دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

برداشتن بار سنگین و شیفت‌کاری بر توان باروری زنان تأثیر منفی دارد

اخبار باروری / ناباروری

• حنا نیکولز
• ترجمة هامیک رادیان

تحقیق تازه‌ای که از سوی دانشکدة بهداشت عمومی تی. اچ. چان / T.H. Chan هاروارد انجام شده است، عنوان می‌کند، زنانی که دارای مشاغل وابسته به کار جسمانی هستند ممکن است دچار کاهش توان باروری شوند. شیفت‌های کاری که در ساعات خارج از ساعات کار روزانه ادامه می‌یابند نیز می‌توانند همین تأثیر را داشته باشند.
لیدیا مینگوئز – آلارکون / Lidia Mínguez-Alarcón محقق شاغل در دپارتمان بهداشت محیطی دانشکدة بهداشت عمومی تی. اچ. چان نویسندة رهبر مطالعه است و کار را با همراهی اُدری گاسکینس / Audrey Gaskins، محقق همکار در دپارتمان تغذیه و دیگر همکاران به انجام رسانده است. مطالعه در نشریة «طب محیطی و شغلی» منتشر شده است.
مینگوئز – آلارکون می‌گوید: "مطالعة ما عنوان می‌کند زنانی که در چشم‌انداز زندگی خود برنامه‌ای برای باردار شدن دارند باید از تأثیرات بالقوه‌ای که کار در شیفت‌های عصر و شب و بلند کردن بارهای سنگین می‌تواند بر توان باروری آنها داشته باشد آگاه باشند."
مطالعات پیشین ارتباطی میان عواملی که شغل و باروری را به هم مرتبط می‌کنند یافته‌اند. این عوامل تأثیراتی بر فرجام‌ها، شامل مدت زمانی که باردار شدن برای زن طول می‌کشد و نیز اینکه آنها قادرند تا زمان وضع حمل جنین خود را سالم نگه‌ دارند، می‌شود.
در هر حال، مطالعات مورد اشاره بیومارکرهای باروری نظیر عملکرد تخمدان و میزان هورمون‌های تولید مثل را اندازه‌گیری نکرده‌اند. محققان می‌گویند تحقیق حاضر نخستین مطالعه‌ای است که به ارزیابی این موضوع می‌پردازد که آیا عوامل مربوط به محل کار بر قابلیت بچه‌دار شدن زنان تأثیر می‌گذارند یا خیر.

ارزیابی تأثیر عوامل شغلی بر توانایی باروری زنان
تحقیق جدید بر زنانی متمرکز شد که برای درمان مشکلات باروری نیازمند درمان بودند. این موضوع به محققان اجازه داد به ارزیابی بیومارکرهایی در باروری بپردازند که نمی‌توان آنها را در زنانی که به طور طبیعی برای باردار شدن تلاش می‌کنند، اندازه‌گیری کرد.
مینگوئز – آلارکون و همکارانش شاخص‌های "ذخیرة تخمدان" را در 473 زن که در «بیمارستان عمومی ماساچوست» مورد درمان باروری قرار داشتند، بررسی کردند. ذخیرة تخمدان، مقدار تخمک‌های باقی مانده و سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) را شامل می‌شود که با بالا رفتن سن زنان افزایش می‌یابد و نشان دهندة افت توان باروری است.
به علاوه تیم تحقیق به مشاهدة "پاسخ تخمدان" در 313 زن که حداقل یک دوره IVF انجام داده بودند، پرداخت. پاسخ تخمدان تعداد تخمک‌های رسیده‌ای را نشان می‌دهد که قادر به توسعه یافتن به شکل جنین‌های سالم هستند.
از زنان مورد بررسی در مورد وابستگی کار آنها به فعالیت جسمانی و نیز جدول زمان‌بندی مشاغل آنها سؤال شد و محققان ارتباط میان این عوامل و بیومارکرهای ذخیرة تخمدان و پاسخ تخمدان را تجزیه و تحلیل کردند. محققان همچنین از زنان در مورد فعالیت‌های جسمانی و عدم تحرک در طول زمان فراغت زنان سؤال کردند.
از هر 10 زن چهار نفر عنوان کردند که به عنوان بخشی از کار خویش ناچار هستند مداوماً به برداشتن بارهای سنگین اقدام کنند. به تقریب از هر 4 زن یک نفر گفتند که شغل آنها به شکل متوسط به فعالیت جسمانی وابسته است. در حدود 91 درصد زنان در ساعات عادی کاری روزانه به کار مشغول بودند.
زنان مورد مطالعه بخشی از مطالعة جاری EARTH بودند که به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه عوامل مربوط به محیط و رژیم غذایی بر توان باروری تأثیر می‌گذارند. متوسط سنی زنان نمونة مطالعه 35 سال و شاخص تودة بدنی (BMI) آنها 23 بود.

