دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اعتیاد به پورن (پورنوگرافی): نشانه‌ها، علل، و درمان

زندگی جنسی, اینسومنیا, سلامت روانی, مشکلات ارتباطی, روان‌درمانی

تشخیص اعتیاد به پورنوگرافی محل مناقشه است و تمامی درمانگران از آن آگاهی ندارند

مقالات سلامت روانی

در این مقاله:
• اعتیاد چیست؟
• تحقیقات چه می‌گویند
نشانه‌های اعتیاد به پورنوگرافی
• علل اعتیاد به پورنوگرافی
• درمان و مداوای طبیعی
چه هنگامی به دکتر مراجعه کنیم
• خلاصهاعتیاد به پورنوگرافی به شخصی اشاره دارد که از نظر عاطفی و احساسی چنان وابسته به پورنوگرافی می‌شود که این موضوع در زندگی روزمره، ارتباطات و توانایی عملکردی وی تأثیر منفی می‌گذارد.
این نوع اعتیاد شاید تا حدودی متداول باشد. برخی پزشکان اعتیاد به پورنوگرافی را نوعی اختلال بیش‌فعالی جنسی تلقی می‌کنند - اصطلاحی فراگیر که شامل رفتارهایی مثل خودارضایی بیش از حد می‌شود.
یک مطالعه در سال 2019 میزان شیوع این اختلالات را در حدود 3 تا 6 درصد برآورد کرده است. به هر حال، تعیین دامنه شیوع آنها به علت فقدان طبقه‌بندی رسمی دشوار است.
اعتیاد به پورنوگرافی مشکلی مناقشه‌برانگیز باقی مانده است، زیرا برخی تحقیقات عنوان می‌کنند که این وضعیت اساساً اختلالی واقعی نیست.


اعتیاد چیست؟
اعتیاد بیش از علاقه شدید به چیزی است. اعتیاد یک وضعیت پزشکی است که باعث تغییر مغز و بدن می‌شود و باعث می‌شود تا شخص احساس کند که ناگزیر است مصرف ماده‌ای خاص یا فعالیتی مشخص را دنبال کند حتی وقتی انجام چنین کاری برای وی مضر است.
اغلب تحقیقات انجام شده در مورد اعتیاد عنوان می‌کنند که اعتیاد نواحی مربوط به انگیزش و پاداش را در مغز فعال می‌کند. به ویژه اعتیاد باعث دگرگون شدن سیستم دوپامین در بدن می‌گردد.
وقتی کسی که دچار اعتیاد است بدواً ماده‌ای مخدر را مصرف کرده یا به رفتاری خاص مبادرت می‌ورزد، با خیزش شدید دوپامین مواجه می‌شود که باعث ایجاد احساس لذت و پاداش می‌گردد. به مرور زمان بدن ممکن است دوپامین کمتری تولید کند و برای خیزش میزان دوپامین به یک ماده خاص یا رفتاری مشخص متکی گردد.
در موضوع دوپامین سکس می‌تواند یک رفتار بسیار پاداش دهنده باشد. استفاده از پورنوگرافی همچنین ممکن است سیستم دوپامین را فعال کند که به شکل بالقوه به اعتیاد منجر می‌شود.
اعتیاد بر جنبه‌های دیگری از مغز نیز تأثیر گذاشته آنها را به شکل پایدار تغییر می‌دهد و به شکلی فزاینده برای شخص اجتناب از ماده اعتیادآور یا رفتار مربوط به اعتیاد را مشکل می‌سازد.


