دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

لخته شدن خون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
لخته شدن خون

لخته شدن خون / Blood clotting نخستین کمک بدن در برابر خونریزی است. لخته‌های خون با مسدود کردن هر نشتی که ایجاد می‌شود از جریان خون محافظت می‌کنند. بدون لخته شدن خون رگ‌های خونی کوچک‌تر با هر نشتی که در بدن ایجاد شود به خونریزی ادامه خواهند داد. اگر لخته شدن خون نتواند به بستن منافذ کمک کند بدن خونش را در جاهایی که بدان‌ها نیاز دارد یعنی بافت‌ها و ارگان‌ها از دست خواهد داد. لخته شدن خون که سبب نجات بدن از آسیب شود یک پاسخ حیاتی در برابر خطر است. اما لخته‌های خون در داخل بدن نیز می‌توانند تشکیل شوند و به بیماری ختم گردند. لخته خونی که در یک شریان شکل می‌گیرد می‌تواند رسیدن خون به ارگان‌های حیاتی بدن را متوقف کند. 
برای مطالعه دقیق لخته شدن خون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 555
Synonyms: Blood clotting