دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مراحل احیاء قلبی ریوی (CPR) - راهنمای بصری

مراحل احیاء قلبی ریوی، CPR، راه‌های هوایی، ترافیک، آتش‌سوزی، ایست قلبی یا حمله قلبی، خفگی، تصادف جاده‌ای، 	حالت نزدیک به غرق شدن، خفقان، 	مسمومیت، اوردوز مواد مخدر یا الکل، 	استنشاق دود، برق‌گرفتگی، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

مردم فاقد آموزش کمک‌های اولیه نیز می‌توانند زندگی دیگری را با انجام CPR [احیاء قلبی ریوی] نجات دهند

مقالات طب فوریت‌ها

• مراحل CPR - مرور اجمالی
• CPR به صورت مرحله به مرحله
• مراحل CPR
• CPR برای کودکان و نوزادان
• مراحل CPR
• چه هنگامی از CPR استفاده کنیم و چه هنگامی نکنیم
• خلاصه


مردم فاقد آموزش کمک‌های اولیه نیز می‌توانند زندگی دیگری را با انجام CPR [احیاء قلبی ریوی] نجات دهند. انجام CPR بر روی شخص دچار وضعیت اورژانسی قلب یا تنفس می‌تواند به زنده ماندن وی تا زمان رسیدن سرویس خدمات اورژانس کمک کند.
اگر CPR بلافاصله پس از توقف ضربان قلب صورت گیرد، آنگاه شانس زنده ماندن بیمار دو یا حتی سه بار افزایش خواهد یافت. CPR از طریق حفظ برقراری جریان خون تا زمان رسیدن نیروهای متخصص مراقبت‌های پزشکی عمل می‌کند.
CPR را باید در هنگام قطع تنفس مردم یا در صورتی که عمل فرو بردن هوا به صورت گهگاهی انجام می‌شود مورد استفاده قرار داد و نیز در هنگامی که بیمار به سؤالات یا حتی تکان دادن شانه خود پاسخی نمی‌دهد.

مراحل CPR - مرور اجمالی
ایمن بودن محیط را بررسی کنید و سپس مراحل پایه‌ای CPR به شرح زیر را انجام دهید:
• به اورژانس زنگ بزنید یا از کس دیگری بخواهید که این کار را انجام دهد
• شخص را به پشت بخوانبانید و راه‌های هوایی وی را باز کنید.
• وضعیت تنفس را بررسی کنید. اگر شخص فاقد تنفس است CPR را شروع کنید.
• 30 بار عمل فشار بر قفسه سینه را تکرار کنید.
• دو بار تنفس احیاء انجام دهید.
• مراحل را تا هنگام رسیدن نیروهای متخصص امداد و نجات تکرار کنید.

CPR به صورت مرحله به مرحله
دو مرحله اصلی برای CPR وجود دارد: مرحله آماده‌سازی و مرحله CPR.

مرحله آماده‌سازی
پیش از انجام CPR بر روی یک فرد بزرگسال، باید مراحل آماده‌سازی زیر طی شود:

اورژانس خبر کنید
ابتدا صحنه را برای بررسی عواملی مثل ترافیک، آتش‌سوزی، یا سقوط وسایل ساختمانی که می‌توانند برای شما خطرناک باشند بررسی کنید. سپس وضعیت بیمار را بررسی نمایید. آیا وی نیاز به کمک دارد؟ شانه‌اش را تکان داده و بلند بلند بگویید، "حالت خوب است؟"
اگر شخص پاسخ نداد به اورژانس زنگ بزنید یا از کسی که در نزدیکی صحنه هست بخواهید که این کار را انجام دهد. در صورت امکان از فردی که در صحنه حضور دارد بخواهید که به دنبال نیروهای امداد و نجات برود.

مرحله 2. بیمار را به پشت بخوابانید و راه‌های هوایی وی را باز کنید.
بیمار را به دقت به پشت دراز کنید و کنار وی زانو بزنید. سر وی را با بلند کردن چانه اندکی به سمت عقب متمایل کنید.
دهان بیمار را باز کرده و هر گونه انسداد احتمالی، برای مثال بر اثر وجود غذا یا استفراغ، را بررسی کنید. در صورت امکان هر گونه انسداد موجود را برطرف نمایید. اگر عامل انسداد شل نباشد، تلاش برای گرفتن آن ممکن است باعث فرو رفتن بیشتر آن در راه‌های هوایی شود.

