دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

انکوسرکیازیس

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
انکوسرکیازیس

انکوسرکیازیس
اُنکوسرکیاسیس [انکوسرکیازیس] یک بیماری عفونی است که می‌تواند باعث کوری و آسیب دیدگی دایمی پوست شود. منبع انکوسرکیازیس یک کرم انگلی به نام اُنکوسرکا ولوولوس است. شخص ممکن است پس از تحمل گاز یک مگس سیاه آلوده دچار این انگل شود. این حشرات عمدتاً در آفریقا و بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند. انکوسرکیازیس یک عفونت چشمی و پوستی است که می‌تواند باعث کوری شود. این بیماری بر اثر یک کرم انگلی به نام اُ. ولوولوس ایجاد می‌شود. افراد ممکن است این انگل را پس از قرار گرفتن در معرض گزش مگس سیاه آلوده به انگل مورد بحث بگیرند. مگس سیاه آلوده در نواحی روستایی، کنار رودخانه‌های خروشان یا نهرها زندگی و تولید مثل می‌کند. در نتیجه انکوسرکیازیس عموماً به نام کوری رودخانه شناخته می‌شود.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 31
Synonyms: Onchocerciasis