تحقیقات چه می‌گویند
یک مطالعه در سال 2017 بر روی مردان در جستجوی درمان برای کاربرد مسأله‌ساز پورنوگرافی (PPU) به تغییراتی در مغز نمونه‌های دچار اعتیاد پایدار پی برده است. محققان دریافتند که مغز نمونه‌های دچار PPU در مقایسه با مردان فاقد آن به شکلی متفاوت نسبت به تصاویر شهوانی یا حتی انتظار رویت آنها واکنش نشان می‌دهد.
استفاده از پورنوگرافی همچنین ممکن است بر ارتباطات شخص تأثیر بگذارد. برای مثال برخی تحقیقات خاطرنشان کرده‌اند که پورنوگرافی انتظارات غیر واقع‌گرایانه در مورد سکس ایجاد می‌کند.
یک مطالعه در سال 2013 پی برده است که در میان مردان دگرجنسگرا در زوج‌ها، استفاده از پورنوگرافی با خشنودی کمتری از رابطه جنسی همراه بوده است، در حالی که در نمونه‌های زن نقطه مقابل این موضوع واقعیت داشته است - پورنوگرافی با رضایت جنسی بیشتر همراه بوده است.
دسترسی به پونوگرافی آسان است و می‌تواند در مقایسه با فعل و انفعال با یک شریک جنسی به کوشش به مراتب کمتری نیاز داشته باشد. در مورد برخی افراد، این وضعیت می‌تواند تقویت کننده چرخه ناسالمی باشد که در آن پورن باعث ایجاد مشکلاتی در رابطه شده به اتکاء هر چه بیشتر شخص به پورنوگرافی برای تحقق خشنودی جنسی و فرار از مشکلات ارتباطی منجر می‌شود.
تمامی تحقیقات از ایده اعتیادآور بودن پورنوگرافی حمایت نمی‌کنند. یک مطالعه در سال 2014 اصرار دارد که بسیاری از مطالعات مربوط به اعتیاد به پورنوگرافی دارای طراحی ضعیف یا سوگیری بوده‌اند. نویسندگان آن مطالعه هشدار می‌دهند که شواهد اندکی از وجود ارتباط واقعی بین کاربرد پورنوگرافی و اثرات مضر مرتبط شده به آن حمایت می‌کنند.
یک مطالعه مربوط به سال 2015 پی برده است در میان نمونه‌هایی که خبر از تماشای بیش از حد یا مشکل‌ساز محرک جنسی بصری می‌دادند مسیرهای معمول مغزی مربوط به اعتیاد وجود نداشته است.
در اعتیادهای استاندارد مغز در زمان قرارگیری در معرض ماده اعتیادآور افزایش فعالیت نشان می‌دهد حال آنکه نمونه‌ها در زمان تماشای محرک پورن کاهش فعالیت مغزی را نشان می‌دادند. این بدان معنی است که مدل معمول اعتیاد ایجاد نشده است.
"انجمن آمریکایی مربیان، مشاوران و درمانگران جنسی" (AASECT) اصرار دارند که شواهد کمی در مورد اینکه سکس یا پورنوگرافی می‌تواند اعتیاد باشد وجود دارد و اینکه ایده اعتیاد به پورنوگرافی ایده‌ای منسوخ بوده و به شکل بالقوه برای هنجارهای فرهنگی مضر است.
این موضوع مهم است که برخی افراد مدعی اعتیادآور بودن پورنوگرافی ممکن است روی هم رفته با وجود آن مخالف بوده یا دارای عقاید صُلبی در مورد روابط جنسی سالم باشند. برای مثال، آنان ممکن است بر این باور باشند که رابطه دگرجنس‌خواهی تک‌همسری تنها خروجی مناسب جنسی است.


