چند داروی دیگر و برخی غذاها وارد فعل و انفعال می‌شوند.
عوارض جانبی MAOIs عبارتند از:
تاری دید
• راش
• تشنج
ادم (ادما)
• کاهش وزن یا افزایش وزن
• اختلال عملکرد جنسی
• اسهال، تهوع، و یبوست
• اضطراب
• اینسومنیا و خواب‌آلودگی
• سردرد
• سرگیجه
• آریتمی
غش کردن یا احساس غش در حالت ایستادن
• هیپرتانسیون
مثال‌هایی در مورد MAOIs شامل فنلزین (ناردیل)، ترانیلسیپرومین (پارنیت)، ایزوکاربوکسازید (مارپلان) و سلجیلین (امسام، الدرپیل) است.

داروهای ضد افسردگی نورادرنالین و سروتونینرژیک خاص (NASSAs)
این داروها برای درمان اختلالات اضطرابی، برخی اختلالات شخصیتی و افسردگی به کار می‌روند.
عوارض جانبی محتمل عبارتند از:
• یبوست
• خشکی دهان
• افزایش وزن
خواب‌آلودگی و خمودگی
• تاری دید
• سرگیجه
عوارض جانبی جدی‌تر شامل تشنج، کاهش سلول‌های سفید خون، غش کردن و واکنش‌های آلرژیک است.
مثال‌هایی از داروهای این گروه شامل میانسرین (تالوون) و میرتازاپین (رمرون، آوانزا، زیسپین) است.

عوارض جانبی
هر عارضه جانبی احتمال بروز در طول دو هفته اول مصرف داروها را دارد، و آنگاه به تدریج ریسک بروز آنها از بین می‌رود.
اثرات شایع تهوع و اضطراب است اما این موضوع به نوع داروی مصرفی بر مبنای مواد ذکر شده در فوق بستگی دارد.
اگر اثرات جانبی داروها بسیار ناخشنود کننده بوده یا اگر این اثرات شامل تفکرات مربوط به خودکشی باشد، باید بلافاصله به پزشک مراجعه شود.
به علاوه، تحقیقات اثرات جانبی مورد بحث در زیر را با مصرف داروهای ضد افسردگی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان مرتبط دانسته‌اند.

هیجان بیش از حد خلقی و بیش‌فعالی رفتاری
این می‌تواند شامل مانیا یا هیپومانیا شود. باید به خاطر سپرد که داروهای ضد افسردگی سبب ایجاد اختلال دوقطبی نمی‌شوند اما می‌توانند باعث از پرده بیرون آمدن اختلالاتی شوند که خود را هنوز آشکار نکرده‌اند.

افکار خودکشی
چند گزارش در مورد افزایش ریسک افکار خودکشی در هنگام نخستین استفاده از داروهای ضد افسردگی در دست است.
این می‌تواند به علت خود داروها یا عوامل دیگری مثل زمان گرفتن دارو برای عملکرد، یا احتمالاً اختلال دوقطبی تشخیص داده نشده باشد که درمان آن به رویکرد دیگری نیاز دارد.
FDA الزام کرده است که داروهای ضد افسردگی یک بروشور هشدار در مورد این اثرات محتمل داشته باشند.

علایم ترک
برخلاف برخی داروهای مخدر، نیازی نیست که برای رسیدن به تأثیری واحد از داروهای ضد افسردگی دوز مصرف آنها افزایش یابد. به این معنی داروهای مزبور اعتیادآور نیستند.
وقتی کسی مصرف داروهای ضد افسردگی را متوقف می‌کند، دچار همان علایم مربوط به ترک برای مثال مرتبط به سیگار، نمی‌شود.
به هر حال، از هر سه بیمار مصرف کننده SSRIs و SNRIs یک نفر خبر از بروز علایم ترک پس از توقف مصرف داروهای مزبور را می‌دهد.
علایم از دو هفته تا 2 ماه ادامه دارند و شامل موارد زیرند:
• اضطراب
• سرگیجه
• کابوس شبانه یا رویاهای واقع‌نما
• حس‌های شبه شوک الکتریکی در بدن
• علایم شبه آنفولانزا
درد شکم
در اغلب موارد علایم خفیف هستند. موارد شدید غیر شایع است و بروز آنها پس از توقف سروکسات و افکسور محتمل‌تر است.
پزشکان باید دوز دارو را به تدریج کاهش دهند تا ریسک علایم نامطبوع مربوط به ترک به حداقل برسد.

