دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

لرز

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
لرز

لرز / Chills
اصطلاح "لرز" به احساس سرما بدون علت مشخص اشاره دارد. شخص هنگامی دچار لرز می‌شود که عضلات وی مکرراً منقبض و منبسط شده و رگ‎های خونی پوست تنگ می‌شوند. لرز ممکن است به همراه تب بروز کند و سبب ایجاد تب‌لرزه یا سرمالرزه شود. لرز در بدن ممکن است پایدار باشد. هر دور لرز ممکن است در حدود یک ساعت ادامه پیدا کند. لرز در عین حال ممکن است حالت گهگاهی داشته و برای چند دقیقه ادامه یابد. برخی لرزها پس از قرار گرفتن شخص در معرض هوای سرد بروز می‌کنند. این لرزها در عین حال ممکن است در پاسخ به یک عفونت باکتریایی یا ویروسی مسبب لرز ایجاد شوند.
برای مطالعه دقیق لرز روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 457
Synonyms: Chills