دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مرگ ناشی از سرطان پیوسته در حال کاهش است

اخبار سرطان

ترجمه هامیک رادیان

کاهش مداوم مصرف سیگار در ترکیب با پیشرفت در پیشگیری از سرطان، کشف زودرس، و درمان از میزان اوج آن در سال 1991، کاهشی به میزان 23٪ را در میزان مرگ و میر ناشی از سرطان نشان می‌دهد. این افت مرگ و میر به معنی یک میلیون و هفتصد هزار مورد پیشگیری از مرگ بر اثر سرطان در سال 2012 است. یافته‌ها در گزارش آمار سرطان سال 2016، انجمن آمریکایی سرطان در مورد شیوع سرطان، مرگ و میر و بقاء آمده است.

هر ساله جامعة سرطان آمریکا تعداد موارد جدید سرطان و مرگ‌های ناشی از آنها را در ایالات متحد آمریکا برای سال جاری برآورد می‌کند و جدیدترین داده‌ها در مورد شیوع سرطان، مرگ و میر ناشی از آن و میزان بقا را مستند می‌سازد. گزارش تخمین می‌زند که در سال 2016 ایالات متحد آمریکا شاهد 1685210 مورد جدید سرطان و 595690 مورد مرگ ناشی از این سرطان‌ها خواهد بود. در مجموع شیوع سرطان در زنان پایدار بوده و در مردان 1/3٪ کاهش سالانه داشته است (از 2012-2009.)
 مرگ ناشی از سرطان رو به کاهش دارد؛ بر مبنای داده‌های بیش از یک دهه میزان مرگ و میر ناشی از سرطان سالیانه 8/1٪ در مردان و 4/1٪ در زنان کاهش داشته است. کاهش میزان مرگ ناشی از سرطان در دو دهة گذشته با کاهش مداوم نرخ مرک و میر بر اثر چهار سرطان اصلی مستند می‌شود: ریه، پروستات، سینه و کولون / رکتوم.
میزان مرگ بر اثر سرطان سینه در زنان از اوج آن در سال 1989 به میزان 36٪ کاهش داشته است، در حالی که مرگ ناشی از سرطان پروستات و سرطان‌های رودة بزرگ هر یک حدود 50٪ از زمان اوج خود کاهش داشته‌اند، که نتیجة بهبود در کشف سرطان در مراحل اولیه و درمان آن است. مرگ ناشی از سرطان ریه بر مبنای کاهش مصرف تنباکو به میزان 38٪ در فاصلة سال‌های 1990 تا 2012 در میان مردان و 13٪ در فاصلة سال‌های 2002 تا 2012 در میان زنان کاهش داشته است.
به علاوه سرطان علت پیشتاز مرگ در میان افراد بزرگسال در سنین 40 تا 79 سال، و در میان اسپانیایی تبارها و جزایرنشینان آسیایی / اقیانوس آرام است که روی هم رفته یک چهارم جمعیت ایالات متحد آمریکا را تشکیل می‌دهند. بیماری‌های قلبی به عنوان بزرگ‌ترین عامل مرگ و میر در ایالات متحد آمریکا باقی می‌ماند. در سال 2012 در مقایسه با 582623 (23٪) مرگ ناشی از سرطان، 599711 (24٪) مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی در آمریکا به وقوع پیوست.
دکتر «اُتیس بریولی»، مأمور ارشد پزشکی از جامعة سرطان آمریکا می‌گوید: «سرطان در واقع گروهی متشکل از بیش از 100 نوع بیماری است، که برخی از آنها قابل درمان هستند و برخی سرسختانه مقاومت می‌کنند. بنابراین در حالی که میانگین شانس مرگ بر اثر سرطان در میان آمریکایی‌های کنونی پایین‌تر از همنوعان آنها در نسل‌های قبلی است، سرطان غالباً بیش از همه دلیل زندگی کوتاه‌تر و درد و رنج بیشتر باقی می‌ماند.»

دیگر یافته‌های گزارش
در میان کودکان و نوجوانان (سنین بدو تولد تا 19 سال) سرطان مغز از لوسمی به عنوان پیشقراول علت مرگ بر اثر سرطان پیشی گرفته است، که نتیجة درمان‌های پیشرفتة سریع‌تر علیه لوسمی است.
سرطان تیروئید به عنوان پیشقراول سرعت گسترش در میان سرطان‌ها باقی می‌ماند (بیش از 5٪ سالیانه هم در زنان و هم در مردان)، بخشاً به علت انجام تشخیص‌های اضافی بر اثر افزایش کاربرد تکنیک‌های پیشرفتة تصویربرداری.
با شتاب‌گیری سیر آن در سال‌های اخیر، از سال 2003 تا 2012 شیوع سرطان رودة بزرگ و مرگ ناشی از آن سالانه حدود 3٪ هم در زنان و هم در مردان کاهش داشته است.
در مقابل تمایل پایدار نسبت به کاهش اغلب سرطان‌ها، میزان شیوع سرطان از سال 2003 تا 2012 هم در زنان و هم در مردان در مورد برخی زیرگونه‌های لوسمی، زبان، لوزه، رودة کوچک، کبد، پانکراس، کلیه، لگنچة کلیه و تیروئید افزایش داشته است.
به علاوه نرخ شیوع ملانوما، ملانوم و سرطان‌های سینه، بیضه و اروفارنکس در مردان افزایش یافته است. در میان زنان میزان شیوع سرطان در سرطان‌های مقعد، فرج، و رحم افزایش نشان می‌دهد.
کاهش اخیر در شیوع ملانوما و سرطان کبد در میان بزرگسالان جوان می‌تواند حاکی از کاهش بار سنگین این سرطان‌ها در نسل‌های آینده باشد.
میزان مرگ ناشی از سرطان از اوج آن به میزان 1/215 نفر در هر 100000 نفر در سال 1991 به 4/166 نفر در سال 2012 کاهش یافته است. این کاهش در مردان (28٪ از سال 1990) بیشتر از زنان (19٪ از سال 1991) است.
سرطان سینه پیشتاز سرطان‌های منجر به مرگ در زنان 20 تا 59 ساله است، در حالی که سرطان ریه بزرگ‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان 60 ساله و مسن‌تر است. در میان مردان لوسمی پیشتاز سرطان‌های منجر به مرگ در میان مردان 20 تا 39 ساله است، در حالی که سرطان ریه رتبة اول را در مردان چهل ساله و مسن‌تر دارد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.