دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

چربی شکم می‎تواند باعث دیابت نوع 2 و بیماری قلبی شود

اخبار چاقی / کاهش وزن / تناسب اندام

• هانا نیکولز
• ترجمة هامیک رادیانپژوهشگران کشف کرده‎اند که چربی ناحیة شکم می‎تواند سبب ایجاد دیابت نوع یا عوامل مرتبط به ایجاد این بیماری و نیز بیماری عروق کرونری قلب شود. مردمی که به طور ژنتیکی در ریسک بالاتری برای نسبت دور کمر به دور باسن تنظیم شده برای شاخص تودة بدن هستند احتمالاً در معرض ریسک بالاتری برای ابتلاء به این بیماری‎ها قرار دارند.
جزییات یافته‎های تحقیق جدید در JAMA منتشر شده است.
شاخص توده بدن (BMI) برای اندازه‌گیری چربی بدن بر مبنای قد و وزن استفاده می‌شود، و یک روش رایج برای مشخص کردن این موضوع است که آیا فرد دچار اضافه وزن یا چاقی است. چاقی یکی از ریسک فاکتورهای اصلی برای ابتلاء به دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونری است.
صرف‌نظر از BMI، توزیع چربی در بدن می‌تواند در هر فرد متفاوت از دیگری باشد. برخی از افراد در ناحیة احشایی که ادیپوزیتی (چربی) شکم نامیده می‌شود، چربی بیشتری دارند، در حالی که در دیگران این چربی در ناحیة ران و باسن جمع می‌شود.
مطالعات مشاهده‎ای پیشین نشان داده‌اند که چربی شکمی با دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونری مرتبط است. در هر حال این موضوع روشن نیست که آیا این ارتباط نشانگر رابطه علت و معلولی باشد.
دکتر سیکار کاتیرسان / Sekar Kathiresanاز بیمارستان عمومی ماساچوست و همکارانش مطالعه‎ای را برای تحقیق در مورد این موضوع انجام دادند که آیا داشتن زمینةژنتیکی برای داشتن نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) تنظیم شده برای BMI (اندازه‎گیری چربی شکمی) با تهدیدهای کاردیومتابولیک (نظیر لیپید، گلوکز، انسولین و فشار خون سیستولی)، و دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونر قلب مرتبط است یا خیر.
تیم تحقیق داده‎های مربوط به چهار مطالعة گستردة ژنوم را که در فاصلة سال‎های 2007 تا 2015 انجام شده بودند گردآوری کرد. این مطالعات شامل حدود 322154 نمونه بودند. داده‎های فردی و مقطعی شامل داده‎های مربوط به بیش از 111986 نفر در فاصلة سال‎های 2007 و 2011 از زیست‌بانک بریتانیا گردآوری شد. تخمین‎های مربوط به تهدیدات کاردیومتابولیک بر اساس تنظیم این داده‎های تلفیقی بود.

توزیع چربی بدن تفاوت‎های ریسک کاردیومتابولیک را توضیح می‎دهد
تحلیل داده‎ها نشان داد که داشتن زمینة ژنتیکی برای WHR بالاتر تنظیم شده برای BMI با افزایش میزان کمّی ریسک فاکتورها شامل لیپیدها، گلوکز، انسولین، و فشار خون سیستولی و ریسک بالاتر توسعة دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونری مرتبط است.
کاتیرسان و همکارانش می‌گویند، نتایج مطالعه امکان چند جمع‎بندی را به دست می‎دهد. نخست اینکه یافته‎ها از نتایج مطالعات پیشین در مورد ارتباط میان چربی شکمی با بیماری‎های کاردیومتابولیک پشتیبانی می‎کنند.
ثانیاً یافته‎های این مطالعه عنوان می‎کنند که توزیع چربی در بدن، ورای اندازه‎گیری BMI، می‎تواند تا حدودی توضیح دهندة اختلاف ریسک دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونر که در افراد و زیرمجموعه‎های جمعیتی گزارش می‎شود، باشند.
نویسندگان مطالعه توضیح می‎دهند: "برای مثال، افزایش چربی شکمی در حضور BMI به عنوان توضیحی برای افزایش ریسک بیماری کرونری قلب مشاهده شده در جنوب آسیا پیشنهاد شده است. مشابهاً بافت چربی شکمی بیشتر در کنار BMI به عنوان یک ریسک اضافی نهفتة بیماری عروق کرونری در مردان و در مقایسه با زنان عنوان شده است."
در نهایت، WHR تنظیم شده برای BMI ممکن است به ایجاد راهکارهای بدیع برای کاهش چربی شکمی و کاهش ریسک دیابت نوع 2 و بیماری کرونری قلب منجر شود.
کاتیرسان و تیمش جمع‎بندی می‎کنند "اگرچه تمرکز اساسی توسعة دارویی متوجه داروهایی برای کاهش چربی کل بدن است، کوشش اندکی در مورد توسعة درمان‎هایی که توزیع چربی بدن را برای کاهش چربی شکمی تعدیل می‎کنند انجام گرفته است."
"این یافته‎ها شواهدی در حمایت از وجود یک ارتباط علت و معلولی میان چربی شکمی و توسعة دیابت نوع 2 و بیماری کرونری قلب ایجاد می‎کنند."
محدودیت‎های مطالعه شامل این واقعیت است که شانس کمی در این مورد وجود دارد که یافته‎های مطالعه نشانگر "بنیان ژنتیکی مشترک" میان WHR تنظیم شده برای BMI و بیماری کرونری قلب به جای ارتباط علت و معلولی باشد./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.