دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

برخلاف CT اسکن و عکسبرداری اشعۀ ایکس، سونوگرافی از اشعۀ یونیزه شده استفاده نمی‎کند. به همین دلیل اغلب اوقات اولتراسوند برای افرادی که نامزد مناسبی برای انجام تکنیک‎های تصویربرداری بر مبنای اشعه نیستند توصیه می‎شود.

سونوگرافی سینه (اولتراسوند پستان) با استفاده از امواج فرکانس بالای صوتی یک تصویر سیاه و سفید از بافت و ساختار پستان به دست می‎دهد. اولتراسوند اغلب برای ارزیابی اندازه و شکل توده‎های پستانی و تعیین اینکه آنها به طور بالقوه توده‎های سرطانی یا کیست‎های پر از مایع هستند، به کار می‎رود. اولتراسوند اغلب به عنوان یک ابزار تشخیصی اولیه برای ارزیابی توده‎های سرطانی مورد استفاده قرار می‎گیرد. برخلاف CT اسکن و عکسبرداری اشعۀ ایکس، سونوگرافی از اشعۀ یونیزه شده استفاده نمی‎کند. 

MRI پستان عمدتاً برای تعیین مرحلۀ سرطان از طریق اندازه‎گیری بزرگی و گسترۀ بافت سرطانی پس از تشخیص ابتلا به سرطان مورد استفاده قرار می‎گیرد.

MRI پستان عمدتاً برای تعیین مرحلۀ سرطان از طریق اندازه‎گیری بزرگی و گسترۀ بافت سرطانی پس از تشخیص ابتلا به سرطان مورد استفاده قرار می‎گیرد. از آنجا که اسکن‎های MRI از اشعۀ یونیزه استفاده نمی‎کنند، همچنین برای ارزیابی بافت‌های پستان در زنانی که نباید در معرض اشعه قرار گیرند به صورت شایع کاربرد دارند. در مورد زنانی که در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان پستان قلمداد می‎شوند، MRI را می‎توان در ترکیب با ماموگرام و به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه مورد استفاده قرار داد.