دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

بر مبنای اعلام "سرویس ملی بهداشت" بریتانیا، پریود زنان ممکن است تا سه ماه پس از قطع مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری نامنظم باشد.

مصرف قرص پیشگیری از بارداری به این معنی نیست که زنان دیگر هرگز قصد باردار شدن ندارند. اگر زمانی برسد که در آن زن بخواهد باردار گردد ممکن است این نگرانی برایش وجود داشته باشد که حامله شدن برای وی چقدر طول خواهد کشید؟ پاسخ به این پرسش بستگی به آن دارد که وی چه زمانی مصرف قرص پیشگیری را کنار گذشته است و نیز عواملی دیگر مثل سن و سلامت عمومی زن در این مورد نقش دارند. بر مبنای اعلام "سرویس ملی بهداشت" بریتانیا، پریود زنان ممکن است تا سه ماه پس از قطع مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری نامنظم باشد.

امروزه زنان بیش از هر زمان دیگری مایلند تا در حد امکان دیرتر بچه‎دار شوند. فریز کردن تخمک (انجماد تخمک) می‎تواند زن را قادر سازد تا بارداری را به مراحل بعدی زندگی خود موکول کند. در 1980، متوسط سن زنان آمریکایی در هنگام تولد اولین بچة آنها 22 سال بود. در سال 2000، این رقم به 25 سال افزایش یافت و در 2014 میانگین سن انتظار برای تولد اولین بچه در زنان به 26 سال رسید.