نشانه‌های اعتیاد به پورنوگرافی
تشخیص اعتیاد به پورنوگرافی محل مناقشه است و تمامی درمانگران از آن آگاهی ندارند. به علاوه محققان مدل‌های مختلفی از نشانه‌ها عرضه شده‌اند.
برخی متخصصان مراقبت‌های پزشکی و مشاوران بر این اعتقادند که خود پورنوگرافی مسأله‌ساز نیست بلکه پتانسیل تبدیل به آن را دارد و این به چشم‌انداز شخص یا شریک جنسی او بستگی پیدا می‌کند.
برخی نشانگان دال بر مشکل‌ساز شدن پورنوگرافی عبارتند از:
• زندگی جنسی شخص کمتر اقناع کننده می‌شود
• پورنوگرافی باعث مشکلات ارتباطی شده یا شخص را وامی‌دارد که احساس خشنودی کمتری از شریک جنسی خود داشته باشد.
• شخص برای تماشای پورنوگرافی به رفتارهای پرخطر دست می‌زند و برای مثال این عمل را در محیط کار انجام می‌دهد.
برخی نشانه‌های دیگر از اینکه شخص در حال ایجاد ارتباط ناسالمی با پورن است موارد زیر را شامل می‌شود:
• شخص مسؤولیت‌های دیگر را برای تماشای پورنوگرافی نادیده می‌گیرد.
• برای رسیدن به سطحی از اقناع که در گذشته به آن می‌رسید حال به شکلی روزافزون به تماشای گسترده‌تر پورنوگرافی نیاز دارد.
• شخص پس از تماشای پورنوگرافی حالت مأیوس یا شرمنده پیدا می‌کند اما کماکان به تماشای پورن ادامه می‌دهد.
• شخص دلش می‌خواهد پورنوگرافی را کنار بگذارد اما قادر به این کار نیست.
• شخص هزینه زیادی را صرف پورنوگرافی می‌کند، احتمالاً به قیمت جبران آن از هزینه‌های روزانه یا ضروریات خانواده.
• شخص از پورنوگرافی برای مقابله با اندروه، اضطراب، اینسومنیا یا دیگر مشکلات سلامت روانی استفاده می‌کند.


علل اعتیاد به پورنوگرافی
به علت مناقشه موجود پیرامون ایده اعتیاد به پورنوگرافی، محققان کماکان در حال شناسایی چیدمان روشنی از علل هستند.
یک مطالعه مربوط به سال 2015 پی برده است که باور به اینکه شخص نسبت به پورنوگرافی معتاد شده، و نه استفاده از آن در عمل، علت مهم‌تر پریشان‌حالی مرتبط به موضوع بوده است.
این موضوع عنوانگر آن است که فکر واقعی اینکه اعتیاد به پورنوگرافی وجود دارد می‌تواند یک علت اصلی آن نگرانی باشد که برخی از افراد در زمان تماشای پورن دچار آن می‌شوند.
در این اثناء، کارشناسان و هواداران نظریه وجود اعتیاد به پورنوگرافی اصرار دارند که همانند دیگر انواع اعتیاد این موضوعی پیچیده با طیفی از علل محتمل است. برخی از این علل عبارتند از:
• اختلالات زمینه‌ای سلامت روانی. شخص ممکن است از پورنوگرافی برای فرار از دیسترس روانی استفاده کند.
• مشکلات ارتباطی. پورنوگرافی می‌تواند یک خروجی ناخشنودی جنسی باشد.
• هنجارهای ناسالم فرهنگی. ایده‌های مربوط به چگونگی نگاه و رفتار مردم در طول سکس، انواع سکسی که شخص باید از آنها لذت ببرد، و هنجارهای مشابه می‌توانند برخی مردم را به سمت پورنوگرافی سوق دهند.
• علل بیولوژیکی. برخی عوامل بیولوژیکی، شامل تغییرات شیمی مغز در زمان تماشای پورن، ممکن است ریسک اعتیاد به پورن را افزایش دهد.


