دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سوختگی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سوختگی

سوختگی / Burns
سوختگی‌ها به ویژه در مورد کودکان یکی از شایع‌ترین صدمات محیط خانگی محسوب می‌شوند. اصطلاح "سوختگی" چیزی بیش از حس سوزش ناشی از صدمه معنی می‌دهد. سوختگی‌ها با صدمات شدید پوست که باعث مرگ سلول‌های آسیب دیده پوست می‌شوند مشخص می‌گردند. بسته به علت و درجه سوختگی اکثر مردم می‌توانند بدون تحمل عواقب جدی سلامت خود را به دست بیاورند. برای پیشگیری از عواقب جدی و مرگ سوختگی‌ها جدی‌تر نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارند. سه نوع اولیه سوختگی‌ها وجود دارد: سوختگی درجه یک، سوختگی درجه دو، و سوختگی درجه سه. هر درجه بر مبنای شدت صدمه وارد شده به پوست مشخص می‌گردد، و سوختگی درجه اول خفیف‌ترین و سوختگی درجه سه شدیدتر انواع آن است.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 52
Synonyms: Burns