دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پروفسور محمدحسن کریمی‎نژاد، دکتر حسین نجم‎آبادی، آزمایشگاه ژنتیک، دانشگاه تهران، آسیب‌شناسی، دکتر مسلم بهادری، دکتر ضیاء عبدالحمود شمسا، شاهنامه فردوسی

وقتی مجبور باشید که از روش خاص پیروی کنید، اصلاً فکر نمی‌کنید که از آن بهتر وجود داشته باشد. یکی از مواردی که در آمریکا شایع است این است که همیشه می‌گویند از اینکه هست می‌تواند بهتر باشد. این اساس، باعث پیشرفت می‌شود

مصاحبه

پروفسور محمدحسن کریمی‌نژاد: ایران ما زادگاه علم ژنتیک است

دکتر مسلم بهادری: من پیش از هر چیز یک معلم هستم

دکتر سیندخت دهش: تکنولوژی باعث قطع روابط انسانی شده است