مرحله 3. وضعیت تنفس را بررسی کنید.
گوش خود را روی دهان بیمار گذاشته و حدود 10 ثانیه به دقت گوش کنید. اگر صدای تنفس به گوش نرسد یا فقط صدای نفس بریده بریده به گوش برسد، CPR را شروع کنید.
اگر بیمار ناهشیار اما کماکان دارای تنفس باشد CPR انجام ندهید. در عوض، اگر چنین به نظر نمی‌رسد که شخص دچار آسیب‌دیدگی نخاعی باشد وی را در وضعیت ریکاوری قرار دهید. تنفس وی را پایش کنید و در صورت قطع جریان تنفس CPR انجام دهید.

مرحله 4. 30 بار قفسه سینه شخص را فشار دهید.
یکی از دست‌های خود را روی دیگری قرار دهید و آنها را به هم قفل کنید. در شرایط راست نگه داشتن آرنج‎ها با کف دست مرکز قفسه سینه بیمار اندکی زیر نوک پستان‌ها را سخت و سریع فشار دهید.
فشار را به عمق 5 سانتی‌متر برسانید. فشار قفسه سینه را به سرعت حداقل 100 فشار در دقیقه انجام دهید. اجازه دهید که در فاصله بین فشار قفسه سینه بیمار به طور کامل بالا بیاید.

مرحله 5. دو بار تنفس احیاء برای بیمار انجام دهید
پس از اطمینان از باز بودن راه دهان، سر بیمار را اندکی به عقب خم کرده و چانه او را بلند کنید. راه بینی بیمار را ببندید، دهان خود را به طور کامل روی دهان وی قرار دهید و در دهان وی بدمید تا قفسه سینه او بالا بیاید.
اگر قفسه سینه شخص با نخستین دمیدن نفس بالا نیاید سر وی را دوباره کج کنید. اگر قفسه سینه وی پس از نفس دادن دوم کماکان بالا نمی‌آید، آنگاه امکان خفه شدن بیمار مطرح است.

مرحله 6. تکرار
کل چرخه قبلی (30 بار فشار قفسه سینه و دو بار دمیدن نفس در دهان بیمار) را تا زمان شروع تنفس وی یا رسیدن نیروی کمکی ادامه دهید. در صورت حضور نیروهای امداد، کار خود را تا زمان آغاز عملی فعالیت نیروی نجات و امداد ادامه دهید.

 

CPR برای کودکان و نوزادان
مراحل CPR برای کودکان و نوزادان اندکی متفاوت از این مراحل در بزرگسالان است.

مراحل آماده‌سازی
برای انجام CPR در مورد نوزاد یا کودک مراحل آماده‌سازی به شرح زیر را انجام دهید:

مرحله 1. اورژانس خبر کنید یا دو دقیقه مراقبت انجام دهید
ابتدا محیط اطراف را برای بررسی عواملی که می‌توانند برای شما خطرناک باشند، زیر نظر بگیرید. سپس، بچه یا نوزاد را بررسی کنید تا ببینید که آیا نیاز به کمک دارد. در مورد کودکان شانه بچه را تکان دهید و به صدای بلند بپرسید، "تو خوبی؟" و در مورد نوزاد کف پای او را در انتظار واکنش غلغلک دهید.
اگر با بچه تنها هستید و کس دیگری برای کمک در دسترس نیست دو دقیقه کمک احیاء برای بچه انجام دهید و سپس به اورژانس زنگ بزنید. اگر کس دیگری در صحنه هست از وی بخواهید در طول دو دقیقه کمک مزبور اورژانس خبر کند.
در صورت امکان از فرد کمکی بخواهید برود و در جستجوی ماشین امداد و نجات باشد.
اگر بچه پاسخگو نباشد برای گزارش هر مورد تهدید کننده زندگی اورژانس خبر کنید.

مرحله 2. کودک یا نوزاد را به پشت بخوابانید و راه‌های هوایی را باز کنید
بچه یا نوزاد را به دقت به پشت بخوابانید و کنار وی زانو بزنید. با بلند کردن چانه بچه سر وی را اندکی به عقب متمایل کنید.
دهان بچه را باز کنید. در جستجوی هر عامل ایجاد انسداد در راه‌های هوایی باشید. اگر چیزی در گلوی بچه گیر کرده و شل است آن را خارج کنید. اگر عامل ایجاد انسداد شل نیست، آن را لمس نکنید زیرا این کار می‌تواند باعث فرو رفتن بیشتر آن در راه‌های هوایی شود.

مرحله 3. وضعیت تنفس را بررسی کنید
گوش خود را کنار دهان بچه نگه دارید و حدود 10 ثانیه گوش دهید. اگر صدای تنفسی شنیده نشود، یا فقط صدای تنفس گهگاهی به گوش برسد، CPR را شروع کنید.
تغییر الگوهای تنفسی در نوزادان نرمال است زیرا آنان معمولاً دارای تنفس متناوب هستند.
پایش وضعیت بچه را ادامه دهید و در صورت توقف تنفس بچه CPR کنید.

