دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

چرک

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
چرک

چرک /  Pus مایعی زرد رنگ، متمایل به سفید یا قهوه‎ای، یا زرد غنی از پروتئین موسوم به لیکور پوریس است که در محل بروز عفونت انباشته می‎شود. چرک حاوی تجمعی از سلول‎های مردۀ سفید خون است که در پاسخ سیستم ایمنی بدن به عفونت شکل می‎گیرد. وقتی این تجمع در نزدیکی سطح پوست صورت می‎گیرد پوسچول یا دمل نامیده می‎شود. انباست چرک در یک فضای محصور آبسه نامیده می‎شودلکوسیت‎ها یا سلول‎های سفید خون در مغز استخوان تولید می‎شوند. لکوسیت‎ها به ریزذرات (ارگانیسم‌های) مسبب ایجاد عفونت حمله می‎کنند. نوتروفیل‎ها که نوعی از سلول‎های سفید خون محسوب می‎شوند، وظیفۀ مشخص حمله به باکتری‎ها یا قارچ‎های مضر را بر عهده دارند. به همین دلیل چرک در عین حال حامل باکتری‎های مرده است. ماکروفاژها که نوع دیگری از لکوسیت‎ها هستند، اجرام بیگانه را کشف کرده و یک سیستم هشدار به شکل مولکول‎های پروتئینی پیام‎رسان سلولی به نام سیتوکین ایجاد می‎کنند. سیتوکین‎ها به نوتروفیل‎ها هشدار می‎دهند و این نوتروفیل‌ها از جریان خون به داخل ناحیۀ آسیب دیده فیلتر می‎شوند. انباشت سریع نوتروفیل‎ها در نهایت به ایجاد چرک منجر می‎شود.
برای مطالعه دقیق چرک روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 585
Synonyms: Pus