دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

درماتیت تماسی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
درماتیت تماسی

درماتیت تماسی /  Contact dermatitis نوعی اگزما است که بر اثر تماس پوست با یک مادۀ آلرژی‌زا یا تحریک کننده ایجاد می‎شود. بسیاری از موارد جوش‎های واژینال درماتیت تماسی ناحیۀ تناسلی هستند.

کلیک ها - 526
Synonyms: Contact dermatitis