دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

موزیک ویدیوهای یوتیوب منبع تبلیغ الکل و تنباکو در نوجوانان

اخبار الکل / اعتیاد / مواد مخدر

ترجمه فرهنگ‌ راد

یوتیوب بیش از میلیارد کاربر را در سراسر جهان تحت پوشش دارد، بسیاری از آنان روزانه از این وبسایت برای تماشای آخرین موزیک ویدیو‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که این رفتار ممکن است بی‌ضرر به نظر آید، محققان به دلیل محتوای این موزیک ویدیو‌ها نسبت به قرار گرفتن نوجوانان به ویژه دختران نوجوان در معرض الکل و سیگار هشدار می‌دهند.
در مطالعة منتشر شده در نشریة "اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی"، دکتر «جو کرانول» – از واحد اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی مرکز بریتانیا برای مطالعات مربوط به تنباکو و الکل در دانشگاه ناتینگهام و همکاران، قرار گرفتن نوجوانان در معرض الکل و سیگار را در برخی از موزیک ویدیوهای عامه‌پسند مرور کردند.
بر مبنای نظر نویسندگان، تحقیق اندکی در مورد چگونگی تأثیر محتوای یوتیوب بر رفتار خطرآفرین در میان جوانان وجود دارد، علی‌رغم برخی موارد، در اغلب آنها موزیک ویدیوهای شامل تصاویر الکل و تنباکو به شکل مثبت تصویر می‌شوند.
از آنجا که اغلب تماشاگران موزیک ویدیوها نوجوانان هستند، دکتر کرانول و همکاران می‌گویند ممکن است وجود الکل و تنباکو در این شکل از رسانه مصرف آنها را تشویق ‌کند.
برای پرداختن به شکاف موجود در تحقیقات، تیم تحقیق محتوای تنباکو و الکل موجود در 32 موزیک ویدیوی بسیار عامه‌‌پسند از 40 آهنگ ردة بالای بریتانیا در فاصلة سوم نوامبر 2013 تا 19 ژانویة 2014 را بررسی کرد.
تیم تحقیق فاصله‌های 10 ثانیه‌ای در هر یک از این ویدیوها را برای محاسبة متوسط تعداد تصاویر توصیفات عاشقانة همراه الکل و تنباکو ارزیابی کرد.
سپس تیم تحقیق نتایج حاصل از دو نظرسنجی آنلاین سراسری را که توسط 2068 نوجوان بریتانیایی در سنین 11 تا 18 سال و 2232 فرد بزرگسال بریتانیایی در سنین 19 سال و بیشتر کامل شده بود با استفاده از اطلاعات برای محاسبة تصاویر مشاهده شده در این موزیک ویدیوها، تجزیه و تحلیل کرد.

دختران 13 تا 15 سال بیش از همه در معرض محتوای تنباکو و الکل قرار دارند
در مجموع نتایج بررسی عنوان می‌کند که موزیک ویدیوها توسط 6٪ بزرگسالان و 22٪ نوجوانان در سراسر بریتانیا دیده شده بودند.
محققان برآورد کردند که بین زمان ارائة ویدیوها و زمان انجام نظرسنجی – متوسط 7 ماه برای نوجوانان و 10 ماه برای بزرگسالان – ویدیوها به طور متوسط 1006 میلیون صحنة مربوط به دخانیات و 203 میلیون صحنة الکل به جامعة بریتانیا ارائه داده‌اند.
نویسندگان می‌گویند: "اگر این سطح از قرار گرفتن در معرض صحنه ها نمونه‌وار باشد، پس در طول 1 سال، انتظار می‌رود که موزیک ویدیوها فقط در بریتانیا 4 میلیارد صحنة مصرف الکل و نزدیک 1 میلیارد صحنة دخانیات عرضه کنند.
به علاوه تعداد صحنه‌ها بر اساس فقط یک بار تماشا محاسبه شده‌اند؛ در هر حال، برخی از این ویدیوها چندین بار تماشا می‌شوند، بنابراین تعداد کل تماشاها احتمالاً بسیار بیشتر است."
در حالی که اغلب محتوای تنباکو و الکل به بزرگسالان 25 تا 34 سال احاله داده شده است، محققان دریافتند که میزان قرار گرفتن فرد در معرض این صحنه‌ها در میان نوجوانان چهار برابر بیشتر است؛ نوجوانان به طور متوسط در معرض 1/12 صحنة مربوط به الکل و 5/10 صحنة مرتبط به دخانیات قرار گرفتند، در مقایسه با 1/14 صحنة الکل و 9/2 صحنة تنباکو برای بزرگسالان.
قرار گرفتن در معرض محتوی الکل و دخانیات در میان نوجوانان 13 تا 15 ساله، با تأثیرپذیری معنی‌دار بیشتر در میان دختران نسبت به پسران در بالاترین حد بود.
موزیک ویدیوهایی که بالاترین میزان صحنه‌های دخانیات را عرضه می‌داشتند شامل "ترومپت‌ها" از "جیسون درولو" و "خطوط محو" از "رابین تیکی" بود، در حالی که "الوار" از "پیت‌بول" و "مست عشق" از "بیانسه" بالاترین محتوای الکلی را داشتند.

توجه بیشتر به موزیک ویدیوها مورد نیاز است
محققان می‌نویسند که محتوای موزیک‌ ویدیوها تقریباً غیر قابل تنظیم است، اما این موضوع به خاطر کاهش قرار گرفتن نوجوانان در معرض الکل و تنباکو مورد نیاز است.
محققان پیشنهاد می‌کنند که یک برخورد مؤثر می‌تواند پخش پیام‌های ضد سیگار و ضد الکل درست پیش از نمایش ویدیوهایی با چنین محتواهایی باشد. آنها می‌نویسند که راهکار بهتر حتی می‌تواند حذف چنین محتواهایی به صورت کامل باشد. محققان می‌گویند: «کمپانی فیلم‌سازی دیسنی اعلام کرد که دیگر فیلم‌هایی دارای صحنه‌های مصرف دخانیات نمی‌سازد. ما به درجاتی از پاسخ‌گویی مشابه در صنعت دخانیات، الکل و موسیقی نیاز داریم.»
محققان می‌نویسند که تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که تصاویر مصرف دخانیات و الکل در فیلم‌ها مشوق مصرف سیگار و الکل در افراد جوانسال است. بر این مبنا محققان می‌گویند که تحقیقات بعدی باید بررسی کنند که چگونه چنین محتواهایی در موزیک ویدیوها مصرف الکل و سیگار را در نوجوانان تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.