کاربردها
این داروها نه فقط برای افسردگی بلکه برای درمان اختلالات دیگری نیز کاربرد دارند.
کاربردهای اولیه یا تأیید شده داروهای ضد افسردگی برای درمان موارد زیر است:
• تلاطم و تحریک‌پذیری
• اختلال وسواس اجباری
• انیوریسس کودکی یا خیس کردن بستر
• افسردگی و اختلال افسردگی اساسی
اختلال اضطراب منتشر
• اختلال دوقطبی
• اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)
• اختلال اضطراب اجتماعی
برخی اوقات یک دارو "بدون برچسب" به کار می‌رود. این بدان معنی است که کاربرد دارو توسط FDA تأیید نشده است اما دکتر می‌تواند آن را برای درمان مؤثر تشخیص داده و تجویز کند.
کاربردهای بدون برچسب داروهای ضد افسردگی شامل موارد زیر است:
• اینسومنیا
• درد
میگرن
مطالعات عنوانگر این موضوع هستند که 29 درصد داروهای ضد افسردگی به صورت بدون برچسب به کار می‌روند.

اثربخشی
برای مشخص شدن اثرات داروهای ضد افسردگی در بیمار به چند هفته وقت نیاز است. بسیاری از مردم مصرف این داروها را به دلیل اعتقاد به عدم کارآیی آنها متوقف می‌کنند.
دلایل عدم مشاهده بهبود بر اثر مصرف داروهای مزبور از سوی مردم شامل موارد زیر است:
• داروی تجویز شده مناسب بیمار نیست
• عدم پایش وضعیت توسط متخصص پزشکی
• نیاز به درمان‌های تکمیلی مثل درمان شناختی رفتاری (CBT)
• فراموش کردن مصرف دارو در زمان مشخص شده
حفظ تماس با دکتر و حاضر شدن در ویزیت‌های پیگیری شانس عملکرد بهتر دارو را افزایش می‌دهد. ممکن است نیاز به تغییر دوز دارو یا تجویز دارویی مؤثرتر وجود داشته باشد.
این موضوع مهم است که داروهای ضد افسردگی بر مبنای دستورالعمل مصرف شوند و در غیر این صورت ممکن است کارآیی نداشته باشند.
اغلب مردم در طول هفته اول یا دو هفته اول مصرف دارو فایده‌ای در آن نمی‌بینند. تأثیر کامل دارو خود را تا یک یا دو ماه نشان نمی‌دهد. ثبات قدم در استفاده درست از دارو امری حیاتی است.

درمان تا چه زمانی دوام دارد؟
بر مبنای اعلام کالج سلطنتی روان‌پزشکی بریتانیا، 5 تا 6 نفر از هر 10 نفر پس از گذشت 3 ماه از آغاز درمان با داروهای مورد بحث به بهبود قابل توجهی دست پیدا می‌کنند.
مردمی که دارو مصرف می‌کنند باید برای بهبود وضعیت خود دستکم 6 ماه مصرف دارو را ادامه دهند. مردمی که مصرف دارو را پیش از 8 ماه قطع می‌کنند ممکن است با بازگشت علایم بیماری مواجه شوند.
افرادی که با یک مورد یا بیشتر برگشت علایم بیماری مواجه شده‌اند باید درمان دارویی را دستکم به مدت 24 ماه ادامه دهند.
افرادی که به طور منظم با بازگشت افسردگی مواجه می‌شوند نیاز به آن دارند که استفاده از دارو را برای چند سال ادامه دهند.
به هر جهت، یک مرور بر متون منتشر شده در سال 2011 پی برده است که کاربرد درازمدت داروهای ضد افسردگی می‌تواند در مورد برخی مردم به تشدید علایم بیماری منجر شود زیرا مصرف درازمدت مزبور می‌تواند باعث بروز تغییرات بیوشیمیک در بدن شود.

در بارداری
در سطح ایالات متحد گزارش‌ها حاکی از مصرف داروهای ضد افسردگی توسط 8 درصد زنان در طول بارداری است.
مصرف SSRIs در طول بارداری با افزایش ریسک از دست دادن بارداری، تولد زودرس نوزاد، وزن کم هنگام تولد نوزاد و نقایص مادرزادی مرتبط شده است.
مشکلات احتمالی در طول وضع حمل شامل خونریزی بیشتر در مادر است.
پس از تولد بچه ممکن است دچار مشکلات ریوی شود که به نام هیپرتانسیون ریوی مداوم شناخته می‌شود.
یک مطالعه بر روی 69.448 مورد بارداری پی برد که مصرف SSRIs یا TCAs در طول بارداری می‌تواند ریسک هیپرتانسیون ناشی از بارداری را که زیر عنوان پره‌اکلامپسی شناخته می‌شود، افزایش دهد. در هر حال، این موضوع ناروشن است که این مشکل ناشی از مصرف دارو است یا خود افسردگی.
یافته‌های منتشر شده در JAMA در سال 2006 عنوان می‌کند که تقریباً یک نوزاد از هر 3 نوزادی که مادر آنان در طول بارداری داروهای ضد افسردگی مصرف کرده بودند دچار سندرم سقط جنین نوزادی می‌شوند. علایم ترک شامل اختلال خواب، رعشه، و گریه پرتنش است. در برخی موارد علایم شدید بودند.
یک مطالعه در محیط آزمایشگاهی پی برده است که جوندگان مصرف کننده سیتالوپرام در مقطع بلافاصله پیش از تولد و پس از آن نشانه‌های قابل توجهی از ناهنجاری‌های مغزی و رفتاری را از خود نشان می‌دهند.
در هر حال، در مورد برخی زنان خطر ادامه مصرف دارو کمتر از ریسک توقف آن است، و برای مثال، در موردی که افسردگی می‌تواند محرک بروز عملی باشد که ممکن است به خود مادر یا فرزند نازاده وی صدمه بزند.
نیاز است که پزشک و بیمار به طور کامل در مورد فواید و مضرات بالقوه توقف مصرف داروهای ضد افسردگی در دوره مورد اشاره بحث کنند.
در صورت امکان درمان‌های دیگر مثل درمان شناختی رفتاری، مدیتیشن یا یوگا باید مورد ملاحظه قرار گیرند.

