دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

زندگی بی‌تحرک هم‌اندازة عوامل ژنتیکی ریسک آلزایمر را افزایش می‌دهد

اخبار آلزایمر / زوال عقل / دمانس

• هانر وایتمن
• ترجمة هامیک رادیان

در سطح جهان، حدود 47.5 میلیون نفر با بیماری زوال عقل به زندگی ادامه می‌دهند. انتظار می‌رود که تا سال 2030 این رقم به 76.5 میلیون نفر افزایش یابد.
بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل بیماری زوال عقل است و 60 تا 80 درصد این بیماران را شامل می‌شود. تخمین زده می‌شود که فقط در ایالات متحد آمریکا 5.4 میلیون نفر مبتلاء به آلزایمر هستند.
یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌فاکتورهای آلزایمر ژن اپولیپوپروتئین E (APOE) e4 است. بر مبنای نظر انجمن آلزایمر، بزرگسالانی که دارای یک کُپی ژن APOE e4 هستند سه بار بیشتر از دیگرانی که فاقد این ژن هستند در معرض ابتلاء به آلزایمر قرار دارند، در حالی که این خطر برای افرادی که دو کپی از این ژن را دارند 8 تا 12 بار بیشتر است.
در هر حال محققان مطالعة جدید – شامل خان جنیفر هایزس / Jennifer Heisz، استادیار دپارتمان حرکت‌شناسی در دانشگاه مک‌مستر کانادا – عنوان می‌کنند که خطر زوال عقل برای بزرگسالان دارای زندگی فاقد تحرک به همین اندازه بالا است.

عدم فعالیت می‌تواند"تأثیر ژن‌های سالم را خنثی کند"
"دستورالعمل فعالیت فیزیکی برای آمریکایی‌ها" عنوان می‌کند که افراد مسن باید در طول هفته در حدود 150 دقیقه فعالیت ایروبیک با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت فیزیکی پرفشار داشته باشند.
در هر حال یک مطالعة مروری که در سال 2015 در نشریة "سالخوردگی و فعالیت فیزیکی" منتشر شد، دریافته است که افراد بزرگسال در سنین 60 سال و بالاتر به طور متوسط 9.3 ساعت از اوقات روزانة خود را به صورت ساکن سپری می‌کنند که این رقم حدود 65 تا 80 درصد ساعات بیداری آنها را شامل می‌شود.
برای مطالعة خود، هایزس و همکارانش بر آن شدند تا در مورد ارتباط میان فعالیت فیزیکی و ریسک زوال عقل در بین افراد سالخوردة دارای ژن APOE e4 و افراد فاقد این ژن تحقیق کنند.
محققان با آنالیز فعالیت فیزیکی و توسعة زوال عقل در میان 1646 فرد سالخورده که بخشی از "مطالعة بهداشت و سالخوردگی کانادایی‌ها" را تشکیل می‌دادند به یافته‌های خود رسیدند.
محققان دریافتند که در میان بزرگسالان فاقد ژن APOE e4، گروهی که ورزش نمی‌کردند در مقایسه با گروهی که به ورزش می‌پرداختند بیشتر احتمال داشت که دچار زوال عقل شوند.
در هر حال، برای حاملان ژن APOE e4 تفاوت قابل ملاحظه‌ای در ریسک زوال عقل میان سالخوردگان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود نداشت.
بر مبنای نظر محققان، این یافته‌ها نشان می‌دهند که فقدان ورزش می‌تواند در توسعة زوال عقل هم‌اندازة داشتن ژن APOE e4 خطرناک باشد.
جنیفر هایزس می‌‌گوید: "پیام مهم در اینجا این است که عدم فعالیت جسمانی می‌تواند تأثیرات محافظتی وجود ژن‌های سالم را خنثی کند."

افزایش فعالیت ورزشی می‌تواند به محافظت در برابر زوال عقل منجر شود
همة خبرها بد نیستند؛ نتایج مطالعه همچنین نشان می‌دهد که افزایش فعالیت ورزشی می‌تواند برای افراد فاقد ژن APOE e4 در برابر خطر ابتلاء به زوال عقل اثرات محافظت کننده داشته باشد.
نویسندة همکار مطالعه پارمیندر رینا / Parminder Raina استاد دپارتمان شواهد و تأثیر بهداشت در مک‌مستر می‌گوید: "اگرچه سن یک شاخص مهم زوال عقل است، تحقیقات هر چه بیشتر ارتباط میان ژنتیک و عوامل مربوط به شیوة زندگی را نشان می‌دهند."
او اضافه می‌کند: "این تحقیق نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند ریسک زوال عقل را در افراد فاقد واریانت ژنوتیپ اپولیپوپروتئین کاهش دهد. در هر حال، برای تعیین پیامدهای این موضوع بر چشم‌انداز سلامت عمومی به تحقیقات بیشتر نیاز است."
نویسندة رهبر مطالعه خانم باربارا فینیسی / Barbara Fenesi، همکار فوق دکتری مطالعه در مک‌مستر، اشاره می‌کند که مطالعات بیشتر با هدف مشخص کردن نوع ورزشی که بیشترین فایده را برای سلامت مغز در پی دارد مورد نیاز است.
خانم فینیسی می‌گوید: «شیوة زندگی توأم با تحرک جسمانی به مغز کمک می‌کند تا عملکرد مؤثرتری داشته باشد. در هر حال، اگر پزشکی امروز از ما سؤال کند که چه نوع ورزشی را برای کاهش خطر زوال عقل برای بیمار تجویز می‌کنیم، شرافتمندانه‌ترین جواب این خواهد بود که "ما واقعاً نمی‌دانیم!"»/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.