دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

خاطرة حملة قلبی در ژن‌های ما باقی می‌ماند

اخبار قلب و عروق

هم عوامل ارثی و هم عوامل محیطی بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی در ما مؤثرند. یک مطالعة جدید نشان می‌دهد که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما ذخیره شود. عوامل ارثی و محیطی هر دو بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی تأثیرگذار هستند. یک مطالعة جدید توسط محققان دانشگاه اُپسالا اکنون عنوان می‌کند که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما باقی بماند. نتایج مطالعه در نشریة ژنتیک مولکولی انسانی منتشر شده است.


سائنس دیلی / sciencedaily
• ترجمة هستی فراست‌فر

هم عوامل ارثی و هم عوامل محیطی بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی در ما مؤثرند. یک مطالعة جدید نشان می‌دهد که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما ذخیره شود.

عوامل ارثی و محیطی هر دو بر ریسک بیماری‌های قلبی عروقی تأثیرگذار هستند. یک مطالعة جدید توسط محققان دانشگاه اُپسالا / Uppsala University اکنون عنوان می‌کند که خاطرة حملة قلبی می‌تواند از طریق تغییرات اپی‌ژنتیک در ژن‌های ما باقی بماند. نتایج مطالعه در نشریة ژنتیک مولکولی انسانی / Human Molecular Genetics منتشر شده است.

ما ژن‌های خود را در هنگام تولد از والدین خویش به ارث می‌بریم. در طول دوران زندگی، تغییر و تبدیل‌های DNA که ژن‌های ما را خاموش و روشن می‌کنند و به اصطلاح اپی‌ژنتیک نامیده می‌شوند، بروز می‌یابند. این تغییرات می‌توانند به توسعة بیماری‌های مختلفی منجر شوند. در مطالعة حاضر، محققان تغییرات اپی‌ژنتیک را در افراد دارای سابقة حملة قلبی بررسی کرده‌اند.

آسا یوهانسون / Åsa Johansson، محقق شاغل در دپارتمان ایمنولوژی، ژنتیک و پاتولوژی و رهبر مطالعة حاضر می‌گوید: "در خلال یک حملة قلبی بدن با فعال کردن برخی ژن‌ها پیام‌رسانی می‌کند. این مکانیسم در طول مرحلة حاد حمله از بافت‌ها محافظت و پس از حملة قلبی بدن را ترمیم می‌کند. بنابراین ایجاد تغییرات اپی‌ژنتیک مرتبط به حملة قلبی محتمل است."

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات اپی‌ژنتیک بسیاری در افراد دارای تجربة حملة قلبی وجود دارد. چندین مورد از این تغییرات در ژن‌هایی بروز می‌کند که به بیماری‌ قلبی عروقی مرتبط هستند. در هر حال تعیین اینکه این تغییرات در توسعة بیماری مشارکت داشته‌اند یا اینکه آنها به عنوان یک خاطرة فعالیت ژن مرتبط به حملة قلبی به حیات خود ادامه می‌دهند، ممکن نیست.

آسا یوهانسون می‌گوید: "ما امیدواریم که نتایج تازة ما به افزایش دانش پراهمیت اپی‌ژنتیک در تصویر بالینی حملة قلبی کمک کند، که در درازمدت می‌تواند به ایجاد داروهای بهتر برای درمان منجر شود."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.