شیردهی
مقادیر اندکی از برخی انواع داروهای ضد افسردگی برای مثال سرترالین و نورتریپ‌تیلین وارد شیر پستان می‌شوند.
در طول چند هفته پس از تولد، نوزادان قادر خواهند شد تا ترکیبات فعال دارو را در کبد و کلیه‏ها به شکلی مؤثر هم‌اندازه بزرگسالان درهم بشکنند.
تصمیم به مصرف داروهای ضد افسردگی در این مقطع به چند عامل مختلف مرتبط است:
• آیا نوزاد سالم است؟
• آیا نوزاد به شکل زودرس متولد شده است؟
• آیا در صورت عدم مصرف دارو وضعیت مادر بدتر می‌شود؟
اینکه چه مقدار از ترکیبات فعال دارو وارد شیر مادر می‌شود موضوعی است که به نوع دارو بستگی دارد.
یک مطالعه، منتشر شده در "ژورنال اندوکرینولوژی و متابولیسم بالینی"، پی برده است که برای زنان مصرف کننده داروهای ضد افسردگی در طول بارداری ممکن است توانایی شیردهی زمان بیشتری طول بکشد.
پژوهشگران مطالعه مزبور توضیح می‌دهند که غده‌های پستان توسط سروتونین تنظیم می‌شوند، بنابراین توانایی تولید شیر توسط این غده‌ها در زمان صحیح به تولید و تنظیم این هورمون بستگی دارد.

گزینه‌های جایگزین
درمان شناختی رفتاری و دیگر انواع مشاوره‌ درمانی می‌توانند به درمان افسردگی کمک کنند.

مخمر سنت جان
هیپریکومویچ که از گیاه دارویی مخمر سنت جان ساخته می‌شود نشان داده است که در مورد برخی مردم دچار افسردگی مفید است. این محصول به شکل غیر نسخه‌ای در دسترس است.
به هرحال مصرف این داروی گیاهی صرفاً پس از مشورت با پزشک مجاز است زیرا برخی ریسک‌های بالقوه در مورد مصرف آن مطرح است.
• در ترکیب با برخی داروهای ضد افسردگی مخمر سنت جان می‌تواند به افزایش مهلک میزان سروتونین منجر شود.
• مخمر سنت جان می‌تواند باعث تشدید علایم اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی شود. فرد دچار افسردگی مرتبط به اختلال دوقطبی نباید مخمر سنت جان مصرف کند.
• مخمر سنت جان ممکن است قابلیت برخی داروهای نسخه‌ای شامل قرص‌های کنترل بارداری، برخی داروهای قلب، وارفارین و بعضی داروهای مربوط به HIV و سرطان را کاهش دهد.
این موضوع اهمیت دارد که بیمار تصمیم خود برای مصرف مخمر سنت جان را به پزشک یا داروساز اطلاع دهد.
برخی شواهد از مصرف مخمر سنت جان برای افسردگی حمایت می‌کنند اما برخی دیگر از مطالعات آن را مفیدتر از دارونما نیافته‌اند.

نوردرمانی
مردم مبتلاء به اختلال آزاردهنده موسمی (SAD) ممکن است از نوردرمانی سود ببرند. این درمان شامل نشستن در جلو یک باکس نور به عنوان اولین کار در طول روز به مدت 20 تا 60 دقیقه است.
مکمل‌های ویتامین D ممکن است در این مورد مفید باشند یا نباشند. شواهد در این باره قطعی نیستند.

ورزش و رژیم غذایی
برخی مطالعات نشان داده‏اند که رژیم غذایی متعادل، ورزش زیاد و حفظ ارتباط با خانواده و دوستان می‌تواند ریسک افسردگی و بازگشت آن را کاهش دهد.
افسردگی اختلالی جدی است که ممکن است به درمان پزشکی نیاز داشته باشد. هر کسی که دچار علایم افسردگی است باید به پزشک مراجعه کند./

Source:
All about antidepressants
Last updated Fri 16 February 2018
By Christian Nordqvist
Reviewed by Timothy J. Legg, PhD, CRNP 

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

بستن در‌ به روی بیماران روانی از میزان خودکشی کم نمی‌کند

وابستگی به الکل در درازمدت به توانایی‌های شناختی آسیب می‌زند

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.