دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تست خون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
تست خون

تست خون / Blood tests
تست‌ خون [آزمایش خون] یک بخش استاندارد مراقبت بهداشتی روتین و پیشگیرانه محسوب می‌شود. پزشکان اغلب پیش از معاینه بالینی بیمار یا پس از آن یک آزمایش خون درخواست می‌کنند. پزشکان در عین حال ممکن است برای ارزیابی وضعیت یک اختلال یا بیماری خاص آزمایش خون را در دستور کار قرار دهند. در طول یک بررسی فیزیکی روتین پزشک ممکن است یکی از تست‌های زیر را درخواست کند: شمارش کامل خون (CBC) طیفی از اجزاء خون مثل موارد مندرج در زیر را اندازه‌گیری می‌کند: سلول‌های قرمز خون (RBC)، سلول‌های سفید خون (WBC)، هموگلوبین (Hb)، پلاکت‌ها (PLT)، میانگین حجم گویچه‌ای (MCV) - که به معنی اندازه متوسط سلول‌های قرمز خون در فرد است، هماتوکریت (HCT). تست شمارش کامل خون به دکتر کمک می‌کند تا اختلالات یا بیماری‌هایی مثل آنمی، مشکلات لخته شدن خون، التهاب، عفونت، یا اختلالات سیستم ایمنی را شناسایی کند.
برای مطالعه دقیق تست خون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 159
Synonyms: Blood tests