دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

یک بار بیهوشی به بهرة هوشی کودکان خردسال آسیب نمی زند

اخبار بیهوشی

• باب کرونمیر
• ترجمة نادر اکبری

یک مطالعة طولی همگروهی که در JAMA منتشر شده است عنوان می‎کند، یک بار قرار گرفتن در معرض مواد بیهوشی استنشاقی در کودکان دارای سن کمتر از 36 ماه با توسعة اختلالات عصبی و رفتار نابهنجار در دوران کودکی مرتبط نیست.
انگیزة انجام این مطالعه از مقاله‎ای قدیمی‎تر نشأت گرفت: (Anesth Analg 2007;104:509-520). نویسندة رهبر مطالعه دکتر لینا اس. سان / Lena S. Sun، رییس بخش بیهوشی کودکان، بخش پزشکی بیمارستان پروتستان نیویورک، دانشگاه کلمبیا توضیح می‎دهد: "مطالعة قبلی سمیت نورونی مواد بیهوشی بر روی سیستم عصبی حیوانات کم‌سن را خلاصه کرده بود." این مطالعه در فاصلة می 2009 تا آوریل 2015 در بیمارستان مزبور انجام شد.
دکتر سان می‎گوید: "ما می‎خواستیم بدانیم که بیهوشی می‎تواند مشکلی در نوزادان و کودکان خردسال باشد. از آنجا که میلیون‎ها کودک برای انجام اقدامات جراحی و غیر جراحی بیهوشی می‎گیرند، هر آسیب بالقوه یک مشکل مهم برای سلامت عمومی تلقی می‎شود."

مطالعة آینده‎نگر هم‌گروهی
مطالعه شامل 105 جفت کودک هم‌خون (برادر و خواهر) بود. 9.5 درصد کودکان قرار گرفته در معرض داروهای بیهوشی دختر بودند. میانگین سنی آنها در زمان انجام عمل جراحی هرنی اینگوینال 17.3 ماه بود. میانگین زمان عمل جراحی 80 دقیقه بود (در محدودة حداقل 20 دقیقه تا حداکثر 240 دقیقه). 44 درصد کودکان هم‌خون که زیر بیهوشی قرار نگرفتند دختر بودند.
میانگین سنی کودکان در زمان انجام آزمون شناختی برای گروه قرار گرفته در معرض بیهوشی 10.6 سال و برای گروه دیگر 10.9 سال بود. نمرات میانگین بهرة هوشی جهانی (IQ) در میان دو گروه دارای تفاوت معنی‎داری نبود.
نویسندگان مطالعه هیچ ایدة از پیش آماده‎ای برای فرجام مطالعه نداشتند. دکتر سان می‎گوید: "نتایج مطالعة ما نشان می‎دهد که یک بار بیهوشی کوتاه مدت در کودکان سالم با هیچ‎گونه آسیب به ‎IQ یا دیگر عملکردهای شناختی مرتبط نیست. این نتایج می‎تواند سبب اطمینان خاطر والدینی شود که دارای کودکان سالمی هستند که برای انجام یک اقدام درمانی کوتاه مدت نیاز به بیهوشی دارند."
از آنجا که اغلب نمونه‎های مطالعه را پسران تشکیل می‎دادند دکتر سان می‎گوید، "مطالعات بیشتر در مورد دختران مورد نیاز است." همچنین تحقیق در "گروه‎های آسیب‎پذیر کودکان، و در موارد بیهوشی‎های طولانی مدت و قرار گرفتن مکرر در معرض بیهوشی" ضروری است.

نتایج تعجب‎آور نیستند
دکتر رادریک اکنهوف / Roderic Eckenhoff استاد و معاون دپارتمان بیهوشی دانشکدة پزشکی پرلمان در دانشگاه پنسیلوانیا و مشاور علمی ارشد طرح بهداشت مغز در انجمن متخصصان بیهوشی آمریکا (ASA) از هیچ‎یک از نتایج مطالعه دچار شگفتی نشده است. او می‎گوید: "تمامی داده‎های گذشته‌‎نگر از مطالعات انسانی نشان داده‎اند که قرار گرفتن در معرض بیهوشی برای یک بار هیچ تأثیر سوئی بر عملکرد شناختی یا رفتاری کودکان در سال‎های نوجوانی و بلوغ ندارد."
دکتر اکنهوف می‎گوید اهمیت مطالعة حاضر در آینده‎نگر بودن آن است. در مورد اینکه چرا نتایج به دست آمده در مورد کودکان خلاف نتایج مزبور در مورد جانوران خردسال است که در آنها "یک تأثیر قوی از بیهوشی در دامنه پری‎کلینیک وجود دارد." دکتر اکنهوف می‎گوید، یک احتمال این است که تقریباً هیچ‎یک از مطالعات پری‎کلینیکال در پیوند با جراحی انجام نشده است. کاملاً ممکن است اگرچه شاید نامحتمل بنماید، که جراحی می‎تواند به طریقی اثرات داروهای بیهوشی را بر آنچه در مغز اتفاق می‎افتد کاهش دهد."
یک توضیح باورپذیر دیگر برای تفاوت مزبور این است که تنوع طبیعی در کودکان قرار گرفته در معرض جراحی در مقایسه با حیوانات پرورش یافته در آزمایشگاه بسیار بیشتر است. دکتر اکنهوف می‎گوید: "به زبان ساده عوامل دیگر نظیر نیاز به جراحی می‎توانند بیشتر از بیهوشی تأثیر داشته باشند. تقریباً هیچ‎یک از مطالعات حیوانی جراحی را در دستور کار طراحی مطالعة خود قرار نداده‎اند."
بر مبنای نظر دکتر اکنهوف، سومین تفاوت میان کودکان و حیوانات در این مورد این است که تعداد اندکی از مدل‎های پری‎کلینیکی فیزیولوژی بیهوشی را مورد کنترل قرار داده‎اند. "انجام این کار در نوزادان جوندگان کار بسیار مشکلی است. با وجود بر این، برخی اثرات مرتبط به بیهوشی تنها در مدل‎های غیر انسانی مربوط به نخستی‎ها کشف شده است، که در آنها فیزیولوژی به دقت بیشتری مورد کنترل قرار گرفته است." دکتر اکنهوف می‎گوید: "مآلاً، این سؤال که چرا عدم پیوند میان تحقیقات پری‎کلینیکی و بالینی در مورد سرفصل توسعة سمیت عصبی وجود دارد، "روشن نیست و بنابراین یک سؤال قابل توجه نوروفارماکولوژیک باقی می‎ماند."
دکتر اکنهوف می‎گوید، متخصصان بالینی در آینده به مطالعات آینده‎نگر در مورد بیهوشی‎های متعدد در کودکان خردسال روی خواهند آورد. اما به گمان وی حتی در این مورد نیز کشف عوارض جانبی در مورد IQ مشکل خواهد بود و مشکل‎تر اینکه آن را به داروهای بیهوشی مرتبط کنند. دکتر اکنهوف می‎گوید: "به این دلیل که نامحتمل است، والدین با مشارکت دادن فرزندان خود در مطالعات تصادفی‌سازی شده موافقت کنند، که هم‎اکنون نیز به شکل گسترده‎ای به عنوان مضر تلقی می‎شود. پایان سخن اینکه، این سوال خیلی مشکلی است که برای آینده باقی می‎ماند."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.