دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

سرطان پستان مرحله صفر – همۀ آنچه به دانستنش نیاز است

سرطان پستان مرحله صفر، سرطان مجرای شیرا، سرطان لوبولار، لوبول، کارسینوم، کارسینوما، مرحله سرطان، متاستاز سرطان، تومور سرطانی

در اغلب موارد کشف سرطان پستان مرحلۀ صفر به صورت تصادفی انجام می‎شود

مقالات سرطان

• زاؤن ویلینز، کریستینا کیون
• ترجمۀ هامیک رادیان

علی‎رغم آنکه تشخیص ابتلاء به سرطان همیشه با نگرانی توأم است سرطان پستان مرحله صفر دارای دورنمای کلاً مثبتی است.
دکترها از مرحله‎بندی سرطان برای شناسایی میزان پیشرفت و گسترش سرطان در بیمار استفاده می‎کنند. مرحله‎بندی سرطان در عین حال اطلاعاتی در مورد سرعت رشد سرطان و میزان خطرناک بودن آن ارائه می‎دهد.
سرطان پستان مرحلۀ صفر که کارسینوم (کارسینوما) در محدوده یا محل نیز نامیده می‎شود، ابتدایی‎ترین شکل سرطان پستان است. اغلب مردم دچار سرطان پستان مرحله صفر زنده می‎مانند، زیرا تومور سرطان در آنها هنوز به جاهای دیگر بدن سرایت نکرده است.
مطالب این مقاله:
• سرطان پستان مرحله صفر چیست؟
• انواع سرطان پستان مرحله صفر
• آیا سرطان پستان مرحلۀ صفر گسترش پیدا می‎کند؟
• درمان سرطان پستان مرحله صفر
• دورنمای سرطان پستان مرحلۀ صفر چیست؟

سرطان پستان مرحله صفر چیست؟
مرحلۀ سرطان پستان اطلاعات کلیدی در مورد میزان مهاجم بودن سرطان و اینکه آیا سرطان دچار گسترش شده یا احتمال گسترش آن به دیگر نقاط بدن وجود دارد، ارائه می‎دهد.
سرطان پستان مرحلۀ صفر سرطان غیر مهاجم است. این بدان معنی است که تومور سرطانی به دیگر سلول‎ها در پستان یا به دیگر نقاط بدن سرایت نکرده است. برخی از پزشکان به سرطان پستان مرحلۀ صفر زیر عنوان پیش‎سرطان اشاره می‎کنند.
در اغلب موارد کشف سرطان پستان مرحلۀ صفر به صورت تصادفی انجام می‎شود، مثل مواردی که این کشف بر اثر انجام بیوپسی یا تست تصویربرداری پستان برای بررسی تود‌ه‌های دیگر صورت می‎گیرد. سرطان پستان مرحلۀ صفر معمولاً سبب بروز توده‎ یا علایم دیگر نمی‎شود.
اگرچه سرطان پستان مرحلۀ صفر هنوز کوچک بوده و گسترش نیافته است، برای پیشگیری از گسترش آن به دیگر نواحی بدن در آینده نیازمند انجام درمان است.
درمان درست این نوع سرطان به نوع سرطان پستان مرحلۀ صفر مبتلابه زنان بستگی دارد. در صورت درمان بیش از 90% زنان دچار سرطان پستان مرحلۀ صفر بیش از 5 سال یا بیشتر زنده می‎مانند.

انواع سرطان پستان مرحلۀ صفر
دو نوع سرطان پستان مرحلۀ صفر وجود دارد که در ادامه هر دو نوع توصیف خواهند شد:

کارسینوم لوبولار
کارسینومای لوبولار سرطان غددی است که شیر پستان را تولید می‎کنند و لوب یا لوبول نامیده می‎شوند.
کارسینوم لوبولار در محل نوعی از سرطان لوبولار است که به طور معمول گسترش پیدا نمی‎کند. به هر جهت این نوع سرطان ریسک فاکتوری برای دیگر اشکال سرطان پستان محسوب می‎شود. در حدود یک‌چهارم زنان مبتلا به کارسینوم لوبولار در نهایت دچار دیگر انواع سرطان پستان می‎شوند.
به همین دلیل وقتی زنی مبتلا به کارسینوم لوبولار در محل تشخیص داده می‎شود این بدان معنی است که وی در آینده برای بررسی وضعیت سرطان به غربالگری مکرر در مورد سرطان پستان نیاز دارد.

کارسینوم مجرای شیر
کارسینوم مجرای شیر در محل، سرطان پستان مجرای شیر است. مجاری شیر در بافت‎های پستان کانال‌هایی هستند که به شیر امکان حرکت از غدد تولید شیر به نوک پستان را می‎دهند.
در صورت عدم درمان کارسینوم مجرای شیر می‎تواند گسترش یافته و مهاجم‎تر شود. در حدود نیمی از موارد کارسینوم مجرای شیر به سرطان مهاجم‎تری تبدیل می‎شود.
دکترها قادر به پیش‌بینی این موضوع نیستند که کدام موارد کارسینوم مجرای شیر به انواع مهاجم‎تر سرطان تبدیل می‎شوند. به هر جهت امکان گسترش تومورهای گرید پایین یا تومورهای با مرزهای به خوبی تعریف شده و آنهایی که به کندی رشد می‎کنند، کمتر است.

