دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تأثیر تنگناهای اقتصادی بر پیری شناختی

اخبار پیری / سالخوردگی

• تیم نیومن
• ترجمة محمدقاسم رافعی

پیامدهای منفی فقر بر سلامت موضوع انبوهی از مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر بوده است. یک مطالعة جدید پس از 25 سال تحقیق نموداری از تأثیرات فقر بر وضعیت شناختی افراد 18 تا 30 ساله به دست می‌دهد.
بر مبنای افزایش مدام نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی، بسیاری از آمریکاییان احتمالاً در معرض تجربة فقر هستند.
بر مبنای یک نظرسنجی از سوی اسوشیتد پرس / Associated Press از هر 5 شهروند آمریکایی 4 نفر به صورت متناوب حداقل یک بار در طول زندگی خود نزدیک خط فقر بسر می‌برند.
در سال 2015 بر مبنای یک برآورد 19.7 درصد کودکان آمریکایی زیر سن 18 سال به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
مشکلی در این ابعاد باید از تمامی زوایا مورد بررسی قرار گیرد. سیاست‌ها البته یک میدان مین هستند اما مشکلات مرتبط به سلامت خیلی به آرامی خود را بروز می‌دهند.
تحقیقات قدیمی‌تر نشان داده‌اند که حضور در محیط اجتماعی اقتصادی فقیرانه در کودکی، بزرگسالی یا هر دو، با نقصان شناختی در دوره‌های بعدی زندگی مرتبط است.
در هر حال، یافته‌های پیشین از مطالعاتی می‌آیند که عمدتاً بر افراد مسن‌تر متمرکز بوده‌اند. اطلاعات اندکی در مورد اثرات فقر بر تیزفهمی افراد جوان‌تر گردآوری شده است.
محققان بخش اپیدمیولوژی دپارتمان علوم بهداشت عمومی دانشگاه میامی بر آن شدند تا شکاف موجود در فهم ما از موضوع را پر کنند. نتایج مطالعه به تازگی در نشریة طب پیشگیری آمریکا / American Journal of Preventive Medicine منتشر شده است.
دکتر ادینا ذکی الحضوری / Adina Zeki Al Hazzouri، محقق رهبر مطالعه می‌گوید:
"درآمد موضوعی دینامیک است و افراد احتمالاً تغییرات درآمد و پویایی آن را مخصوصاً در دوران جوانی و میانسالی تجربه می‌کنند. پایش تغییرات درآمد و مشکلات مالی در طول یک دورة زمانی گسترده و چگونگی تأثیر آنها بر سلامت شناختی از جملة موضوعات اصلی مورد توجه در بهداشت عمومی است."

مطالعة فقر و ذهن
با وجود فقر در چنین سطح گسترده‌ای، فهم تمامی پیامدهای آن برای توفیق در ادارة بهداشت عمومی در حال حاضر و در آینده امری حیاتی است. همچنان که الحضوری می‌گوید: "حفظ توانایی‌های شناختی جزئی کلیدی از سلامت است."
برای جواب به سؤال در مورد تأثیرات شناختی دشواری‌های اقتصادی اجتماعی، الحضوری داده‌های یک مطالعة جاری – مطالعة طولی آینده‌نر توسعة ریسک شریان کرونری در بزرگسالان جوانان (CARDIA) – را مورد استفاده قرار داد.
تیم تحقیق داده‌های مربوط به 3400 مرد و زن سیاه‌پوست و سفیدپوست را بررسی کرد. نمونه‌ها در زمان آغاز مطالعه در 86-1985 در سنین 18 تا 30 سالگی بودند. اطلاعات مربوط به درآمد خانوار در شش مرحله از مطالعة طولی در فاصلة سال‌های 1985 تا 2010 گرفته شد.
خط فقر به عنوان درصد زمانی تعریف شد که درآمد خانوار نمونة مطالعه زیر 200 درصد خط فقر فدرال بود. این درآمد سالانه به مبالغ مندرج در زیر مقطوع می‌شود:
- 26718 دلار در سال 1990
- 28670 دلار در 1992
- 31138 دلار در 1995
- 35206 دلار در 2000
- 39942 دلار در 2005
- 44630 دلار در 2010
در مرحلة بعد نمونه‌ها به چهار گروه تقسیم شدند. گروه بدون تجربة فقر به طور مطلق؛ گروه دارای گذران در فقر در کمتر از یک‌سوم زمان مطالعه؛ گروه از یک‌سوم تا کل دورة زمانی و فقر مدام.

تست‌های شناختی کمبودها را آشکار می‌کند
در سال 2010 نمونه‌ها سه تست روان‌شناسی را برای بررسی توانایی‌های شناختی خود تکمیل کردند. تست‌ها همگی مقیاس‌های استاندارد روان‌شناسی بودند و ارزیابی قابل اعتماد پیری شناختی تلقی می‌شدند.
تست تعویض نماد رقمی / The Digit Symbol Substitution Test برای مطابقت دادن نمادها و شماره‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این تست برای آزمودن حافظه و سرعت فرآیندسازی ذهنی استفاده می‌شود. تست آموزش شنیداری – شفاهی ری / The Rey Auditory-Verbal Learning Test حافظة کوتاه مدت شنیداری – شفاهی، نرخ فراگیری، و تمرکز حافظه را در کنار دیگر مهارت‌ها اندازه‌گیری می‌کند. تست استروپ / The Stroop Test تعدادی از مهارت‌های شناختی شامل سرعت فرآیندسازی و تمرکز انتخابی را ارزیابی می‌کند.
بعد از آنالیز داده‌ها، الگوی روشنی پدیدار شد. ارتباطی قوی و قابل درجه‌بندی بین زمان سپری شده در تنگناهای اقتصادی و نزول عملکرد شناختی وجود داشت. اگرچه وجود کمبود با استفاده از هر سه تست اندازه‌گیری شد، این نقصان به طور مشخص خود را در سرعت فرآیندسازی نشان داد.
حتی پس از تنظیم مطالعه برای لحاظ کردن عواملی مانند جنسیت، نژاد، وضعیت تأهل، دخانیات و میزان کلسترول، تأثیر مزبور به قوت خود باقی بود. نمونه‌های گروه "فقر صد درصد" عملکردی بسیار بدتر از گروه "فاقد فقر" داشتند. محققان چنین جمع‌بندی می‌کنند که دریافته‌اند تنگنا و فقر با پیری شناختی همبستگی دارند.
این برای اولین بار است که چنین نقصان شناختی در جمعیت جوانسال مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است.
دکتر ادینا الحضوری می‌گوید: "یافتن چنین ارتباطی در میان جمعیت جوان و تنگنای اقتصادی و قرار داشتن در مسیر سالخوردگی شناختی و به عنوان یک حامی مهم پیری پیش‌رس در میان جمعیت محروم اقتصادی. پایش اینکه چگونه روندهای درآمدی و دیگر پارامترهای اقتصای بر فرجام سلامت تأثیر می‌گذارند مهم است."
همچنان که نویسندگان جمع‌بندی می‌کنند، نتایج روشن هستند: "تنگنای اقتصادی پایدار تا بیش از 20 سال با بدتر شدن عملکرد شناختی در میان افراد میانسال مرتبط است."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.