دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

بازیکنان جوان فوتبال تنها پس از یک فصل بازی دچار تغییرات مغزی می‌شوند

اخبار ارتوپدی، تروماتولوژی

• هانر وایتمن
• ترجمة محمدقاسم رافعی

وقتی نوبت به تأثیر ضربه به سر در بازی فوتبال در دورة جوانی می‌رسد،‌ فقط تصادم و ضربة مغزی نیست که بر مغز تأثیر می‌گذارد. در یک مطالعة جدید، محققان مشخص کرده‌اند که مادة سفید مغز در مغز کودکان تنها پس از یک فصل بازی دچار تغییر می‌شود، حتی اگر موردی از تشخیص ضربة مغزی در بازی وجود نداشته باشد.
تخمین زده می‌شود که فقط در ایالات متحد آمریکا در حدود 30 میلیون کودک و نوجوان در برخی فعالیت‌های ورزشی حضور دارند.
اگرچه چنین مشارکتی فواید سلامت آشکار خود را به دنبال دارد، خطرات آن نیز نباید نادیده گرفته شود. هر ساله بیش از 3.5 میلیون مورد تصادم در ورزش جوانان در ایالات متحد آمریکا بروز می‌کند که اغلب آنها مربوط به ورزش‌های پربرخورد نظیر فوتبال است.
در میان جدی‌ترین صدمات وارده ضربه به سر دیده می‌شود. بر مبنای داده‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) در سال 2009 در حدود 250000 کودک و نوجوان در بخش‌های اورژانس بر اثر صدمات مرتبط به ورزش که در آن آسیب مغزی تورماتیک یا ضربة مغزی دخالت داشته است، پذیرش شده‌اند.
تعدادی از مطالعات اثرات تصادم در بازی بر مغز را مستند کرده‌اند. برای مثال یک مطالعه نشان داده است که برخورد در بازی می‌تواند به تغییراتی در مادة سفید مغز منجر شود که دستکم شش ماه باقی می‌ماند.

ارزیابی تأثیرات مغزی ضربه به سر غیر آسیب‌رسان
در هر حال دکتر کریستوفر تی. وایتلاو / Christopher T. Whitlow- نویسندة رهبر مطالعة جدید و استادیار و رییس بخش نورورادیولوژی در دانشکدة پزشکی ویک فارست در وینستون – سالم – می‌نویسد در مورد ورزش‌ جوانان، تحقیقات محدودی به مسألة تأثیرات مغزی ضربات به سر بدون تشخیص ضربة مغزی پرداخته‌اند.
او می‌گوید: اغلب پژوهشگران معتقدند که ضربات مغزی برای مغز بد است، اما در مورد صدها ضربه به سر در طول یک فصل بازی که با تشخیص بالینی ضربات مغزی مواجه نمی‌شوند چه؟ ما می‌خواستیم بدانیم که آیا انباشت ضربات به سر غیر ضربة مغزی تأثیری بر رشد مغز دارد."
برای مطالعة خود که در نشریة رادیولوژی / Radiology منتشر شده است – دکتر وایتلاو و همکارانش 25 پسر فوتبالیست در سنین 8 تا 13 سال را وارد مطالعه کردند.
با استفاده از داده‌های سیستم تله‌متری ضربه به سر (HITs) – نرم‌افزاری که فرکانس و شدت ضربات وارد به سر در مسابقات ورزشی را پایش می‌کند – محققان به پیگیری ضربات وارد به سر نمونه‌های مطالعه در طول یک فصل مسابقات فوتبال پرداختند.
با هدف تأیید دقت داده‌ها، تیم تحقیق تمام بازی‌ها و جلسات تمرین در طول یک فصل را ثبت کرد و مورد ارزیابی قرار داد.

تعداد بیشتر ضربه به سر با تغییر در مادة سفید مغز مرتبط است
پیش و پس از فصل فوتبال، تمام نمونه‌ها تحت تصویربرداری انتشار تنسور (DTI) مغز قرار گرفتند – یک فرم پیشرفتة MRI که می‌تواند تغییرات کوچک ساختار مادة سفید مغز را شناسایی کند.
به طور مشخص، تیم تحقیق در اندازه‌های ناهمسانگردی کسری (FA) – حرکت مولکول‌های آب در میان فیبرهای عصبی مغز موسوم به اکسون‌ها – دقیق شد.
محققان توضیح می‌دهند که در مادة سفید سالم، FA بالا بوده و حرکت آب یکنواختی بیشتری نشان می‌دهد. در برخی مطالعات، حرکت نامنظم آب با کاهش FA و ناهنجاری‌های مغزی مرتبط شده‌اند.
در تجزیه و تحلیل خویش، دکتر وایتلاو و تیمش دریافتند، در مقایسه با جوانانی که تعداد کمتری از ضربات وارد بر سر را متحمل شده بودند، آن دسته از جوانان که تعداد بیشتری از ضربات وارده به سر را تحمل کرده بودند، کاهش FA را در برخی از نواحی مغز نشان می‌دادند.
دکتر وایتلاو می‌نویسد: "این کاهش، توجه ما را جلب کرد، زیرا تغییرات مشابه در مقدار FA در مورد تنظیمات TBI خفیف گزارش شده‌اند."
نکتة مهم این است که تیم تحقیق اشاره می‌کند که هیچ‌یک از بازیکنان نشانه‌ یا علامتی از ضربة مغزی نداشتند.
در حالی که محققان می‌گویند نمی‌توانند به این جمع‌بندی برسند که آیا کاهش مشاهده شده در FA در مطالعه نمایانگر تغییرات عملکردی مغز یا ناهنجاری‌های درازمدت است، یافته‌های آنها انجام تحقیقات بیشتر را ضروری جلوه می‌دهد.
دکتر کریستوفر وایتلاو می‌گوید: "فوتبال یک ورزش فیزیکی است، و بازیکنان ممکن است در طول یک فصل بازی دچار تغییرات فیزیکی متعددی شوند که به طور کامل برطرف می‌گردند. این تغییرات مغزی نیز ممکن است با پیامدهای کوچکی برطرف شود. در هر حال، تحقیقات بیشتری برای فهم معنی این تغییرات بر سلامت درازمدت ورزشکاران بسیار جوان ما مورد نیاز است."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.