درمان و مداوای طبیعی
تحقیقات از هیچ درمان خاصی برای اعتیاد به پورنوگرافی حمایت نمی‌کنند.
در واقع از آنجا که بسیاری از محققان اعتیاد به پورنوگرافی را به عنوان یک اختلال پزشکی واقعی باور ندارند برخی پزشکان و مشاوران ممکن است چنین احساس کنند که هیچ نیازی به درمان وجود ندارد.
در مقابل برخی افراد در جستجوی درمان برای اعتیاد به پورنوگرافی ممکن است از هدف گرفتن مشکلات دیگری مثل مسائل ارتباطی، شرم جنسی، یا افسردگی سود ببرند. بنابراین، اگر کسی در جستجوی درمان باشد این موضوع مهم است که درمانگری را انتخاب کند که این مشکلات را بفهمد و بتواند آنها را مدیریت کند.
برخی راهکارهای درمانی شامل موارد زیر است:
• روان‌درمانی. این روش کمک می‌کند تا شخص رابطه خود را با پورن درک کند، نیازهای جنسی برآورده نشده خویش را بشناسد و راهکارهایی را برای مقابله با دیسترس روانی بیابد.
• مشاوره ارتباطی. مشاوره زوجین می‌تواند به زوج‌ها کمک کند تا در مورد ارزش‌های خود صحبت کنند، دریابند که آیا پورن جایی در روابط آنان دارد و اعتماد عمیق‌تری را به دست بیاورند.
• دارو. گاهی اوقات هدف از کاربرد پورنوگرافی مقابله با وضعیتی دیگر است. دارو ممکن است به درمان مشکل زمینه‌ای کمک کند.
• تغییرات سبک زندگی. برخی افراد از پورنوگرافی برای خروج از بحران ملالت یا کسالت استفاده می‌کنند. یک سبک زندگی سالم‌تر ممکن است شامل صرف زمان کمتری پشت صفحه کامپپوتر باشد.


چه هنگامی به دکتر مراجعه کنیم
شخص باید به پزشک مراجعه کند اگر:
• برای رسیدن به ارگاسم با شریک جنسی خود دچار مشکل باشد.
• دچار افزایش میزان اختلال عملکرد جنسی شده باشد، مثل مورد دشواری در رسیدن به ارگاسم یا لیز شدن ناحیه جنسی برای سکس.
• سکس برایش دردناک شده باشد.
• دچار اعتیاد نسبت به انواع دیگر اعتیاد بوده یا باشد.
• دچار علایم اضطراب، افسردگی، اینسومنیا، یا دیگر اختلالات سلامت روانی باشد.
درمانگر ممکن است قادر باشد در مورد اعتیاد به پورنوگرافی و دیگر مشکلات جنسی و ارتباطی نقشی کمک کننده ایفاء کند. مراجعه به یک درمانگر ایده خوبی خواهد بود اگر:
• پورنوگرافی سبب مشکلات ارتباطی شود.
• شخص از بابت تماشای پورن دچار احساس گناه شود.
• شخص مایل به ترک تماشای پورن باشد اما خود را در این مورد ناتوان احساس کند.
درمانگران دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به پورنوگرافی دارند - برخی ممکن است برای این اعتقاد باشند که پورنوگرافی اساساً مضر است در حالی که دیگران ممکن است بر این باور باشند که پورنوگرافی هرگز اعتیاد محسوب نمی‌شود.
هر کسی که در جستجوی درمان است باید درمانگری را که با ارزش‌های او همخوانی دارد بیابد. شخص باید پیش از آغاز درمان با درمانگر در مرود باورها و فلسفه او صحبت کند.


خلاصه
تماشای بیش از حد پورنوگرافی می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی شود، فارغ از اینکه در قاموس مرسوم پزشکی اعتیاد محسوب گردد یا خیر.
اگرچه در مورد علل اعتیاد به پورنوگرافی توافق نظر وجود ندارد، درمان به طور معمول مشکل زمینه‌ای را که می‌تواند به سلامت روانی مرتبط باشد هدف قرار می‌دهد. در مورد برخی مردم تغییرات سبک زندگی می‌تواند کمک کند.
برخورداری از مراقبت توسط یک درمانگر دارای نگاه مثبت به سکس می‌تواند به شناسایی مشکلات زمینه‌ای کمک کرده و راهکارهای متکی به شواهد می‌تواند به شخص در بهبود روابط و دستیابی به کنترل مجدد بر استفاده از پورنوگرافی کمک نماید./اعتیاد به پورن (پورنوگرافی): نشانه‌ها، علل، و درمان
جنیفر لیتنر، زاون ویلینز
ترجمه پریسا شعله‌دوست

Source:
Medical News Today
What to know about porn addiction
Medically reviewed by Jennifer Litner, LMFT, CST —
Written by Zawn Villines
On January 29, 2020

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.