دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سلامت دوران میانسالی مادرانی که در سنین بالاتر صاحب فرزند می‌شوند، بهتر است

اخبار بارداری / زنان

ترجمه هامیک رادیان

زمان مناسب برای تشکیل خانواده چه زمانی است؟ پاسخ به این پرسش احتمالاً بسته به شرایط هر فرد متفاوت است. اما وقتی پای اثرات بچه‌دار شدن بر سلامت دوران میانسالی به میان می‌آید، تحقیق تازه مطرح می‏کند که زنان ممکن است از انتظار کشیدن تا سنین میان 25 تا 35 سالگی برای تولد اولین فرزند خود سود ببرند.
نویسندة رهبر مطالعه کریستی ویلیامز، استادیار روان‌شناسی در دانشگاه ایالتی اُهایو، و همکاران دریافتند، زنانی که در سنین بین 25 تا 35 سالگی صاحب اولین فرزند خود شده بودند در سن چهل سالگی نسبت به آنها که در سنین نوجوانی (15 تا 19 سالگی) یا در اوایل دورة بزرگسالی (20 تا 24 سالگی) صاحب اولین فرزند شده بودند، وضعیت سلامت بهتری را گزارش می‌دادند.
به هر حال جالب توجه است که تیم تحقیق دریافت، سلامت زنانی که در سال‌های نوجوانی صاحب اولین فرزند خود شده بودند در سن چهل سالگی بهتر از سلامت زنانی نبود که نخستین فرزند خود را در اوایل بزرگسالی صاحب شده بودند!
ویلیامز می نویسد: «مطالعة ما نخستین مطالعه در ایالات متحد آمریکا است که درمی‌یابد صاحب اولین فرزند شدند در اوایل بزرگسالی با خودارزیابی بدتر سلامت در دهه‏های بعدی زندگی در زنان سیاه‌پوست و سفیدپوست مرتبط است، وقتی آن را با زنانی که برای بچه‌دار شدن تا بعد از سن 24 سالگی صبر می‌کنند مقایسه کنیم.»
مطالعه اخیراً در نشریة بهداشت و رفتار اجتماعی منتشر شد.

سلامت کمتر برای زنانی که در سنین 24 سالگی و کمتر بچه‌دار می‌شوند
تیم تحقیق با تجزیه و تحلیل داده‌های 3348 زن که بخشی از پیمایش طولی ملی جوانان 1979(NLSY79) بودند به یافته‌های خود رسیدند.
تمامی این زنان در سنین بین 15 تا 35 سالگی صاحب نخستین فرزند خود شده و پرسشنامة سلامت را هر یک یا دو سال یک بار در فاصلة سال‌های 1979 تا 2008 پر کرده بودند.
محققان داده‌های سلامت زنانی را که در فاصلة 15 تا 19 سالگی، 20 تا 24 سالگی و 25 تا 35 سالگی زایمان داشتند، مخصوصاً با تمرکز روی وضعیت سلامت خودابراز شدة آنان در سن چهل سالگی مقایسه کردند.
زنانی که در سنین بین 25 تا 35 سالگی صاحب نخستین فرزند شده بودند وضعیت سلامت خود را در سن چهل سالگی بهتر از آن گروه از زنانی گزارش می‌دادند که در سنین نوجوانی یا اوایل بزرگسالی صاحب نخستین فرزند شده بودند؛ دو گروه سنی جوان‌تر وضعیت سلامت مشابهی را در سن چهل سالگی گزارش دادند.
محققان می‌گویند که یافتة اخیر باور عمومی را مبنی بر اینکه بهتر است تا اوایل بزرگسالی برای تولد اولین فرزند صبر کنیم به چالش می‌کشد.
ویلیامز می‌گوید: «ما تمامی تمرکز را به اثرات بچه‌دار شدن در نوجوانی معطوف کرده بودیم و هرگز واقعاً سؤال نکردیم که اگر این نوجوانان تا اوایل بزرگسالی صبر می‌کردند چه اتفاقی می‌افتاد. البته فرض بر آن بوده است که بهتر است صبر کنیم اما حداقل وقتی پای سلامت مادر در سال‌های بعد به میان می‌آید این لزوماً صحیح نیست.»

