دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تغییرات هورمونی در عادت ماهانه و دگرگونی راهکارهای حل مسایل در زنان

اخبار هورمون‌شناسی

• تیم نیومن
• ترجمة هستی فراست‌فر
میزان تأثیر هورمون‌های عادت ماهانه بر توانایی‌های زنان درازی موضوع سؤال دانشمندان و نیز مردم عادی بوده است.
پژوهش اخیر به طور کامل جواب سؤال مزبور را نمی‌دهد اما بینشی تازه و جذاب عرضه می‌دارد.
به نظر می‌رسد نوع رویکرد زنان به مسایل به میزان زیادی به مرحلة عادت ماهانه بستگی دارد.
مطالعات پیشین بر روی موش‌های صحرایی نشان داده‌اند که هورمون‌های پروژسترون و استروژن – بازیگران اصلی شیمی عادت ماهانه – بر نواحی مختلفی از مغز تأثیر می‌گذارند.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این دو هورمون اثرات خاصی بر نواحی مختلف مغز دارند و همچنان که عادت ماهانه رو به پایان می‌رود و میزان هورمون‌ها رو به تنظیم می‌گذارند، برخی نواحی مغز به اندازه‌های نایکسان فعال می‌شوند.
در مطالعات روی موش‌های صحرایی، محققان نشان داده‌اند که بسته به وضعیت استروژن، موش‌ها "نوع خاصی از سیستم یا راهکار یادگیری را در حل ماز (هزارتو) در مقابل دیگری به کار خواهند برد."

راهکارهای حافظه در موش‌های صحرایی
در طول زمان پایین بودن استرادیول (قوی‌ترین و بیشترین نوع استروژن در بدن انسان) موش‌ها از سیستم‌های حافظة درگیر در جسم مخطط استفاده می‌کنند و در زمان بالا بودن استرادیول ترجیحاً از حافظة وابسته به هیپوکامپال استفاده می‌شود.
هیپوکامپوس در حافظة فضایی دخیل است و جسم مخطط دورسال برای حافظة پاسخ‌دهی اهمیت دارد – نوعی از حافظه که اعمال فیزیکی را با محیط اطراف ما تلفیق می‌کند.
این راهکارهای رفع مشکل لزوماً بهتر یا بدتر از یکدیگر نیستند، سادة قضیه این است که آنها از مسیرهای متفاوت به حل مسأله می‌پردازند و در محدودة یک مغز واحد با یکدیگر رقابت دارند.
دکتر دیما حسین / Dema Hussain نویسندة رهبر مطالعه، بر آن شد تا موضوع را برای اولین بار در مورد انسان‌ تحقیق کند.
پروفسور وین بریک / Prof. Wayne Brake نویسندة همکار مطالعه می‌گوید:
"زنان گاهی از اوقات به دکترها می‌گویند که حافظة آنها بسته به مرحلة قاعدگی به شکل متفاوتی کار می‌کند – حتی در طول بارداری و پس از آن، یا حتی پس از یائسگی. این موضوع دانشمندان را نگران کرده است که آیا استروژن و پروژسترون می‌توانند بر حافظه و حل مسأله لطمه وارد کنند."
پژوهش در دانشگاه کونکوردیا در مونترال کانادا انجام شد و 45 خانم دارای عادت ماهانة منظم نمونه‌های بررسی را تشکیل می‌دادند.

استروژن و راهکارهای شناختی
برای آغاز کار، محققان "نمایة هورمونی" هر کدام از زنان را مورد بررسی قرار دادند. این موضوع شامل گردآوری اطلاعات در مورد زمان پریود آنها، مصرف قرص‌های ضد بارداری و هورمون‌های مصنوعی، بارداری‌های پیشین و دیگر عادت‌های زندگی زنان بود.
نمونه‌ها در مرحلة بعد بسته به وضعیت عادت ماهانة خود به گروه‌های مختلف تقسیم شدند. گروه‌ها به عنوان فولیکولی اولیه (میزان استرادیول پایین)، تخمک‌گذاری (میزان استرادیول بالا)، و اواسط / اواخر لوتئال (پایان عادت ماهانه، که در آن استرادیول اُفت کرده و پروژسترون افزایش می‌یابد) تقسیم شدند.
برای تعیین تطبیق مرحلة هر نمونه با چرخة عادت ماهانه آزمایش خون انجام شد.
برای برآورد راهکارهای شناختی زنان، از هر کدام از زنان خواسته شد تا تکلیف خاصی در مورد جهت‌یابی مجازی را تکمیل کنند. این تکلیف که به عنوان وظیفة دو راه‌حلی جهت‌یابی شناخته می‌شود شکل خاصی از هزارتو را در قالب یک بازی ویدویی عرضه می‌کند. همان‌طور که از نامش پیداست، دو راه برای حل مسأله وجود دارد، یکی از راه‌ها به حافظة فضایی (برای مثال به کار بردن نشانه‌های اختصاصی) متکی است و دیگری به یک روش حافظة پاسخ‌گو نیاز دارد.
در کنار تکلیف مربوط به هزارتو، نمونه‌ها یک ست استاندارد تکالیف شفاهی و بصری حافظه را انجام می‌دادند.
هنگامی که داده‌ها آنالیز شد، نتایج روشن بود: زنانی که در دورة تخمک‌گذاری بودند در تکالیف مربوط به حافظه نظیر حفظ کردن فهرست لغات عملکرد بهتری داشتند، و زنانی که در مرحلة پیش از عادت ماهانه بودند (اواسط / اواخر لوتئال) در حل آزمون جهت‌یابی فضایی عملکرد بهتری را نشان دادند.
محققان به این جمع‌بندی می‌رسند که چگونگی راهکارهای خاص در رویکرد به مسایل در زنان بستگی به مرحلة فعلی چرخة عادت ماهانة آنها دارد. به عوض نظریة استاندارد در مورد تأثیر سادة هورمون‌ها بر روی مختل کردن یا بهبود بخشیدن به توانایی شناختی، به نظر می‌رسد که هورمون‌ها بر نوع سیستم شناختی مورد استفاده در زنان تأثیر می‌گذارند.
این موضوع وقتی نوع رویکرد دانشمندان را لحاظ کنیم انشعابات متعددی می‌تواند داشته باشد.
دکتر دیما حسین می‌گوید: "به طور سنتی محققان و دانشمندان در مطالعه در توسعة درمان‌ها و داروها برای عموم مردم به استفاده از نمونه‌های مذکر – و موش های صحرایی نر – متکی بوده‌اند. اما ما اکنون می‌دانیم که شیوة پاسخ‌دهی زنان از مردان متفاوت است."
دیما حسین امیدوار است که تحقیق او الهام‌بخش طراحی آزمایش‌های بیشتر برای عمیق شدن در اثرات جذاب استروژن بر مغز خواهد بود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.