دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کورتیزول

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کورتیزول

کورتیزول / Cortisol هورمونی است که به صورت طبیعی توسط غده‌های فوق کلیوی (ادرنال) بدن ساخته می‌شود. این هورمون معروف‌ترین گلوکوکورتیکوئید بدن است که از ادرنال ترشح می‌شود. کورتیکواستروئیدها به استروئیدهایی اطلاق می‌شود که در بخش قشری غدة فوق کلیوی ساخته می‌شوند. استروئیدها ترکیبات چربی با کربن‌های چهار حلقه‌ای هستند. گلوکوکورتیکوئیدهایی مانند کورتیزول نقش‌های مختلفی از جمله کاهش التهاب، کاهش واکنش‌های ایمنی، تأثیر بر سوخت و ساز و افزایش قند خون در بدن دارند.

برای مطالعه دقیق کورتیزول روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 525
Synonyms: Cortisol