ازدواج ممکن است برای سلامت مادران مجرد در میانسالی سودی در بر نداشته باشد
به علاوه، محققان دریافتند که وضعیت تأهل زنان در زمان تولد اولین فرزندشان ممکن است بر سلامت آنها در میانسالی تأثیر بگذارد.
در مجموع زنانی که در هنگام تولد اولین فرزند خود ازدواج کرده بودند در سن چهل سالگی نسبت به آنانی که در هنگام تولد اولین فرزند خود ازدواج نکرده بودند در سن چهل سالگی وضعیت سلامت بهتری را گزارش می‌دادند.
به هر حال در میان زنان سیاهپوست، آنانی که در هنگام تولد اولین فرزندشان مجرد بودند و آنهایی که مجرد باقی مانده بودند نسبت به آنانی که بعدها ازدواج کرده بودند سلامت میانسالی بهتری را گزارش می‌دادند – یافته‌ای که محققان می‌گویند باورهای عامه در مورد تشویق مادران مجرد به ازدواج را نفی می‌کند.
ویلیامز می‌نویسد: «اغلب مطالعات خاطرنشان می‌کنند که تلاش برای ارتقاء ازدواج در افزایش نرخ ازدواج ناموفق بوده‌اند. مطالعة ما می‌گوید دستکم برای سلامت زنان سیاهپوست این شاید چیز خوبی باشد.»
در حالی که تیم تحقیق از اشارة دقیق به دلایل پشت اثرات منفی بالقوة ازدواج در سال‌های بعد در میان مادران مجرد سیاهپوست ناتوان است، آنها به مطالعات پیشین که بسیاری از مادران مجرد قادر به پیدا کردن مردان با وضعیت اقتصادی مناسب نیستند استناد می‌کنند؛ آنهایی که احتمالاً مجبورند با مردانی با تحصیلات کم و درآمد پایین ازدواج کنند.
ویلیامز می نویسد: «این می‌تواند به استرس و تضاد در ازدواج منجر شود، که خود می‌تواند به وضعیت سلامت بدتر برای زنان وقتی پا به سن می‌گذارند، بینجامد.»

یافتن دلیلی برای نگرانی
در صحبت از مجموع یافته‌هایشان تیم تحقیق می‌گوید، این واقعیت که زنانی که در اوایل بزرگسالی صاحب اولین فرزند شده بودند سلامت میانسالی بدتری را نسبت به آنهایی که در سال‌های بالاتر بزرگسالی صاحب اولین فرزند شده بودند، گزارش می‌دادند، نگران کننده است؛ در حدود یک‌سوم اولین زایمان‌ها در ایالات متحد آمریکا در میان زنان 20 تا 24 ساله – اغلب در بین مادران مجرد – صورت می‌گیرد.
بیشتر آنکه – در همان حال که شمار زایمان در میان زنان سیاهپوست در سال‌های اخیر کاهش یافته است – محققان می‌نویسند که حدود 63٪ تمامی اولین زایمان‌ها در میان زنان سیاهپوست متعلق به آنانی است که زیر سن 24 سال سن دارند.
ویلیامز می‌گوید: «ما هنوز باید نگران باشیم، زنانی که در اوایل دهة 20 زندگی صاحب اولین فرزند می‌شوند ممکن است وقتی به میانسالی می‌رسند نسبت به آن دسته از زنان که بیشتر صبر می‌کنند با چالش‏های سلامت بیشتر روبه‌رو باشند.»
این فقط سلامت دوران میانسالی زنان نیست که ممکن است بر اثر زمان تولد نخستین فرزندشان آسیب ببیند.
اخبار پزشکی امروز مطالعه‌ای را گزارش داده است که مطرح می‏کند مردانی که پیش از سن 25 سالگی پدر می‌شوند ممکن است در میانسالی در ریسک بالاتری برای مرگ قرار داشته باشند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.