مرحله 4. دو بار تنفس احیاء انجام دهید
اگر کودک یا نوزاد نفس نمی‌کشد، دو تنفس دیگر را در شرایطی که سر بچه به سمت عقب خم شده و چانه در حالت برآمده قرار گرفته انجام دهید.
در مورد کودکان بینی بچه را بگیرید و دو بار تنفس دهان به دهان انجام دهید.
در مورد نوزادان دهان خود را روی بینی و دهان نوزاد گذاشته و به مدت 1 ثانیه بدمید تا قفسه سینه نوزاد بالا بیاید. سپس دو بار تنفس احیاء انجام دهید.
اگر بچه کماکان غیر پاسخگو باشد فشار بر ناحیه قفسه سینه را شروع کنید.

مرحله 5. قفسه سینه را 30 بار فشار دهید
کنار بچه زانو بزنید.
در مورد کودکان یکی از دست‌های خود را استفاده کنید. کف دست خود را روی جناغ سینه بچه قرار دهید، که در مرکز قفسه سینه، میان و اندکی زیر نوک پستان‌ها قرار دارد. سخت و سریع فشار بدهید تا قفسه سینه حدود 5 سانتی‌متر یا یک‌سوم عمق قفسه سینه پایین برود، و سرعت فشار باید دستکم 100 بار در دقیقه باشد.
در مورد نوزاد برای فشار قفسه سینه از دو انگشت استفاده کنید. انگشتان خود را روی مرکز قفسه سینه نوزاد، میان نوک پستان‌ها و اندکی زیر آنها بگذارید. 30 بار فشار با عمق حدود 4 سانتی‌متر ایجاد کنید.

مرحله 6. تکرار 
چرخه تنفس احیاء و فشار بر قفسه سینه را تا زمان شروع مجدد تنفس در بچه یا رسیدن نیروهای امداد و نجات ادامه دهید.

چه هنگامی از CPR استفاده کنیم و چه هنگامی نکنیم
در مورد افراد بزرگسال CPR را در هنگام فقدان کامل تنفس به کار ببرید. در مورد کودکان یا نوزادان CPR را زمانی به کار ببرید که تنفس حالت نرمال ندارد. همیشه از CPR زمانی استفاده کنید که فرد بزرگسال یا بچه در هنگام صحبت با آنان یا تکان دادنشان پاسخگو نیستند.
اگر کسی فاقد تنفس است، انجام CPR این اطمینان را به وجود می‌آورد که خون غنی از اکسیژن به مغز می‌رسد. این موضوع مهم است زیرا بدون اکسیژن شخص ممکن است دچار آسیب مغزی دایمی شده یا در طول 8 دقیقه جانش را از دست بدهد.
شخص ممکن است در صورت توقف نفس کشیدن در هر یک از شرایط زیر نیاز به CPR داشته باشد:
ایست قلبی یا حمله قلبی
• خفگی
• تصادف جاده‌ای
• حالت نزدیک به غرق شدن
• خفقان
• مسمومیت
اوردوز مواد مخدر یا الکل
• استنشاق دود
• برق‌گرفتگی
• موارد مشکوک به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
CPR را در مورد بزرگسالان فقط در هنگام عدم وجود تنفس در آنان یا در کودکان و نوزادان در شرایط عدم وجود تنفس طبیعی و عدم وجود جریان گردش خون انجام دهید. علت اهمیت مطمئن شدن از عدم پاسخگویی شخص به تحریک کلامی یا حرکت فیزیکی پیش از شروع CPR همین است.

خلاصه
CPR یک کمک اولیه نجات‌بخش است. در صورتی که شخص دچار حمله قلبی یا توقف تنفس بر اثر وقوع حادثه یا تروما شده باشد CPR امکان بقاء را در وی بهبود می‌بخشد.
مراحل CPR بسته به اینکه فرد مورد CPR بزرگسال، کودک یا نوزاد باشد متفاوت است. به هر جهت، چرخه پایه‌ای فشار بر قفسه سینه و تنفس‌های احیاء در تمامی موارد یکسان است./


• آماندا بارِل، گرهارد ویتورث
• ترجمه پریسا شعله‌دوست


Source:
Medical News Today
CPR steps: A visual guide
Last reviewed Thu 14 March 2019
By Amanda Barrell
Reviewed by Gerhard Whitworth, RN

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.