بلند کردن بار سنگین با کاهش ذخیرة تخمک و تخمک بالغ مرتبط است
یافته‌های مطالعه نشان داد که بلند کردن مداوم اشیاء سنگین هیچ تأثیری بر میزان FSH ندارد. در هر حال در مقایسه با زنانی که به ندرت به بلند کردن اشیاء سنگین مبادرت می‌کنند، زنان دارای مشاغل وابسته به کار جسمانی دچار کاهش ذخیرة تخمک بودند.
به طور متوسط زنانی که در شیفت‌های مختلف کار می‌کردند در مقایسه با زنانی که در ساعات اداری روزانه به کار مشغول بودند تخمک‌های بالغ کمتری داشتند. به علاوه، تخمک‌های بالغ در زنانی که در شیفت‌های عصر و شب کار می‌کردند، حتی کمتر هم بود. محققان می‌گویند که کار در شیفت عصر و شب به دلیل برهم زدن نظم ساعت داخلی بدن باعث کاهش تعداد تخمک‌های بالغ می‌شود.
در میان زنانی که وارد چرخه‌های انجام IVF شده بودند، زنانی که دارای مشاغل وابسته به کار جسمانی بودند در مقایسه با زنانی که در کار خود نیازمند بلند کردن اجسام سنگین نبودند 8.8 درصد ذخیرة تخمک کمتر و 14.1 درصد تخمک‌های بالغ کمتر داشتند.
تفاوت‌های میان ذخیرة تخمدان و پاسخ تخمدان در زنان با / و بدون مشاغل وابسته به کار جسمانی حتی بیشتر از زنانی بود که شغلشان ایجاب می‌کرد که در شیفت‌های کاری عصر یا شب یا شیفت‌های دوره‌ای کار کنند.
کاهش باروری مشخصاً در میان زنان دارای اضافه وزن و چاق که در محل کار بارهای سنگین جابجا می‌کردند در مقایسه با زنان دارای وزن مشابه و زنان لاغر که به عنوان بخشی از کارشان بارهای سنگین بلند نمی‌کردند مشخصاً قابل ملاحظه بود.
اُدری گاسکینس می‌گوید: "مطالعة ما نخستین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد بلند کردن اجسام سنگین در محل کار و شیفت‌های کار غیر روزانه بر تولید تخمک و کیفیت آن بیش از سالخوردگی تخمدان تأثیر منفی می‌گذارد. در هر حال تحقیقات آینده مورد نیازند تا تعیین کنند که آیا تولید تخمک و کیفیت آن را می‌توان بهبود بخشید، و اگر چنین است، به چه سرعتی، اگر از انجام چنین کارهایی اجتناب شود."
از آنجا که مطالعة حاضر از نوع مشاهده‌ای است هیچ نوع جمع‌بندی علت و معلولی در مورد آن امکان‌پذیر نیست. تیم تحقیق همچنین قادر به ارزیابی تأثیر دیگر عوامل مؤثر نظیر کار در ساعات متمادی و تغییر شیفت کار روزانه به شبانه نخواهد بود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.