دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیستم عصبی مرکزی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی مرکزی / Central nervous system شامل مغز و طناب نخاعی است. مغز توسط جمجمه (حفره کرانیال) حفاظت می‎شود و طناب نخاعی از پشت مغز آغاز شده در مرکز ستون فقرات پایین می‎رود و در ناحیۀ لومبار در قسمت کمر به انتهای خود می‎رسد. مغز و طناب نخاعی هر دو داخل یک غشاء سه لایه به نام مننژها قرار دارند. CNS به طور مشروح از سوی آناتومیست‌ها و فیزیولوژیست‎ها مطالعه شده است اما هنوز رازهای بسیاری در خود دارد. این سیستم افکار، حرکات، احساسات، و تمایلات ما را در کنترل خود دارد. سیستم مزبور همچنین تنفس، ضربان قلب، رهش برخی هورمون‎ها، دمای بدن، و بسیاری موارد دیگر را کنترل می‎کند.
برای مطالعه دقیق سیستم عصبی مرکزی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 487
Synonyms: Central nervous system