دیگر مراحل سرطان پستان
مرحله‎بندی سرطان شامل ارقامی از صفر تا چهار است که در آن هر قدر عدد مربوط به مرحلۀ سرطان بالاتر باشد نشان دهندۀ پیشرفت بیشتر سرطان در بدن است. برای تعیین مرحلۀ سرطان پستان دکترها به سه عامل توجه می‎کنند:
• ابعاد و اندازۀ تومور پستان که معمولاً با نام اختصاری T مشخص می‎شود.
• به اینکه آیا سرطان به غدد لنفی گسترش یافته و نیز اینکه آنها چقدر آسیب دیده‎اند. این مورد به اختصار N نامیده می‎شود.
• اینکه آیا سرطان به دیگر نقاط بدن گسترش یافته یا به عبارت دیگر متاستاز داده است یا خیر. این مرحله با نام اختصاری M مشخص می‎گردد.
سرطان پستان پس از مرحلۀ صفر دارای چهار مرحله است:
• مرحله 1: سرطان شامل تومورهای کوچک است که گسترش اندکی دارند یا اساساً گسترش نیافته و مقید به مکان اولیه تشکیل خود هستند.
• مرحلۀ 2: این تومورها اندکی بزرگ‎ترند و به بافت‌های مجاور گسترش یافته‎اند اما هنوز به دیگر دستگاه‎های بدن نرسیده‎اند. آنها ممکن است شمار اندکی از گره‌های لنفاوی یا پارۀ کوچکی از بافت مجاور را مبتلا کرده باشند.
• مرحلۀ 3: این تومورها بزرگ‌تر هستند، و بیش از تومورهای مرحلۀ 2 گسترش یافته‎اند. آنها بافت پستان یا گره‎های لنفی مجاور را آلوده کرده اما هنوز به دیگر دستگاه‌های بدن گسترش نیافته‎اند.
• مرحلۀ 4: این تومورها بزرگ‎ترین ابعاد توموری نوع خود را دارند و بیشترین تهدید برای زندگی بیمار محسوب می‎شوند. تومورهای مزبور ممکن است به گره‎های لنفی مجاور یا دورتر سرایت کرده و یا به دستگاه‌‏های دیگر بدن نیز رسیده باشند.
دکترها ممکن است مراحل را در ادامۀ تقسیم‌بندی به زیرمجموعه‌های A و B نیز تقسیم کنند. سرطان‎های قرار گرفته در گروه B مهاجم‎تر از انواع سرطان گروه A هستند، بنابراین سرطان پستان 1B گسترش بیشتری یافته یا بزرگ‎تر از سرطان پستان مرحلۀ 1A است.

آیا سرطان پستان مرحلۀ صفر گسترش پیدا می‎کند؟
سرطان پستانی که به عنوان کارسینوم لوبولار تشخیص داده می‌شود معمولاً به دیگر نقاط بدن گسترش پیدا نمی‎کند. به هر جهت، از آنجا که این نوع سرطان ریسک فاکتوری برای انواع دیگر این بیماری محسوب می‌شود نیاز به پایش از نزدیک و دقیق دارد.
سرطان پستان وقتی از نوع کارسینوم مجرای شیر باشد می‎تواند گسترش یابد اما هیچ روش دقیقی برای پیش‎بینی این موضوع وجود ندارد که یک مورد مشخص از این نوع سرطان گسترش خواهد یافت یا خیر.

درمان سرطان پستان مرحلۀ صفر
در طول سالیان اخیر درمان این نوع غیر مهاجم سرطان پستان منبع ایجاد برخی مناقشات بوده است.
از آنجا که DCIS سبب بروز علایمی نمی‎شود و همیشه نیز گسترش پیدا نمی‎کند، برخی از زنان بابت درمانی که آن را غیر ضروری یا مضر ارزیابی می‎کنند دچار نگرانی هستند.
یک مطالعه در سال 2012 به انتقادهای موجود از درمان DCIM اضافه شد وقتی که پی برد هیچ تفاوتی در میزان بقاء بین زنان درمان شده و درمان نشده وجود ندارد. به هر جهت، پزشکان مدافع درمان زودهنگام بر این مبنا بر این عقیده پافشاری می‎کنند که با توجه به داده‎های موجود هیچ راهی برای پیش‎بینی اینکه DCIS مهاجم خواهد شد یا خیر، وجود ندارد.
درمان نیازمند ملاحظۀ تاریخچۀ بیمار، درمان‎های مورد نیاز و اهداف آن و دیگر ریسک فاکتورهایی است که ممکن است وجود داشته باشند یا وجود نداشته باشند.
گزینه‎های درمانی در این مورد شامل موارد زیر است:
• جراحی پستان
• اشعه درمانی
• درمان هورمونی
همچنین ممکن است برای زنان دارای تاریخچۀ سرطان پستان مرحلۀ صفر انجام پایش توصیه شود. دلیل این موضوع آن است که احتمال دارد این دسته از زنان برای بررسی وضعیت دیگر انواع سرطان به مراقبت از نزدیک نیاز داشته باشند.

دورنما برای سرطان پستان مرحلۀ صفر چیست؟
سرطان پستان مرحلۀ صفر ممکن است نگران کننده باشد، اما تقریباً در تمام موارد بیمار در آن به بقاء خود ادامه می‎دهد. درمان می‎تواند نجات‌بخش زندگی باشد مشخصاً در هنگامی که خطر برگشت سرطان یا گسترش آن بیمار را تهدید می‎کند.
زنان برای اطمینان از لزوم جستجوی درمان باید با پزشک مشورت کنند تا به اطمینان برسند و در صورتی که هنوز از این بابت نامطمئن باشند باید گزینۀ دیگری را جستجو کنند.

Source:
Stage zero breast cancer: All you need to know
Last reviewed Sat 23 September 2017
By Zawn Villines
Reviewed by Christina Chun, MPH 

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

هشت علت شایع درد سینه در زنان

سلامت مادران: نگرانی بزرگ نابرابری در کیفیت مراقبت و دسترسی به خدمات

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.