دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کپسول

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کپسول

کپسول / Capsules
کپسول شامل دارویی است که درون یک قشر یا پوسته قرار می‌گیرد. این پوسته بیرونی در دستگاه گوارش تجزیه شده و دارو در جریان خون جذب می‌شود و سپس توزیع شده و بسیار شبیه به فرآیند مربوط به قرص متابولیزه می‌گردد. کپسول‌ها دو نوع اصلی دارند: پوسته سخت و ژل نرم. قسمت بیرونی کپسول‌های با قشر سخت دارای دو نیمه است. یک نیمه داخل بخش بیرونی برای شکل دادن یک محفظه بسته کاربرد دارد. قسمت داخلی آن دارای دارویی خشک به شکل پودر یا ساچمه است. دیگر کپسول‌های دارای پوسته سخت حاوی دارو در شکل مایع هستند. این نوع به عنوان کپسول‌های سفت پر از مایع (LFHC) شناخته می‌شوند. عایق‌بندی هوا در LFHCs این امکان را ایجاد می‌کند که یک قرص منفرد حاوی بیش از یک دارو باشد. بنابراین آنها برای فورمول‌های دارویی دوگانه-اثر یا گسترده-رهش ایده‌آلند.
برای مطالعه دقیق کپسول روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 171
Synonyms: Capsules