دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

خشکی انگشت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
خشکی انگشت

خشکی انگشت
خشکی انگشت مثل هر نوع دیگر کاهش قدرت تحرک می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در حالی که ارتریت علت کلیدی خشکی انگشت است، موارد دیگری نیز مطرحند و دکتر پیش از توصیه هر نوع درمان در صدد کاوش در این علل خواهد بود: صدمات، ارتریت، تنوسینوویت استنوز دهنده، انقباض دیپیوترن
ادامه مطلب...

کلیک ها - 23
Synonyms: Stiff fingers